Vele Europese trucks stoten nog altijd teveel schadelijke gassen uit

Veel vrachtwagens op de Europese wegen overschrijden de wettelijke emissiegrenzen die de Europese Unie voor stikstofdioxide (NO2), een toxisch luchtverontreinigend product, heeft ingevoerd. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Transport & Environment (T&E), gebaseerd op een onderzoek in Spanje tijdens de tweede helft van het voorbije decennium. 

Uit het onderzoek, dat de uitstoot van bijna zeshonderd vrachtwagens in de regio’s Barcelona en Madrid analyseerde, bleek dat 29 procent van de onderzochte voertuigen tijdens het rijden een hoger stikstofdioxidegehalte produceerde dan in officiële tests werd aangegeven.

Volksgezondheid

Het inademen van hoge volumes stikstofdioxide kan ademhalingsaandoeningen zoals astma verergeren, terwijl een langdurige blootstelling tot een chronische longziekte kan leiden.

Anna Krajinska, emissiespecialist bij Transport & Environment, benadrukte dan ook dat vrachtwagens ondanks de introductie van emissienormen, dodelijke niveaus van luchtvervuiling blijven produceren. “De vrachtwagennormen van de Europese Unie doen niet voldoende om de lucht die de bevolking inademt, te beschermen”, merkte ze op.

“Daardoor komt de gezondheid van de Europese burgers in gevaar. De Europese Commissie moet het testen van vrachtwagens verbeteren, zodat ook de reële rijomstandigheden op de weg worden gecontroleerd en robuuste maatregelen tegen manipulatie mogelijk worden.”

Transport & Environment voerde zijn onderzoek niet in een laboratorium-omgeving uit, maar had langsheen een aantal routes in Spanje gedurende drie jaar gevoelige sensoren geplaatst om de reële emissieniveaus van de passerende vrachtwagens te kunnen registreren.

Reële omstandigheden

De organisatie heeft dan ook kritiek op de officiële tests die worden gebruikt om de uitstoot van trucks te meten.“Deze tests zijn niet in staat zijn om een nauwkeurige meting te doen van de emissies die in reële rijomstandigheden worden geproduceerd”, luidt het.

“Onder meer wordt er niet gekeken naar de emissies van zogenaamde koude starts, wanneer de motor voor de eerste keer wordt gestart. Datzelfde geldt voor de uitstoot tegen lage snelheden. Bovendien blijkt een officiële test slechts een half uur in beslag te nemen. Dat is veel te kort.”

De organisatie stelde bovendien dat het testen van nieuwe vrachtwagens een verkeerde indruk kan geven. “Na enkele jaren gebruik, hebben de emissieniveaus immers vaak de neiging op te lopen”, geven de onderzoekers daarbij aan. 

De normen van de Europese Unie voor vrachtwagenemissies zullen volgend jaar worden herzien. Daarbij mag wellicht een verdere aanscherping worden verwacht als onderdeel van de plannen om de totale emissies in de Europese Unie tegen het einde van dit decennium met 55 procent te verminderen.

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Alain De Jong
Gocar.be - Maxime Hérion
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto