Nieuwe topman oliereus BP belooft tegen 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten

Tegen uiterlijk het midden van deze eeuw moet British Petroleum (BP) zijn zogenaamde netto emissies tot nul hebben herleid. Dat heeft Bernard Looney, de nieuwe CEO van het Britse concern gemeld. Daarmee spreekt Looney een van de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen van de sector uit.

Dat schrijft de Financial Times. Looney erkent dat de wereld steeds minder tijd heeft om zijn emissies te beperken. Er is volgens hem dan ook een snelle omschakeling naar nulemissies noodzakelijk. Looney betoogt dat energie niet langer betrouwbaar en betaalbaar moet zijn, maar ook duurzaam.

Nieuwe bronnen

Looney kondigde een herziening van de structuur van het bedrijf aan. ‘Daarbij moet een grotere ruimte worden gecreëerd voor nieuwe bedrijfsonderdelen zoals aardgas en uitstootarme energietoepassingen,’ aldus de topman. ‘Die moeten een plaats krijgen naast de traditionele indeling in de productie, raffinage en marketing van olie en gas.’

Met de aankondiging geeft het bedrijf een eerste indicatie over zijn positionering in de wereldwijde transitie naar duurzame energievormen. BP moet zich wapenen tegen het groeiende verzet tegen fossiele brandstoffen, die momenteel nog altijd het grootste deel van de winst genereren.

BP heeft vanuit ecologische oogpunt de jongste periode herhaaldelijk kritiek moeten verwerken. Die opmerkingen hadden niet alleen rechtstreeks met de productie van fossiele brandstoffen te maken. Ook het sponsorbeleid van het bedrijf kwam daarbij onder de aandacht.

Steeds minder organisaties of andere partijen zitten te wachten op financiële steun van een oliegigant. Onder meer het British Museum blijkt zich in de samenwerking met BP almaar minder gemakkelijk te voelen.

Transparantie

Daarnaast ervaart BP ook van zijn aandeelhouders steeds meer druk om transparanter te zijn over de uitstoot van broeikasgassen die de onderneming veroorzaakt. Het Britse concern krijgt bovendien vragen om duidelijkheid te bieden over een toekomstgerichte strategie.

Looney erkent dat er vele miljarden dollars nodig zijn om de nodige verandering van het wereldwijde energiesysteem.

British Petroleum is na het Spaanse energieconcern Repsol de eerste grote oliemaatschappij die zich engageert om zijn netto-emissies tegen midden deze eeuw tot nul te herleiden.

Bernard Looney volgde begin deze maand Bob Dudley op als chief executive van het Britse concern.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20