Wegvervoer vertegenwoordigt ruim driekwart binnenlands goederentransport Europese Unie

Twee jaar geleden vertegenwoordigde het wegvervoer meer dan driekwart van het binnenlandse goederentransport in de Europese Unie. Het aandeel van het wegvervoer liep daarmee op tot het hoogste niveau in een decennium. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. 

Berekend op basis van tonkilometers nam het wegvervoer twee jaar geleden 77 procent van het binnenlandse goederentransport in de Europese Unie voor zijn rekening. De spoorwegen kwamen met een aandeel van 17 procent op de tweede plaats. De scheepvaart had een aandeel van 6 procent.

Toename

De onderzoekers merkten daarbij op dat het aandeel van het wegvervoer nog met 1 procentpunt toegenomen bleek te zijn tegenover het jaar voordien. Tegenover tien jaar geleden zou er zelfs nog sprake zijn geweest van een stijging met 4 procentpunt.

Anderzijds moet volgens Eurostat worden opgetekend dat het aandeel van het spoorvervoer in de totale Europese trafieken met een score van 17 procent daarentegen tot het laagste niveau in een decennium was teruggevallen.

Tegenover het jaar voordien was er sprake van een inkrimping met 1 procentpunt. Tegenover het hoogste niveau van de voorbije periode, elf jaar geleden opgetekend, was er volgens het rapport sprake van een daling met 2 procentpunt.

Met een aandeel van 6 procent moest ook de binnenvaart een lichte terugval laten optekenen. Daarbij werd hetzelfde niveau geregistreerd als twee jaar voordien. Tegenover het jaar voordien was er echter sprake van een daling met 0,2 procentpunt.

De binnenvaart liet voorlopig zijn hoogste aandeel in de Europese binnenlandse transporten optekenen in het begin van het voorbije decennium. Gespreid over een periode van vier jaar werd er toen drie keer een niveau van 8 procent opgetekend.

Nederland

Eurostat merkt verder nog op op dat het wegvervoer twee jaar geleden in nagenoeg alle lidstaten van de Europese Unie de belangrijkste sector van het transport was. De enige uitzondering daarop zijn de Baltische staten Litouwen en Letland, waar het spoorvervoer het grootste marktaandeel opeiste.

De sector vertegenwoordigde in die twee landen respectievelijk 65 procent en 57 procent van de volledige transportactiviteit. Het wegvervoer had in Letland anderzijds nog een aandeel van 44 procent. In Litouwen viel dat cijfer nog verder terug tot 35 procent.

Het grootste aandeel van het wegvervoer werd opgetekend in Ierland (99 procent), gevolgd door Griekenland (97 procent) en Spanje (96 procent). De binnenvaart genoot anderzijds de sterkste populariteit in Nederland (42 procent), gevolgd door Bulgarije en Roemenië (elk 29 procent).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20