Markten:
Markten inladen...

DINSDAG 01 DEC

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Rondetafelgesprek Mobiliteit: ‘Onze mobiliteit heeft nood aan een groot plan’

Logo Business AM

23/09/2020 | @lauranne | 33 min leestijd

In samenwerking met Bebat, Elia, Living Tomorrow, Mercedes-Benz & Polestar

De Belg staat gemiddeld 39 uur per jaar in de file. De oplossing ligt in een duurzame, slimme, meer geconnecteerde en meer gedeelde mobiliteit, vervat in een visie op lange termijn. Maar wat betekent dat precies? Hoe snel moet de transitie naar elektrische wagens er komen en kan ons elektriciteitsnet dat aan? Is het wel ethisch om te rijden in wagens met kobalt in de batterij? En hoe zetten we die slimme wagens in om het leven van de consument makkelijker te maken?

Zes specialisten gaven tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van Lisbeth Imbo gedurende twee uur de marsrichting aan. Vijf stellingen later restte enkel de vraag wanneer ook het beleid de stap zet naar de duurzame mobiliteit van de toekomst.

Stelling 1: COVID-19 was een wake-upcall voor de autofabrikanten

Joachim De Vos: ‘Als we binnen tien jaar terugkijken op 2020 zullen we zeggen: dan is het gebeurd. Het is logisch dat we nu even terugkeren naar het ‘normaal’, maar de verplichte sociale verandering heeft wel degelijk voor een paradigmashift op vlak van mobiliteit gezorgd. De CO2-uitstoot daalde tijdens de lockdown in België met 8 tot 10%.’

Lies Eeckman: ‘De autoverkoop kent een snel herstel. In maart en april daalde de verkoop met 83%, maar vanaf juni is de markt opnieuw beginnen aantrekken. Dat compenseert het eerdere verlies niet, maar we zien wel dat binnen een dalende markt de groei van elektrische wagens versnelt. COVID-19 is de grootste digitale cursus uit de geschiedenis. Het zorgde voor een gigantische versnelling in de digitale transformatie en het veranderde ons gedrag. Dat gedrag keert waarschijnlijk nooit meer terug naar het oude normaal. Het is belangrijk dat de autofabrikanten het nieuwe normaal omarmen en er een actief beleid op bouwen.’

Famke Robberechts: ‘Mensen koppelen nu ook een extra psychologisch voordeel aan de auto. In de auto sluiten ze het virus buiten en creëren bewegingsvrijheid. De auto wordt even een eigen cocon waarin je vrij kan bewegen en ademen. Die connotatie was een half jaar geleden onvoorstelbaar.’

Helen Van Nuffelen: ‘Tijdens zo’n wake-upcall grijpen we eerst terug naar wat we kennen en dat is de auto. De auto zal altijd blijven, want het staat voor individuele vrijheid. Nu moeten we werk maken van die transformatie om mobiliteit duurzaam te maken. Misschien zitten we momenteel nog in een tussenfase. De duurzaamheidsgedachte breekt meer en meer door, het aanbod is er, maar mensen twijfelen nog: zet ik nu de stap of wacht ik nog even? Het hangt samen met de angst voor het bereik van een elektrische wagen en met de vraag waar je kan laden. Onderzoek wijst uit dat veelrijders gemiddeld slechts zesmaal per jaar meer dan 400 km per dag afleggen. Is die angst voor rijbereik relevant of hebben we nood aan een mindshift? Technologie en de laadinfrastructuur zullen daar onder meer voor zorgen.’

Josephine Delmote: ‘Duurzaamheid wordt een belangrijke pijler in de postcorona herstelplannen. Om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken, is meer nodig dan enkel een energietransitie. Ook andere sectoren moeten een verregaande omslag maken om tegen 2050 de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Twee sectoren met maatschappelijke relevantie hebben hiervoor de hefbomen in handen: de energie- en de autosector. Waar beide zich strategisch en technologisch los van elkaar ontwikkelden, staan we met de commercialisering van de elektrische auto op een belangrijk keerpunt.’

