Bedrijfsleiders erkennen groeiend belang van duurzaamheid

Een groeiend aantal bedrijfsleiders beschouwt duurzaamheid als een van de grootste uitdagingen die de volgende twee tot drie jaar zullen moeten worden aangepakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het IBM Institute for Business Value (IBV), gebaseerd op een wereldwijde enquête bij drieduizend chief executives, gespreid over veertig landen en achtentwintig sectoren.

De resultaten van het onderzoek tonen dat duurzaamheid geleidelijk aan een centrale plaats in de agenda van het bedrijfsleven heeft verworven.

Overstap naar duurzame economie

“Terwijl de wereld nog herstellende is van de verstoring die door de uitbraak van de coronapandemie werd veroorzaakt, worden bedrijven geconfronteerd met een toenemende druk van diverse belanghebbenden om een grotere prioriteit te verlenen aan een duurzaam beleid”, stippen de onderzoekers aan.

“Daarbij worden de bedrijfsleiders geconfronteerd met de vraag op welke manier hun onderneming zich zal aanpassen aan de overstap naar een duurzame economie.”

Het onderzoek kwam daarbij tot de vaststelling dat 51 procent van de respondenten de duurzaamheid als de grootste uitdaging in hun agenda citeren. Vorig jaar werd hier een score van 32 procent opgetekend. Deze stijging wordt volgens de onderzoekers in belangrijke mate gedragen door een grotere vraag naar actie vanuit bestuurders en investeerders.

De stijgende interesse voor de problematiek werd volgens de onderzoekers tevens gedreven door een toenemende consensus dat de inspanningen van de ondernemingen op het gebied van duurzaamheid uiteindelijk ook tot betere bedrijfsprestaties kunnen leiden.

“Lang heerste de perceptie dat een sterke aandacht voor ecologische en sociale uitdagingen ten koste van optimale bedrijfsresultaten zouden gaan”, merken de onderzoekers op. “Maar steeds meer wordt aangetoond dat al deze streefdoelen perfect kunnen samengaan.”

Return-on-investment

Er werd dan ook vastgesteld dat meer dan 80 procent van de ondervraagden aangaf te verwachten dat investeringen in duurzaamheid de volgende vijf jaar hogere bedrijfsresultaten zouden opleveren. Ondanks die groeiende interesse, wezen de respondenten echter ook op de aanwezigheid van een aantal hindernissen.

Daarbij maakte 57 procent gewag van onzekerheid van de return on investment van deze projecten en de economische voordelen die zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast werd eveneens gewezen op een gebrek aan correcte data en belemmeringen in de regelgeving.

“Chief executives moeten echter kunnen omgaan met problemen die door een verstoring van de status-quo worden opgeworpen”, merken de onderzoekers nog op. “Cruciaal is daarbij dat zij de juiste trajecten uitstippelen om op die uitdagingen een geschikt antwoord te kunnen formuleren.”

(ns)

Meer