Wereldwijde transportactiviteit kent tegen midden deze eeuw een verdubbeling

Tegen het midden van deze eeuw zal de wereldwijde transportactiviteit in vergelijking met het midden van het voorbije decennium meer dan een verdubbeling kennen. Tijdens diezelfde periode zullen de emissies van de sector een toename met 16 procent laten optekenen, ook al worden alle gedane beloftes voor het terugdringen van de emissies door het vervoer volledig ingevuld.

Dat staat in een rapport van het International Transport Forum (ITF).

‘Volgens de huidige vooruitzichten zal het passagiersvervoer tussen het midden van het voorbije decennium en het midden van de eeuw 2,3 keer in volume winnen’, stippen de onderzoekers aan. ‘Bij het vrachtvervoer zouden de trafieken tijdens diezelfde periode 2,6 keer worden opgevoerd.’

‘Dit betekent echter dat alle reducties van emissies die momenteel in het vooruitzicht worden gesteld, door de toenemende vraag naar transport ruimschoots ongedaan zullen worden gemaakt.’

De onderzoekers zeggen daarbij te verwachten dat de uitstoot van het passagiersvervoer tegen het midden van deze eeuw met 13 procent zal stijgen. Bij het cargovervoer zou er sprake zijn van een toename met 22 procent. ‘De uitstoot van het transport dreigt drie keer hoger te liggen dan het emissiebudget van de sector zou kunnen opvangen’, benadrukt het rapport.

‘Wanneer echter de gepaste maatregelen worden genomen, zou de uitstoot van koolstofdioxide door de transportsector tot het midden van dit decennium met bijna 70 procent kunnen worden verminderd’, werpen de onderzoekers op. ‘Daarvoor moeten echter een aantal strikte voorwaarden worden ingevuld.’

Gedragsverandering

‘Onder meer zouden met onmiddellijke ingang ambitieuze doelstellingen voor de realisatie van een uitstootarme sector moeten worden geïmplementeerd’, verduidelijkt het rapport. ‘Daarnaast moet men er tevens in lukken om de gedragsveranderingen die door de uitbraak van de coronapandemie zijn teweeggebracht, verder te versterken.’

‘Tenslotte moeten ook de nodige stimuluspakketten voor de beperking van de uitstoot worden uitgewerkt. Op die manier kan de sector aangemoedigd worden om naar duurzame toepassingen over te stappen.’

Uit het rapport blijkt nog dat de stedelijke mobiliteit verantwoordelijk is voor 40 procent van de wereldwijde uitstoot die door de menselijke verplaatsingen wordt veroorzaakt.

Tevens werd vastgesteld dat 75 procent van alle emissies door het stedelijk personenvervoer afkomstig zijn van wagens die door particulieren worden bestuurd.

Vrachtvervoer vertegenwoordigt meer dan 40 procent van de volledige uitstoot van de transportsector. Dat aandeel zal volgens het rapport in de toekomst nog een bescheiden aangroei kennen.

Meer