Stelling 2: De overheid stimuleert de elektrificatie onvoldoende

Joachim De Vos: ‘België is typisch het land van de bedrijfsvoertuigen. Onze wagens zijn daardoor gemiddeld jonger dan in eender welk Europees land. Daardoor hebben we automatisch meer wagens met een lagere emissie en dat danken we louter aan de stimulans van het alternatieve verlonen. Van daaruit denk ik dat de doorbraak van ‘zero emission’ via elektrische wagens ook weleens in België nog wat extra zou kunnen versnellen.’

Philippe Decrock: ‘Een bijkomend effect van de bedrijfswagens is de snelle rotatie. In de toekomst zullen we immers ook elektrische tweedehandswagens nodig hebben. Er wacht een markt van mensen die op zoek zijn naar een duurzamere tweedehandswagen in de vorm van plugin hybrides of elektrische wagens. In België zal die markt er vlugger komen door de snellere rotatie van bedrijfswagens en zullen ook de kennis en de economische activiteiten rond batterijen uit elektrische voertuigen toenemen. België heeft hier een troef uit te spelen!’

Joachim De Vos: ‘De impact van het beleid draait echter niet enkel om de bedrijfswagens, het gaat ruimer. Van het streven naar zero emission is veel te weinig terug te vinden in het beleid. Bedrijven en zelfstandigen worden gestimuleerd door fiscale aftrekbaarheid, maar ik zie te weinig zaken die de particuliere consument aanzet tot een gedragsverandering. Integendeel, de overheid bouwt de premies voor elektrische wagens zelfs af.’

Lies Eeckman: ‘Het is veel nuttiger om een elektrische wagen te bekijken binnen de kostprijs van de volledige levenscyclus, de zogenaamde total cost of ownership. Zelfs voor de financiering van de aankoopprijs zie je veel andere mogelijkheden zoals leasing of huren.’

Philippe Decrock: ‘Het is echter niet enkel de overheid die zal moeten bijsturen. De leasingmaatschappijen bijvoorbeeld zullen net zo goed moeten mee evolueren. De total cost of ownership wordt bijvoorbeeld heel interessant voor een kleine elektrische bestelwagen. Dat doet de nood ontstaan aan leasing contracten van bijvoorbeeld zes of zeven jaar, wat samenloopt met de garantie op de batterij in het elektrisch voertuig.’

Lies Eeckman: ‘Dat elektrische auto’s minder onderhoud vergen, zal daarnaast druk doen ontstaan op het businessmodel van de gevestigde automerken. Dat is zeer sterk op de dealers gebouwd. Ik kan begrijpen dat het voor gevestigde merken veel moeilijker is om zo snel de shift te maken. Het gaat om heel belangrijke stakeholders, die miljoenen hebben geïnvesteerd in hun glazen paleizen. De dealers zullen zich moeten hervormen.’

Josephine Delmote: ‘De elektrificatie van de mobiliteitssector is een belangrijke hefboom om onze afhankelijkheid van CO2-uitstotende brandstoffen te verminderen. Een versnelde uitrol creëert maatschappelijke waarde op diverse vlakken. Elia kan elektrische voertuigen integreren als flexibele balanceringsinstrumenten die actief kunnen deelnemen aan de elektriciteitsmarkt door hun oplaadtijden af te stemmen op de behoeften van het elektriciteitssysteem. De uitrol van de noodzakelijke (oplaad)infrastructuur creëert werkgelegenheid en zorgt voor een positieve consumentenervaring. Ik ben het eens dat het beleid meer kan doen met quota voor specifieke voertuigvloten zoals taxi’s en bedrijfsvoertuigen en het huidige belastingvoordeelregime aanpassen om deze quota te halen.’

