Amerikaanse overheid wil uitstoot vrachtwagens drastisch terugdringen; kan tot 220 miljard dollar baten opleveren

In de Verenigde Staten werkt het Environmental Protection Agency (EPA) aan nieuwe regels om de smogvorming en de uitstoot van broeikasgassen door zware voertuigen te verminderen. Het Amerikaanse milieubureau wil daarbij de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en koolstofdioxide (CO2) door zware vrachtwagens terugdringen.

Daarbij zouden de emissies over een periode van vijftien jaar met meer dan 60 procent moeten worden verminderd. Het plan vertegenwoordigt in de Verenigde Staten de eerste aanzet voor een verlaging van de emissies door zware vrachtwagens in meer dan twintig jaar.

De nieuwe normen voor de uitstoot van koolstofdioxide zouden van kracht worden voor trucks die over twee jaar op de markt komen. Drie jaar later moeten nieuwe vrachtwagens ook aan de nieuwe vereisten voor de emissies van stikstofoxide voldoen.

Vervuiling

“De nieuwe normen zullen de gevaarlijke vervuiling drastisch verminderen”, merkt Michael Regan, directeur van het Amerikaanse milieubureau, op. “Daarbij moet gebruik gemaakt worden van de recente ontwikkelingen die in de voertuigtechnologie zijn gerealiseerd, in afwachting dat het transport emissieloos kan worden georganiseerd.”

De introductie van de nieuwe vereisten zou de uitstoot van stikstofoxide – dat wordt gelinkt aan longkanker, hartziektes en premature overlijdens – tegen het begin van het volgende decennium met 90 procent moeten verminderen.

“In de Verenigde Staten wonen 72 miljoen mensen in de onmiddellijke omgeving van transportroutes voor vrachtwagens”, benadrukte Regan. “Meestal gaat het over gezinnen, vaak Afro-Amerikaans, met lagere inkomens. Deze achtergestelde gemeenschappen worden rechtstreeks geconfronteerd met een vervuiling die de gezondheid ondermijnt.”

De nieuwe limieten zouden in het midden van de jaren veertig jaarlijks 2.100 vroegtijdige overlijdens, 6.700 ziekenhuisopnames, 18.000 gevallen van astma bij kinderen, 78.000 verloren werkdagen en 1,1 miljoen verloren schooldagen moeten vermijden.

Baten

Het Amerikaanse milieubureau erkent dat het programma de fabrikanten over een periode van vijftien jaar tussen 19 miljard dollar en 31 miljard dollar zal kosten, maar zegt dat de ingreep anderzijds netto voordelen tot 220 miljard dollar zal opleveren.

Truckers en fabrikanten waarschuwen echter dat de nieuwe normen technisch en budgettair niet haalbaar zouden zijn. Volgens hen zullen de maatregelen uiteindelijk leiden tot kostenverhogingen die in de hele economie zullen worden gevoeld.

De Amerikaanse Truck and Engine Manufacturers Association (Tema) merkt daarbij op dat de motoren die sinds het begin van het voorbije decennium zijn geproduceerd, al ongeveer dertig keer minder stikstofoxide uitstoten dan hun voorgangers. Tot nu toe is slechts 50 procent van de Amerikaanse truckvloot op die nieuwe motoren overgeschakeld.

De Owner-Operator Independent Drivers Association voegt eraan toe dat de nieuwe maatregelen vooral op kleine zelfstandige chauffeurs – die 90 procent van de Amerikaanse vloot vertegenwoordigen – een dramatische impact zouden hebben.

In de Verenigde Staten rijden bijna 27 miljoen zware vrachtwagens en autobussen rond. De nieuwe maatregelen zouden ook de verkoop van elektrische vrachtwagens moeten stimuleren. Twee jaar geleden werden in het land minder dan duizend elektrische vrachtwagens verkocht. Over vijf jaar zou dat tot ruim 10.000 exemplaren – ongeveer 1,5 procent van de totale jaarlijkse aankopen – moeten worden opgevoerd.

Transport vertegenwoordigt in de Verenigde Staten 29 procent van de totale emissies. Daarmee is de sector de grootste uitstootbron van de hele Amerikaanse economie.

Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft 1,5 miljard dollar aan financiering voorzien om lokale overheden te steunen bij de aankoop van uitstootarme en uitstootvrije voertuigen. Voor duurzame ingrepen in het openbaar vervoer in achttien Amerikaanse staten is nog eens een budget van 2,2 miljard dollar vrijgemaakt.

(lp)

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto