Aantal kernreactoren wereldwijd op laagste niveau in ruim dertig jaar

Eerder dit jaar zette ook de kerncentrale van Fessenheim in Frankrijk zijn productie stop. – Didier Marc/EDF/Abacapress

Over de hele wereld zijn nog 408 kernreactoren, gespreid over eenendertig landen, operationeel. Dat blijkt uit de nieuwe editie van het World Nuclear Industry Status Report, gebaseerd op cijfers van juni dit jaar. Tegenover dezelfde maand vorig jaar is het wereldwijde arsenaal kernreactoren met drie eenheden ingekrompen.

Achttien jaar geleden kende de wereldwijde kernenergie een absolute piekactiviteit van 438 operationele reactoren.

Vertragingen

Uit het rapport blijkt nog dat er momenteel over de hele wereld nog 52 nieuwe kerncentrales in aanbouw zijn. Er wordt daarbij wel opgemerkt dat 33 sites inmiddels vertragingen hebben opgelopen. Tijdens de eerste helft van dit jaar werd zelfs geen enkel nieuw project opgestart.

‘Het aantal actieve kernreactoren is tot het laagste niveau in dertig jaar teruggevallen,’ aldus het rapport. ‘Nieuwe projecten ondervinden bovendien steeds vaker moeilijkheden om hun investeringsplannen rond te krijgen. Door het gebrek aan nieuwe reactoren is het wereldwijde arsenaal aan kernenergie dan ook verder verouderd. Er is nu sprake van een gemiddelde leeftijd van ongeveer eenendertig jaar.’

Voorstanders van kernenergie wijzen erop dat de sector landen kan helpen om hun klimaatdoelstellingen te halen. Kernreactoren veroorzaken immers geen uitstoot van koolstofdioxide.

Verscheidene operationele kerncentrales naderen echter het einde van hun levenscyclus en nieuwe projecten worden vaak met vertragingen geconfronteerd. Ze moeten voor hun financiering vaak concurreren met investeringsplannen voor duurzame energie.

Vorig jaar werd wereldwijd voor de bouw van nieuwe kernreactoren een totaalbudget van 31 miljard dollar toegekend. Dat is echter slechts één tiende van de bedragen die voor de constructie van nieuwe windturbineparken en zonnecentrales werden goedgekeurd.

Lockdown

‘De operatoren van nucleaire centrales moesten bovendien dit jaar ook nog met de impact van de coronapandemie afrekenen,’ aldus het rapport. ‘Door de lockdowns viel de elektriciteitsvraag bij bedrijven en huishoudens immers sterk terug. Dat leidde in vele landen tot een daling van de elektriciteitsprijzen.’

‘Daardoor zijn ook de inkomsten van de kerncentrales ingekrompen. Er wordt trouwens verwacht dat het nog verscheidene maanden zal duren vooraleer het elektriciteitsverbruik zijn vroegere niveau zal hebben bereikt. De lagere elektriciteitsprijzen hebben tevens een negatieve impact op de intenties om in nieuwe centrales te investeren.’

Lees meer
Markten