Stelling 3: Batterijen maken een elektrische auto minder duurzaam

Joachim De Vos: ‘We hebben het over een zeer jonge technologie die zeer snel evolueert. De batterijdensiteit zal snel beter worden, de batterijen zullen kleiner worden en zullen geen zeldzame materialen meer bevatten.’

Lies Eeckman: ‘Naast de batterij moet je ook naar de productie kijken. Hoeveel plastic zit er in een wagen? En wat inderdaad met de batterij? Onze kobalt wordt op een ecologische en ethisch verantwoorde manier geproduceerd. Met blockchain-technologie laten we de kobalt traceren tot op de bron. Dieselgate ligt nog niet zo ver achter ons. De autosector mag niet opnieuw dezelfde fout maken op vlak van transparantie.’

Josephine Delmote: ‘Elia merkt hoe bijvoorbeeld Tesla heel bewust kiest om zijn nieuwe productiefabriek in Berlijn te vestigen, geconnecteerd aan het elektriciteitsnet van onze zustermaatschappij 50Hertz die al 60% hernieuwbare energie in het net integreert. Tegen 2032 willen ze daar zelfs 100% van maken. Dit toont nogmaals het belang van een hernieuwbaar energiesysteem voor de overgang naar duurzame elektrische mobiliteit: vanaf de productie van de wagen, tot het laden van de wagen bij de eindklant is er nood aan een hernieuwbare energie om het plaatje te doen kloppen.’

Helen Van Nuffelen: ‘Het is inderdaad belangrijk om naar het hele proces te kijken. Daarom zijn wij bezig met initiatieven op vlak van circulaire economie. Dat gaat onder andere over het terughalen van materialen uit de batterijen voor gebruik in nieuwe batterijen. Mobiliteit moet duurzaam worden en dat betekent dat we onze groei moeten loskoppelen van het gebruik van edele materialen.’

Philippe Decrock: ‘Tegen het einde van het jaar zullen we een nieuwe Europese batterijrichtlijn hebben, met veel aandacht voor de industriële batterijen. Europa zal spelregels creëren voor het nog efficiënter recycleren van batterijen door de verwerkers. Die recyclage-efficiëntiegraad, die bepaald is in de wetgeving, zal dus nog strenger worden, en dat in combinatie met een langere levensduur van de batterij door de betere spelregels rond hergebruik. We gaan richting 80 tot 90% recyclage van een batterij.’

Lies Eeckman: ‘Die recyclage is cruciaal, maar niet het enige belangrijke element. Denk aan hergebruik, batterijen een tweede leven geven via bijvoorbeeld power walls in huis.’

Philippe Decrock: ‘Bij Bebat zien we dat nu al bij fietsbatterijen. We krijgen zeer veel gebruikte fietsbatterijen binnen en dus onderzoeken we de mogelijkheden van die batterijen. We bekijken of batterijen die niet meer bruikbaar zijn op een fiets kunnen ontladen worden en of hun cellen geheel of deels voor hergebruiktoepassingen in aanmerking komen. De energie die vrijkomt bij het ontladen zullen we in een energiemuur met dergelijke gebruikte batterijen opslaan. Bebat werkt met haar Europese zusterorganisaties via het nieuw opgerichte RENEOS IT-platform aan de digitalisering van de logistieke ketting. Op die manier willen we gebruikte batterijen uit elektrische voertuigen (auto-moto-truck-bus-machine) in heel Europa duurzaam ophalen, ontmantelen, transporteren en verwerken. Door het volume ontstaan ook betere kansen voor hergebruik ten voordele van efficiënter grondstoffengebruik.’

Helen Van Nuffelen: ‘Mercedes-Benz kijkt ook al veel verder vooruit.  Begin dit jaar hebben we een concept car voorgesteld met een batterij gemaakt uit enkel organische materialen die daardoor dus composteerbaar is. Is dat voor morgen? Nee, maar het geeft wel aan waar we mee bezig zijn en dat die cirkel rond moet zijn.’

Stelling 4: Als iedereen zijn auto oplaadt, hebben we te weinig energie

Josephine Delmote: ‘België heeft voldoende elektriciteit om toe te laten dat iedereen de omschakeling naar een elektrische wagen kan maken. Enkel het laadmoment vraagt bijzondere  aandacht. Net zoals je nu al een dag- en nachttarief hebt, zal het zaak zijn om het opladen op de juiste momenten te laten plaatsvinden. We willen een ochtend- of avondpiek vermijden. Daarom kijken we naar toekomstgerichte slimme oplossingen voor het opladen. Als er bijvoorbeeld veel wind is, zullen consumenten een prijssignaal krijgen dat hun laadgedrag automatisch aanpast aan de noden van het moment. Dat is niet alleen goed voor het elektriciteitsnet, maar ook voor onze portemonnee.’

Lies Eeckman: ‘Het is in dat opzicht jammer dat de VREG zijn capaciteitstarief zeer ongelukkig communiceert en vanuit een penalisatie neerzet. Het beleidvertrekt altijd van penalisatie, maar als we de Europese normen willen halen, moet de overheid ook investeren en een visie op de lange termijn uitwerken. Dat is vandaag ondenkbaar in ons land. We hangen aan elkaar met kortetermijnvisies. Bij de fabrikanten zie je wel een beleid op de lange termijn en dat moet ook gezien de grootte van de investeringen. De Belgische overheid plant niet en dat is echt betreurenswaardig.’

Joachim De Vos: ‘We hebben inderdaad nood aan een groot plan, een soort Marshallplan voor de mobiliteit. Het gaat niet enkel om de elektrificatie van voertuigen. Ook in onze woningen gebruiken we almaar meer energie. België heeft historisch geïnvesteerd in kernenergie met als doel dat de centrales minstens honderd jaar zouden kunnen meegaan. Als basis is dat op dit moment ontzettend belangrijk. Maar het geeft ook aan dat er nood is aan een plan dat uitlegt hoe we die vertaalslag naar alternatieve energie zullen maken.’

Josephine Delmote: ‘We zullen ook moeten nadenken over het opslaan van energie. De batterij van een elektrische auto kan daar een oplossing bieden, via de zogenaamde vehicle-to-gridtechnologie. In een situatie met veel hernieuwbare energie maar weinig consumptie kan het opladen van een batterij soelaas brengen om dit overschot aan energie op te slaan. Omgekeerd, als er meer energie nodig is om de productie en consumptie in balans te houden, dan kan je vanuit de batterij energie injecteren in het net. Dat kan heel interessant zijn voor de consument als je daar een juiste prijsincentive aan verbindt.’

Stelling 5: Automerken zullen vervellen tot mobiliteitsbedrijven

Helen Van Nuffelen: ‘Toen Mercedes 125 jaar bestond, hebben we gezegd: we hebben de auto uitgevonden, nu moeten we de auto heruitvinden. We moeten transformeren van een maker van auto’s naar een aanbieder van mobiliteitsdiensten. Mobiliteit moet intuïtief worden, uiterst gebruiksvriendelijk en altijd binnen handbereik  en dat geldt ook voor elektrisch rijden. Ons antwoord is CASE: geconnecteerde autonome deels gedeelde en emissievrije mobiliteit. Een antwoord op prominente trends (digitalisering, individualisering, verstedelijking, duurzaamheid) die allemaal samenhangen met het ecosysteem rond mobiliteit. Daarbinnen worden partnerships enorm belangrijk, zeker als je kijkt naar het domein van de artificiële intelligentie.’

Lies Eeckman: ‘Polestar is een digital tech bedrijf dat auto’s maakt. We zijn software op wielen en willen het leven van onze klanten leuker, aangenamer en makkelijker maken. Ons accent ligt op een open ecosysteem omdat technologie zo snel gaat dat je al die expertise nooit helemaal in huis kan hebben. We moeten van een ‘I-culture’ naar een ‘we-culture’ en van een ‘I-samenleving’ naar een ‘we-samenleving’. Wij moeten samenwerken met de Elia’s, de Bebats en de Googles van deze wereld.’

