In Oxford mag verkeer geen enkele uitstoot meer veroorzaken

De Britse stad Oxford introduceert in zijn stadscentrum met een pilootproject een zone waar het verkeer geen enkele uitstoot meer mag veroorzaken. Daarmee lanceert Oxford de eerste emissievrije zone van het Verenigd Koninkrijk. Het gemeentebestuur hoopt volgend jaar het uitstootvrije gebied tot een groter deel van de stad te kunnen uitbreiden.

“Alle wagens met motoren op benzine en diesel die zich in de emissievrije zone begeven – met inbegrip van hybrides – zullen een dagelijkse heffing moeten betalen, tenzij ze voor een korting of vrijstelling in aanmerking komen”, lichten woordvoerders van het stadsbestuur de nieuwe maatregel toe. “Anderzijds zullen emissievrije voertuigen gratis het gebied kunnen binnen rijden.”

Autobussen

Het pilootproject moet het stadsbestuur in staat stellen de nodige inzichten te verwerven om de emissievrije zone over een groter deel van Oxford uit te breiden. Die uitbreiding moet nog wel door een openbare raadpleging worden voorafgegaan.

De emissies van het transport vertegenwoordigen momenteel 17 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen die in Oxford wordt geregistreerd. De voorbije jaren kon de luchtvervuiling in de stad al gevoelig worden teruggedrongen.

Dat was vooral te danken aan een aantal maatregelen die het stadsbestuur heeft geïntroduceerd. Acht jaar geleden werd er al een lage emissiezone voor autobussen ingevoerd. Daarnaast stelde de overheid ook middelen ter beschikking om autobussen met milieuvriendelijke motoren uit te rusten.

Door de uitstoot in bepaalde delen van de stad helemaal te verbieden, wil Oxford de luchtkwaliteit verder verbeteren. Het pilootprogramma met de emissievrije zone loopt van zeven uur in de ochtend tot negentien uur in de avond. Alle wagens die op benzine of diesel rijden zullen een dagelijkse vergoeding moeten betalen. Dat geldt ook voor hybride voertuigen.

Er zijn wel een aantal kortingen en vrijstellingen – onder meer voor bewoners en lokale bedrijven – voorzien. Emissieloze voertuigen, zoals elektrische auto’s, zullen echter wel gratis in het gebied worden toegelaten.

Mijlpaal

“Het pilootproject met de emissievrije zone betekent voor de stad een mijlpaal in de strijd tegen de toxische luchtvervuiling”, benadrukt Tom Hayes, schepen voor duurzaam vervoer in de gemeenteraad van Oxford.

“Er is al vijf jaar met bedrijven en burgers gewerkt om de emissievrije zone te ontwikkelen. De opgedane kennis van het pilootproject zal volgend jaar worden gebruikt om het gebied verder uit te breiden. De heffing varieert van 2 pond tot 10 pond per dag, afhankelijk van de emissieniveaus van het voertuig. 

Voor de betaling van de heffingen wordt gebruik gemaakt van camera’s met automatische nummerplaatherkenning. De inkomsten van de heffing zullen onder meer worden gebruikt om bewoners en bedrijven te helpen bij de overgang naar een emissievrije obiliteit en voor de financiering van andere maatregelen die het uitstootarme en uitstootvrije vervoer in de stad kunnen bevorderen.

Meer
Auto