‘Europese gasmarkt moet voor 10 procent duurzaam worden’

De Europese Commissie moet ook voor de inzet van gas uit hernieuwbare bronnen minimumnormen opleggen. Dat staat in een rapport van consultant Guidehouse in opdracht van sectororganisatie Gas for Climate. De studie merkt op dat stimulansen moeten worden ontwikkeld om de jonge Europese markt voor hernieuwbaar gas te laten groeien.

De organisatie zegt dat de productie van koolstofarme gassen als biomethaan en waterstof snel moet worden opgedreven. Alleen daardoor zouden tegen het midden van deze eeuw de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gehaald en zouden de emissies tot nul kunnen worden herleid.

Gas for Climate is een organisatie van Europese ondernemingen die zich op het transport van gas toeleggen. Onder meer het Belgische bedrijf Fluxys is bij Gas for Climate aangesloten. Daarnaast maken ook twee federaties van producenten van hernieuwbaar gas van de federatie deel uit.

Emissies

Volgens de organisatie moet Europa een minimumnorm opleggen voor het gebruik van hernieuwbare gassen. Over tien jaar zouden duurzame bronnen 10 procent van de totale gasproductie moeten vertegenwoordigen.

‘Een grootschalige productie van biogassen kan een belangrijke rol spelen bij de vermindering van de emissies,’ zegt Gas for Climate. Daarbij zouden deze duurzame producten zoveel mogelijk getransporteerd, opgeslagen en gedistribueerd moeten worden met het gebruik van de bestaande gasinfrastructuur.

De federatie pleit voor een optimale koppeling van warmte, gas en elektriciteit. ‘Een gecoördineerde en geïntegreerde verbinding van deze markten en hun respectieve infrastructuur zal voor het Europese energiesysteem de grootste voordelen creëren,’ zegt Gas for Climate.

Ze wil ook duurzame waterstof en biomethaan laten opnemen in een Europese systeem voor emissiehandel.

Neveneffecten

Critici waarschuwen echter voor eventuele schadelijke neveneffecten. Daarbij wordt opgemerkt dat de productie van duurzame gassen mogelijk op een andere manier een negatieve impact op het leefmilieu zou kunnen hebben.

De studie verwijst naar het mislukte Europese beleid rond biobrandstoffen. Ook daar was voor het vervoer een minimumnorm van 10 procent naar voor geschoven. Maar die verplichting werd ingetrokken toen bleek dat de toenemende vraag in Europa elders in de wereld – onder meer in Indonesië – tot een grote ontbossing leidde. Datzelfde zou volgens milieuactivisten ook met biogas en biomethaan kunnen gebeuren.

‘Het is dan ook aangewezen om hernieuwbare gassen te bewaren voor een sector waar elektrificatie op korte termijn niet mogelijk is,’ zegt Juta Paulus, een Duits lid van de Groene Partij in het Europese parlement. Daarbij wijst Paulus naar activiteiten zoals de zware industrie, het transport over lange afstand, de luchtvaart en de scheepvaart waar elektrificatie op korte termijn niet mogelijk is.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20