Josephine Delmote: ‘De energiesector is lang een gesloten sector geweest, maar door het feit dat wij vanuit Elia zo veel inzetten op elektrische mobiliteit zien wij ook de grote overlappingen. Het gaat veel over digitalisering en data en hoe we die uitwisselen en beschermen. Ook met ons IO.E project zetten we al veel meer in op transsectoriële samenwerking.’

Helen Van Nuffelen: ‘Mercedes-Benz heeft zelfs een strategisch partnership met  concurrent BMW. Dat gaat specifiek over mobiliteitsdiensten zoals laad- en parkeerservices. Daarnaast werken we ook samen met bijvoorbeeld NVIDIA, de wereldleider op het vlak van computing. Het blijft dus niet binnen de automotive industry.’

Joachim De Vos: ‘In dat verhaal is autonoom rijden een heel belangrijk element. Over tien jaar zal je in veel gebieden autonoom moeten rijden. Ook hier wacht de overheid een belangrijke rol, al gaat dit niet zozeer over regelgeving. De overheid moet vervoersplannen en verkeersplannen zien op te maken die daarbij passen.’

Famke Robberechts: ‘Het is belangrijk dat onze overheid met open vizier kijkt naar hoe ze de infrastructuur kan aanpassen. Onze fietspaden zijn een goed voorbeeld. Wat je daar ziet, noem ik oorlog op het fietspad. Je ziet er kindjes op een driewieler, speedpedelecs die aan aan 50 km/u passeren en als je pech hebt ook nog enkele bakfietsen. Dan weet je dat een overheid niet bij het curatieve mag blijven hangen door dat fietspad te verbreden van 80 cm naar 100 cm. Dan moet je meteen aan tafel zitten en de oplossing ruim zien. Niet enkel voor ons land, maar op Europees niveau. Dit is niet enkel een zaak voor de lokale burgemeesters.’

Helen Van Nuffelen: ‘Op vlak van mobiliteitsdiensten zien wij twee verhalen. Enerzijds geloven we dat er een soort high-end exclusieve mobiliteit zal zijn die privé is en waarvoor mensen een wagen willen kopen. Anderzijds geloven we ook in deelsystemen en services in urbane omgevingen, ook al is ons Brussels project daarrond on hold gezet. We zien de auto als onderdeel van multimodaliteit. Afhankelijk van de mobiliteitsbehoefte van het moment kiest men in de toekomst via één platform een passende oplossing. De klant hoeft niet na te denken over navigatie, planning en betaling. Alles is geïntegreerd.’

Lies Eeckman: ‘Waar is dan de customer simplicity van zo’n model? Uiteindelijk is de consument bereid om maximum twee verschillende transportmiddelen te gebruiken. Ik ga met de fiets naar het station, dan met de trein, daarna neem ik de bus en voor de last mile moet ik een auto huren of een deelstep nemen? Daar geloof ik niet in.’

Joachim De Vos: ‘Door de gezondheidscrisis kan het deelmodel vandaag geen succes zijn. Het kan goed zijn om de volgorde eens om te draaien: eerst evolueren naar elektrisch, dan de connectiviteit versterken, daarna volgt het autonoom rijden en pas dan het delen van voertuigen. Dat is een volgorde waarin je er beter kan voor zorgen dat gebruikers makkelijk van het ene middel naar het andere kunnen overstappen. Het schakelen zal vlotter verlopen.’

Hoe snel landt de mobiliteit van de toekomst

Om de mobiliteit van de toekomst duurzamer te maken, wachten onze actoren nog stevige uitdagingen op vlak van onder andere productie, infrastructuur, klantenservice en businessmodel. Daarvoor timmeren ze almaar vaker samen aan de weg via gerichte partnerships waarin ze ook de overheid harder willen betrekken. De neuzen staan alvast in dezelfde richting: het einddoel is een mobiliteit die zo snel mogelijk beter moet worden voor de 3 p’s: planet, people en profit. Als 2030 daarvoor een belangrijk mikpunt is, dan mag het duidelijk zijn dat we aan het begin staan van een decennium van verandering en actie.

Wie waren onze tafelgasten?

Lies Eeckman,

Polestar Belgium,

Managing Director

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer? 

Momenteel nog een Volvo VC90. Ik hoop tegen begin oktober met een Polestar 2 rond te rijden, maar we willen eerst onze klanten hun wagen overhandigen. Customers always come first.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch? 

Een elektrische wagen is het summum van rijplezier. De uitzonderlijke combinatie van het geruisloze rijden (zalig om tot rust te komen als je er nood aan hebt), de absolute fun van de power van de elektromotoren en de instant acceleratie geven je een absoluut gevoel van power, adrenaline en plezier. En dit alles terwijl je je ecologische voetafdruk significant verbetert. Een zalig gevoel.

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark?
België hinkt nog achterop tegenover onze buurlanden. Dit is jammer, want we scoren als land niet echt bijster goed wat betreft CO2-uitstoot. We staan als land voor gigantische uitdagingen om onze CO2 footprint significant te verbeteren. Mobiliteit kan hier een grote bijdrage in hebben. Ik hoop dus dat onze regering de koe bij de horens vat, en een beleid kan begint te voeren waarbij we België positioneren als digitale en technologische koploper. Het is een gedeelde verantwoordelijk van én de automotive sector, én van de politiek én van consumenten om deze switch naar elektrisch rijden te versnellen en te vergroten. Het gaat niet over méér, maar over béter! 

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?
We hebben een zéér grote verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze planeet.  Om ervoor te zorgen dat we toekomst kunnen bieden aan de volgende generaties. Als je dan zonder compromissen voor een oplossing kan tekenen waar iedereen beter van wordt, waarom dan nog wachten? Met Polestar willen we de maatschappij waarin we leven significant verbeteren. We zijn zeker nog niet perfect, maar we hebben wel een tomeloze energie en vastberadenheid om onze missie waar te maken. We are on a journey!

Helen Van Nuffelen,

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg & Mercedes-Benz Cars Nederland,

Corporate Communication Manager

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer?

Als vaste dienstwagen rijd ik momenteel met een benzinemotor. Dat neemt niet weg dat ik die voor verplaatsingen in de stad maar wat graag inruil voor een Smart EQ en voor de nagenoeg wekelijkse verplaatsing naar Nederland (buiten COVID-19 tijden) neem ik een volledig elektrische EQC uit onze shared mobility pool.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch?

We zijn ons wagenpark volop aan het elektrificeren en daarbij spreekt het voor zich dat deze auto’s eerst aan onze klanten worden geleverd. Ik moet dus nog even geduld oefenen en ik kijk er alvast naar uit om straks met een plug-in hybride of met een volledig batterij-elektrische auto onderweg te zijn.

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark? 

Mercedes-Benz verwacht tegen 2030 wereldwijd ongeveer 50% xEv’s te verkopen. In onze contreien zou dat tegen dan wel eens wat hoger kunnen liggen.

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?

De auto is de basis voor onze individuele vrijheid waarbij functionaliteit gekoppeld wordt aan rijplezier en comfort. Ratio en fascinatie vinden er elkaar. Hoe kunnen we het plezier van het autorijden blijven rijmen met dat vrijheidsgevoel enerzijds en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een schone en veilige planeet anderzijds? Tel daarbij ook nog het transport van goederen op en de uitdagingen zijn legio.

Josephine Delmote,

Elia,

Strategy Analyst, coördineert de elektrische mobiliteitsinitiatieven binnen Elia

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer?

De trein en fiets, uitzonderlijk ook eens de auto.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch?

Ik rijd niet elektrisch. Mijn wagen heb ik sinds twee jaar. Elektrisch rijden was toen nog niet top-of-mind. Mocht ik de keuze nu opnieuw moeten maken, zouden de kaarten anders liggen. Het toont aan hoe snel de sector aan het veranderen is.

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark?

Zeer snel. Het jaar doet er niet toe, maar het zal zeker komen. Met de evolutie naar emissieluwe zones, extra steunmaatregelen van de overheden om groene wagens aan te kopen en verbetering in batterij- en laadtechnologieën kan het omkantelpunt in de komende drie jaar al aangebroken zijn.Bij Elia rekenen we altijd dat in 2030 ongeveer 1,5 miljoen wagens elektrisch zullen zijn op de weg. Dat is een kwart van het totale wagenpark vandaag in België. In Duitsland gaat het om 10 miljoen elektrische wagens. 

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?

Elektrische mobiliteit is voor Elia een strategisch belangrijke sector omdat de decarbonisatie van de transportsector een belangrijke impact heeft op de duurzaamheid van onze samenleving. Als Elia willen wij de energietransitie waarmaken en de overgang naar elektrische mobiliteit stimuleren. Dat is daar ook onderdeel van. We werken hiermee aan de toekomst in belang van de samenleving.

Joachim De Vos,

Living Tomorrow,

CEO

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer?

Tot vorige jaar een plugin hybrid Mercedes S500 en vanaf 2020 uitsluitend elektrische wagens: Tesla 3,X en Mercedes EQC.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch?

Dit is een totaal andere manier van mobiliteit. Niet alleen de elektrische wagen zelf, maar ook het niet meer tanken, het semi-autonoom rijden, de app (auto) in je hand, de constante updates … het is elke maand een beetje een nieuwe auto. Daarnaast heb je nog de andere gemakken: het is stiller, comfortabeler, krachtiger en ook het milieuaspect is zeker een element. Ik laad thuis vooral op via 77 zonnepanelen. Bijna alles werkt met elektriciteit thuis en zonneboiler.

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark?

Heel snel, want de laadstations schieten als paddenstoelen uit de lucht, zowel de snellaadpalen als business charging, citycharging en homecharging. Daarnaast heb je nog veel andere voordelen die de doorbraak versnellen: geen onderhoud en dus geen tijdverlies, geen pannes, luxe en comfort, hoge restwaarde en duurzaam.

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?

Multimodale mobiliteit wordt extreem belangrijk. We zullen de manier waarop we ons verplaatsen grondig wijzigen en dus moeten er voldoende inzicht en toekomstvisie gemaakt worden. Neem nu de hyperloop (elektrisch, magnetisch). Aan 1200 km/u naar het zuiden van Frankrijk, heen en terug. De enkele rit neemt dertig minuten. Dat wil zeggen dat je gerust op vrijdagavond een etentje aan de Côte d’Azur kan inlassen. De energiebehoefte is amper een fractie van wat het nu vergt met trein, auto of vliegtuig en er is geen uitstoot. Daarnaast is het gemak belangrijk. Je roept de auto van je keuze wanneer je die nodig hebt. Binnen een paar minuten staat die klaar voor jou, waar je ook bent. De wagen past zich automatisch aan naar je voorkeuren. Je hebt slaapwagens, vergaderwagens, gezinswagens, sportwagens (die op een circuit nog manueel kunnen gestuurd worden) …

Famke Robberechts,

Algemeen hoofdredacteur MediaNation,

Hoofdredacteur Newsweek

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer?

Meestal de wagen omdat ik overdag vaak afspraken buitenshuis heb. Als dat niet zo is, neem ik graag de trein want, onze redactie is vlakbij het station.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch?

