Europese Commissie laat duurzaamheidclaims kernenergie onderzoeken

De Europese Commissie wil bepalen of kernenergie al dan niet als een duurzame grondstof kan worden bestempeld. Het Joint Research Centre (JRC), de onderzoeksinstelling van de Europese Commissie, heeft de opdracht gekregen om daarover een studie uit te voeren.

Over de impact van kernenergie op het leefmilieu lopen de meningen bijzonder ver elkaar. Voorstanders wijzen erop dat met de nucleaire opwekking van energie geen enkele uitstoot van koolstofdioxide gepaard gaat.

Critici vinden daarentegen dat de sector onmogelijk een duurzaam etiket kan krijgen. Er is immers het probleem van het radioactieve afval. ‘Om een duurzaam karakter te kunnen pretenderen mag er geen sprake zijn van een mogelijke schade,’ zeggen de tegenstanders. ‘Een dergelijke belofte kan kernenergie nooit doen.’

Steun

Duurzame energie komt in de Europese Unie in aanmerking voor ondersteunende programma’s. Het is dan ook bijzonder belangrijk dat er op het gebied van kernenergie een duidelijk standpunt wordt bepaald.

‘Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben zich eerder al verzet tegen het voorgestelde kader voor duurzame energie,’ aldus de nieuwssite Euractiv. ‘Zij vonden immers dat de neergelegde voorstellen geen rekening hielden met de ecologische voordelen die kernenergie kan voorleggen.’

‘Omdat de lidstaten van de Europese Unie en het Europese Parlement geen oplossing konden vinden, heeft de Europese Commissie aan een expertengroep de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen.’

Het Joint Research Centre zal volgend jaar zijn rapport moeten voorleggen. Het verslag zal vervolgens worden geëvalueerd door experts op het gebied van straling, afvalverwerking en leefmilieu. De Europese Commissie benadrukt wel dat ondertussen de evaluatie van de energie-sector wordt verdergezet.

Gas

Dat stuit echter op protest van Foratom, de sectororganisatie van de nucleaire industrie. ‘Die evaluatie moet worden opgeschort tot het verslag over kernenergie is voorgelegd,’ merkt Yves Desbazeille, directeur-generaal van Foratom, op. ‘Anders dreigen een aantal energieën met voorsprong toegang tot belangrijke fondsen te krijgen.

Foratem merkt op dat 26 procent van de elektriciteit in de Europese Unie door kernenergie wordt geproduceerd. De Europese kerncentrales hebben echter een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Binnen een periode van vijftien jaar zal 90 procent van de huidige Europese nucleaire capaciteit worden gesloten.

Kernenergie is niet de enige sector die in het Europese energiedebat voor controverses zorgt. Ook over aardgas zijn er immers grote twijfels. Toch lijkt er nu een compromis op komst waarbij deze grondstof toch als een overgangstechnologie tot de duurzame sector zou kunnen worden gerekend.

Meer