Europese transportcorridors hebben drastisch meer laadpalen nodig

Een relatief bescheiden investering in oplaadinfrastructuur langs de grote Europese snelwegen zou voor het wegtransport op lange afstand een belangrijke hefboom voor een verschuiving naar elektrisch vervoer kunnen betekenen. Dat staat in een rapport van de denktank Transport & Milieu (T&E).

De organisatie vraagt dat de Europese Unie een budget van 190 miljoen euro zou reserveren voor de inplanting van laadpalen langs de grootste snelwegcorridors van Europa.

Concurrentieel

Dat bedrag vertegenwoordigt volgens de denktank 0,2 procent van het totale budget van 100 miljard euro dat de Europese Unie jaarlijks in transportinfrastructuur investeert. Transport & Environment merkt daarbij op dat de angst voor het gebrek aan laadinfrastructuur de uitrol van elektrische vrachtwagens belemmert.

‘Elektrische voertuigen worden momenteel gebruikt voor leveringen over korte afstanden, zoals het verdelen van pakketten in steden, te garanderen’, voert Transport & Environment aan. ‘Maar het langeafstandsvervoer over de weg blijft voorbehouden aan trucks die fossiele brandstoffen moeten tanken.’

‘Ritten van meer dan 400 kilometer vormen ongeveer 5 procent het totale Europese vrachtvervoer op de weg, maar vertegenwoordigen daarentegen nagenoeg 20 procent van de totale uitstoot van de Europese truckvloot.’

‘Deskundigen zeggen echter dat verbeteringen in de batterijtechnologie betekenen dat er in de loop van de volgende drie jaar elektrische vrachtwagens op de markt zullen verschijnen die de concurrentie met trucks op fossiele brandstoffen kunnen opnemen.’

‘Elektrisch vervoer over lange afstanden is niet langer een droom’, benadrukt Simon Suzan, vrachtanalist bij Transport & Environment. ‘De technologie is beschikbaar en het zal niet lang duren voordat deze toepassingen niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper zullen worden dan diesel.’

‘Maar om die beweging op kruissnelheid te laten komen, moet Europa investeren in laadinfrastructuur op zowel grote snelwegen als op belangrijke vervoersknooppunten. Deze investeringen zouden bovendien slechts een fractie vertegenwoordigen van de transportuitgaven die de Europese Unie jaarlijks registreert.’

Onvoldoende

Het rapport stelt dat tegen het einde van dit decennium ongeveer 11.000 krachtige laadpalen nodig zullen zijn om elektrisch vervoer over lange afstanden mogelijk te maken. ‘Die infrastructuur moet worden verdeeld over openbare laadpunten en laders in distributiecentra en depots’, luidt het. ‘Voor stedelijke en regionale leveringen zouden nog eens 38.000 laadpalen moeten worden geïnstalleerd.’

In januari waarschuwde de European Automobile Manufacturers Association (Acea) dat er tegen het einde van dit decennium een ​​bijna honderdvoudige toename van het aantal emissievrije vrachtwagens nodig zal zijn om de klimaatdoelstellingen voor de Europese Unie te halen.

De Europese Commissie maakt gewag van 80.000 emissievrije vrachtwagens, maar dat is volgens Acea onvoldoende. De sectororganisatie wijst erop dat er 200.000 elektrische trucks nodig zullen zijn om de uitstoot van het zware vrachtvervoer – zoals in de doelstellingen van de Europese Unie is voorzien – tegen eind dit decennium met 30 procent te doen dalen.

(am)

Meer