Markten:
Markten inladen...

WOENSDAG 15 JUL

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Europa sluit kernenergie en aardgas uit van investeringen voor duurzame energietransitie

Logo Business AM
Economie

26/06/2020 | Marc Horckmans | 3 min leestijd

Ook kernenergie heeft in de Europese duurzame transitie geen plaats. - Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress/Picture Alliance

Kernenergie en aardgas kunnen in de Europese Unie geen deel uitmaken van de transitie naar een duurzame economie. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie gezegd. Uiteindelijk werd niet ingegaan op de vraag van een aantal oostelijke lidstaten. Die hadden opgeroepen om ook aardgas voor Europese investeringen in een duurzame energiesector in aanmerking te laten komen.

Met het Just Transition Fund wil de Europese Commissie het gebruik van fossiele brandstoffen in de regio afbouwen. Het fonds krijgt de beschikking over een budget van 40 miljard euro. Dat pakket bestaat uit 30 miljard euro uit het fonds dat Europa wil reserveren voor de heropleving na de coronacrisis. Daarnaast zou ook 10 miljard euro geput kunnen worden uit het normale werkingsbudget van de Europese Commissie.

Emissiereductie

Het Just Transition Fund wil de doorbraak van uitstootvriendelijke industrieën ondersteunen. Dat gebeurt via omscholing van werknemers die nu nog in vervuilende sectoren werken. Daarnaast moet het fonds nieuwe industrieën helpen opbouwen in regio’s waar de economie nog altijd van vervuilende activiteiten afhankelijk is.

De ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie zijn nu overeengekomen dat de middelen van het Just Transition Fund in geen geval gebruikt mogen worden voor de ontmanteling of de bouw van kerncentrales. Er kan volgens de ambassadeurs ook geen plaats zijn voor investeringen in de productie, verwerking, distributie, opslag of verbranding van fossiele brandstoffen.

Dat standpunt komt overeen met de visie van de Europese Commissie. Een definitieve beslissing valt na onderhandelingen tussen de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Aardgas zou nog wel bij andere Europese fondsen financiële steun kunnen vinden, op voorwaarde dat ze de Europese doelstellingen voor emissiereductie niet schaden.

Methaan

Acht oosterse lidstaten hadden er bij de Europese Unie nog op aangedrongen om ook aardgasprojecten in de toekomstige financiering op te nemen. Dit zou deze landen immers moeten helpen om van de vervuilende steenkoolcentrales gradueel naar een duurzame energiesector over te stappen.

Aardgas produceert bij verbranding in energiecentrales ongeveer de helft minder koolstofdioxide dan steenkool. Aardgas ligt echter aan de basis van methaan, dat een bijzonder krachtig broeikasgas is.

Klimaatactivisten benadrukken daarbij dat nieuwe gascentrales tientallen jaren operationeel zouden blijven. Dat vormt volgens hen een bedreiging voor de Europese doelstellingen om tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale economie uit te bouwen.

Source: Reuters


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks