Europese Unie mag voor zijn dalende uitstoot vooral de energiesector danken

De uitstoot van broeikasgassen die onder het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie vallen, is het voorbije jaar met 8,7 procent gedaald. De luchtvaart liet nog wel een lichte stijging optekenen, maar dat kon door een sterke inkrimping in de energiesector worden gecompenseerd. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie.

Het Emissions Trading System is het speerpunt van het beleid van de Europese Commissie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervuilers moeten daarbij voor hun uitstoot een vergoeding betalen. Ongeveer 45 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie wordt door dit systeem geregeld.

Hernieuwbare bronnen

‘Door een grotere inzet van hernieuwbare bronnen, zoals windturbines en zonnekracht, kon de Europese energiesector het voorbije jaar zijn uitstoot met 15 procent terugschroeven,’ aldus de Europese Unie. ‘Ook de emissies van de industrie konden met 2 procent worden verminderd. In de luchtvaart moest daarentegen een toename met 1 procent worden gemeld.’

Stationaire installaties, zoals energiecentrales en fabrieken, lieten vorig jaar een uitstoot van bijna 1,53 miljard ton koolstofdioxide-equivalent optekenen. In de luchtvaart was er sprake van 66,14 miljoen ton.

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zal dit jaar naar verwachting verder dalen. Maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, hebben immers tot een tijdelijke sluiting van bedrijven en fabrieken geleid. Ook de vraag naar energie is verminderd.

Het International Energy Agency (IEA) had eerder al gemeld dat de wereldwijde vraag naar energie dit jaar met 6 procent zou kunnen dalen. Daardoor zou ook de uitstoot van koolstofdioxide met 8 procent kunnen afnemen.

Gas

De Europese Commissie wijst erop dat de afbouw van de emissies binnen een groeiende economie kon worden gerealiseerd. Het bruto binnenlands product van de Europese Unie groeide vorig jaar immers met 1,5 procent. Gewag wordt gemaakt van een van de grootste dalingen sinds de introductie van uitstootmarkt vijftien jaar geleden.

De overstap van steenkool naar gas had een belangrijk aandeel in de beperking van de emissies. Gas weegt immers minder zwaar op het leefmilieu. Anderzijds moet worden gemeld dat de vliegtuigmaatschappijen het voorbije jaar 31,3 miljoen gratis uitstootrechten hebben gekregen. Dat volume vertegenwoordigt 46 procent van hun totale uitstoot.

De emissietarieven varieerden vorig jaar tussen 19 euro en 30 euro per ton koolstofdioxide-equivalent. Het jaar voordien was er nog sprake van een niveau tussen 8 euro en 27 euro.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20