Over tien jaar zal de stad vooral duurzaam transport kennen

Over tien jaar zal het vervoer in de grote steden van de wereld grotendeels een duurzaam karakter hebben. Dat blijkt uit een rapport van consulent Kantar, gebaseerd op een enquête bij meer dan tweehonderdduizend inwoners van meer dan dertig wereldsteden.

Daarbij bleek dat het gebruik van de privéwagen in het stadsverkeer dit decennium gemiddeld met 10 procent zal dalen. ‘Daarentegen zal het openbaar vervoer aan populariteit winnen,’ aldus Kantar. ‘Steeds meer mensen zullen zich daarnaast te voet of met de fiets verplaatsen.’

Bewoner

‘De privéwagen zal over tien jaar in de grote steden nog minder dan 50 procent van alle verplaatsingen voor zijn rekening nemen,’ zegt Rolf Kullen, directeur mobiliteit bij Kantar. ‘Steden beginnen te beseffen dat ze zichzelf niet rond een bepaald type van transport moeten uitbouwen. Het begint duidelijk te worden dat de bewoner centraal moeten staan.’

‘Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden,’ benadrukken de onderzoekers. ‘Tegen het midden van de eeuw zullen die metropolen wellicht bijna 70 procent van de totale populatie herbergen. Deze evolutie zal tot een toenemende druk op de beschikbare ruimte leiden.’

‘Vele stedelijke autoriteiten vechten tegen verkeersopstoppingen en luchtvervuiling en willen het gebruik van de privéwagen ontmoedigen. De opkomst van nieuwe transportmiddelen uit de deeleconomie – door de verhuur van onder meer fietsen en scooters – biedt het publiek een alternatieve manier om zich te verplaatsen.’

Omslagpunt

‘De privéwagen vertegenwoordigt momenteel nog iets meer dan de helft van alle verplaatsingen die in de grote steden gebeuren,’ benadrukken de onderzoekers. ‘Dat zal tegen het einde van dit decennium echter tot ongeveer 46 procent zijn afgebouwd.’

‘Verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets en andere alternatieven zullen in de loop van diezelfde periode meer dan de helft van alle bewegingen beginnen op te eisen. Daarmee zal de wereld een omslagpunt naar duurzaam reizen bereiken.’

‘Deze trend wordt gesteund door de introductie van een aantal nieuwe concepten, zoals de verhuur van fietsen en scooters,’ zeggen de onderzoekers. ‘Ook de autoriteiten verlenen vaak hun steun aan die transitie. Vooral jongeren kijken uit naar nieuwe manieren om zich te verplaatsen.’

‘Wereldwijd zegt ongeveer 40 procent van de ondervraagden open te staan voor nieuwe vormen van reizen. De stedelijke autoriteiten moeten daarbij wel investeringen in digitale technologie – zoals de introductie van elektronische betaalsystemen en deelprogramma’s – garanderen. Dat zal de overgang naar een duurzaam stadsvervoer vergemakkelijken.’

Meer