Vlaanderen gaat 30.000 bijkomende laadpalen installeren tegen 2025

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters voorziet 30 miljoen euro om de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Vlaanderen een broodnodige shocktherapie toe te dienen. Tegen 2025 moet er op elke grote verkeersas om de 25 kilometer een snellaadpunt beschikbaar zijn. In totaal moeten er zo’n 30.000 laadpalen bijkomen.

De minister maakte de plannen bekend via een persbericht. Op dit moment telt Vlaanderen 3.920 openbare laadpunten, en 96 snelladers. Dat is peanuts in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Onze noorderburen beschikken al over meer dan 50.000 publieke laadpunten.

In september van dit jaar was 17 procent van alle verkochte nieuwe wagens op de Belgische markt elektrisch of hybride. Om de transitie naar een wagenpark zonder uitstoot een doorstart te geven, moet de laadinfrastructuur dan ook grondig uitgebreid worden.

Volgens de minister is het momenteel zeer omslachtig en tijdsrovend om een laadpaal te kunnen plaatsen. Die procedures moeten dus gestroomlijnd worden. Peeters zal nu onderzoeken waar er eerst bijkomende laadpalen moeten geïnstalleerd worden. Zo zal er prioritair laadinfrastructuur bijkomen op plaatsen waar veel opgeladen wordt. Verder wordt er ook eerst gekeken naar taxi’s en deelsystemen, Hoppinpunten en zogenaamde laadeilanden in dichtbevolkte gebieden.

‘Ambitie moet hoger’

Volgens sectororganisaties zoals de Confederatie Bouw, Techlink (federatie van installatiebedrijven) en AVERE (associatie voor e-mobiliteit) volstaat het Vlaams laadpalenplan echter niet om de verwachte opmars van EV-wagens op te vangen.

‘Dit plan zal nog moeten worden bijgestuurd om tijdig het noodzakelijke hogere niveau van elektrische mobiliteit te bereiken’, waarschuwen de beroepsverenigingen in een gemeenschappelijk persbericht.

Ze wijzen erop dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 ‘zero emissievoertuigen moeten zijn. In die context verwacht men dat er tegen 2030 1 miljoen elektrische bedrijfswagens rondrijden in Vlaanderen. Daar komt het particuliere e-wagenpark nog eens bovenop.

‘Het laadpalenplan onderschat de uitrol van elektrische wagens en bijbehorende laadinfrastructuur. De Vlaamse regering zal op deze manier bij de uitvoering heel snel geconfronteerd worden met een tekort aan publieke laadpalen’, waarschuwen de sectororganisaties.

Noot van de redactie: het oorspronkelijk artikel werd aangevuld met de reacties van de sectorverenigingen.

Meer