Toen ik in 2018 zelfstandige werd en mijn auto moest kiezen, wou ik in eerste instantie voor een hybride gaan, maar dat werd door mijn boekhouder erg afgeraden wegens fiscaal minder interessant. En de elektrische wagens die dan op de markt waren, hadden ofwel een te beperkte range of waren te duur voor een kleine zelfstandige. Het is dus een zuinige benzine geworden met erg lage CO2-uitstoot. Maar ondertussen is de markt van elektrische wagens zodanig aan het openbloeien dat mijn keuze voor de volgende snel gemaakt zal zijn. 

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark?

Volledig? Dat zal niet voor morgen zijn. Maar als ik hoor dat bijvoorbeeld Mercedes tegen 2030 reeds de helft van zijn wagenpark elektrisch wil maken, heb ik goede hoop dat we de komende tien jaar een exponentiële groei gaan zien. Veel zal ook afhangen van de overheid en hoe aantrekkelijk ze elektrisch rijden zullen maken voor bedrijven gezien de vele bedrijfswagens in ons land.  

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?

Omdat het een debat is dat letterlijk iedereen aanbelangt en alle maatschappelijke actoren (consument, bedrijfswereld, (lokale) overheid) achter één gemeenschappelijk doel brengt: hoe verplaatsen we ons zo efficiënt mogelijk van punt A naar punt B en hoe doen we dat zonder het klimaat te belasten? Iedereen wilt hetzelfde, maar natuurlijk is de weg er naartoe niet voor iedereen gelijk en net dát maakt het dan weer extra boeiend voor ons, journalisten.

Philippe Decrock,

Bebat,

Legal & Public Affairs Manager en verantwoordelijk voor de opvolging van e-mobility

Welk vervoersmiddel gebruik jij voor woon-werkverkeer?

Zelf rijd ik met een plug-in voertuig PHEV (hybride met extern herlaadbare batterij) en gebruik ik regelmatig ook de trein voor het woon-werkverkeer. Een ideale combinatie.

Waarom rijd jij wel/niet elektrisch?

Elektrisch rijden is een bewuste keuze en een component binnen de zogenaamde ‘smart mobility’ (de technologie, IoT-connectiviteit met uitwisseling van mobiliteitsdata), helpt om het principe van ‘bereikbaarheid’ te realiseren en de voordelen van multimodaliteit en mobiliteitshubs optimaal te benutten (personenvervoer en goederenvervoer) én om milieudoelstellingen te halen (nul-emissie voor transport en nul-energieverspilling). Europa wil de decarbonisering van transport realiseren en de snelle uitrol van openbare en private laadinfrastructuur zal dit proces versnellen.

Hoe snel zie jij een volledige elektrificatie van het wagenpark?

De transitie zal vooreerst via de fleet (grotere wagenparken van bedrijfswagens) en via de overheid gaan.

Waarom betekent het debat over mobiliteit van de toekomst zo veel voor jou?

Mobiliteit is de ‘motor’ van de economie. Vlaanderen en België zijn een belangrijke logistieke draaischijf in Europa en dit vraagt toekomstgerichte vervoerplannen (voor personen en goederenvervoer) en aangepaste energieplannen. De V2G (vehicle-to-gridtoepassing) en de introductie van lokale energieopslag met thuis- en wijkbatterijen om hernieuwbare energie op te slaan zullen de symbiose tussen energiebeleid en e-mobility en het belang ervan alleen doen toenemen. Hier liggen kansen voor ons land omdat de technische knowhow aanwezig is via onze onderzoeksinstellingen. Als Bebat bouwen we samen met de batterijsector de expertise op om ons voor te bereiden op de massale komst, het gebruik  en hergebruik van industriële batterijen. Hieruit zullen zeker nieuwe businessmodellen ontstaan en dit zal meteen ook tewerkstelling genereren.

Je kan het hele verslag van dit Rondetafelgesprek ook lezen in de nieuwste editie van Newsweek.

Source: Partner


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  62.721.553
 • Aantal
  doden
  1.459.224
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  576.599
 • Aantal
  doden
  16.547