Zweden heeft duurzaamste transportsector van Europa

De Europese transportsector lijkt op koers te zitten om zijn klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, waarin wordt opgemerkt dat het energiegebruik door het transport in de Europese Unie twee jaar geleden voor 10,2 procent door duurzame bronnen werden geleverd.

Daarmee bleef de sector boven de grens van 10 procent die vooraf als doel naar voor werd geschoven. Er werd onder meer intensiever gebruik gemaakt van biodiesel, biomethaan en hernieuwbare elektriciteit.

Zweden

Eurostat merkt op dat het gemiddelde aandeel van duurzame bronnen in de Europese transportsector de voorbije periode geleidelijk is toegenomen. Zeventien jaar geleden werd nog een niveau van 1,6 procent gemeld. De onderzoekers merken verder op dat twaalf lidstaten van de Europese Unie erin geslaagd zijn de doelstelling te halen.

In Zweden werd het hoogste peil van heel Europa gehaald. Het Zweedse transport haalde twee jaar geleden immers 31,9 procent van zijn energie uit duurzame bronnen. Die goede prestaties worden toegeschreven aan een intensief gebruik van biobrandstoffen.

“De Zweedse regering ondersteunt investeringen in de productie van duurzame biomethaan en de tankinfrastructuur”, luidt het. “Bovendien wordt ook de aankoop van voertuigen op duurzaam gas gestimuleerd. In de steden wordt eveneens een strikt milieubeleid gevoerd, waarbij vele zones alleen toegankelijk zijn voor wagens met een laag uitstootniveau.”

“Tevens worden fiscale kortingen aangeboden op de aankoop van biomethaan. Dat zorgt ervoor dat gebruikers voortdurend voor duurzame en hernieuwbare brandstof blijven kiezen. Dit heeft ertoe geleid dat de methaanconsumptie in Zweden voor 95 procent uit hernieuwbare bronnen komt. Dat is het hoogste niveau van de hele wereld.”

Groei

Finland stond met een score van 13,4 procent op een tweede plaats, gevolgd door Nederland en Luxemburg (12,6 procent). Griekenland moet daarentegen nog de grootste inspanningen doen om de doelstellingen te halen.

De Griekse transportsector deed immers voor amper 5,3 procent van zijn energieverbruik beroep op duurzame bronnen, voorafgegaan door Litouwen (5,5 procent). Ook in Letland, Kroatië en Polen blijft het aandeel onder de grens van 7 procent. België haalt een score van ongeveer 11 procent.

De onderzoekers merken wel op dat het transport in nagenoeg alle landen tegenover het jaar voordien in sterkere mate op duurzame bronnen beroep deden. Finland moest echter wel een daling met 0,9 procentpunt melden, terwijl Frankrijk een status-quo op 9,2 procent liet optekenen.

De sterkste groei werd opgetekend in Estland, waar het aandeel van de hernieuwbare bronnen met 5,9 procentpunt opliep, gevolgd door Luxemburg (4,2 procentpunt), België (4,2 procentpunt) en Cyprus (4,1 procentpunt).

Meer