Zaken waarop je best niet bespaart

Er bestaan in het leven ongelofelijk veel verschillende zaken waarop we als mens kunnen besparen. Maar er zijn behoorlijk wat zaken waarop je beter gewoonweg niet bespaart. Doe je dat wel? Dan is de kans groot dat deze (bescheiden) besparing je uiteindelijk heel wat meer geld zal kosten. Op welke zaken je in het leven dan ook maar beter niet kan besparen, vertellen we je graag door middel van de onderstaande informatie.

1. De zorg- en hospitalisatieverzekering

In België is het zo dat iedereen via de zogenaamde ziekenkas is verzekerd tegen allerhande medische kosten. Om aanspraak te kunnen maken op de dekkingen van deze verzekering is het evenwel belangrijk om twee periodieke kosten tijdig te betalen, namelijk:

 1. De jaarlijkse abonnementskost voor de ziekenkas;
 2. De sociale verzekeringsbijdragen die moeten worden betaald;

Deze laatste zijn niet zozeer iets waar werknemers zich zorgen om hoeven te maken. Voor mensen die een eigen zaak hebben en dus actief zijn als zelfstandige is dat uiteraard wel het geval. Zij dienen namelijk per kwartaal deze toch niet onaanzienlijke bijdragen te betalen. Doet men dat niet en doet er zich een medische (nood)situatie voor? Dan is het helaas zo dat er vanuit de zorgverzekering geen tussenkomst zal worden geboden met alle gevolgen van dien. Ondanks het feit dat Belgen dus standaard best goed zijn verzekerd voor verschillende medische situaties, geldt dat de standaard zorgverzekering lang niet over de hele lijn alle vereiste dekkingen bevat.

Het afsluiten van een extra hospitalisatieverzekering of niet?

De zogenaamde DKV-verzekering staat bekend als één van de duurste medische verzekeringen op de markt. Maar het is wel zo dat deze zorg- en hospitalisatieverzekering je heel wat financiële kopzorgen kan besparen. Eén enkele medische ingreep kan een klein fortuin kosten dat je anders wellicht grotendeels zelf zou moeten bekostigen. Heb je er voor gekozen om een DKV- of een soortgelijke zorg- of hospitalisatieverzekering af te sluiten? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat je ook tegen dergelijke medische risico’s prima bent verzekerd. Bespaar dus zeker en vast niet op je medische verzekeringen.

2.) De woon- en brandverzekeringen voor een woning

Ben je eigenaar van een woning? Dan is het altijd een goed idee om even concreet te bekijken welke mogelijke verzekeringen je daarvoor dient af te sluiten. Heel wat mensen gaan er vanuit dat verschillende van deze bestaande verzekeringen verplicht dienen te worden afgesloten. Dat is niet helemaal juist. Zo is het in de praktijk wel een absolute aanrader om je passend te laten verzekeren. De onderstaande verzekeringen zijn dan ook zeker en vast het overwegen waard:

 1. De woonverzekering;
 2. De brandverzekering;
 3. De aansprakelijkheidsverzekering;

De woonverzekering is in het leven geroepen om de constructie van de woning en alles wat er aan is vastgemaakt in te dekken. Losse zaken die zich in de woning bevinden worden echter uitgesloten uit de verzekeringspolis. Het is omwille van deze reden dat er sterk wordt aangeraden om aanvullend op de woonverzekering ook nog een brandverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt tot slot tussenkomst voor alle vormen van schade die wordt veroorzaakt ten opzichte van derden. Wil je je graag optimaal indekken tegen belangrijke, financiële risico’s die betrekking hebben tot je woning? In dat geval is het afsluiten van alle drie deze verzekeringen sterk aan te raden.

3.) De autoverzekering

De informatie die tot dusver op deze pagina reeds is terug te vinden heeft alvast meermaals duidelijk gemaakt dat het doorgaans geen goed idee is om te besparen op de kosten van een verzekering. Dit geldt zeker ook voor de autoverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat het mogelijk is om een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden zoals:

 1. De wettelijk verplichte Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) verzekering;
 2. De beperkte omniumverzekering;
 3. De volledige omniumverzekering;

Voor welke van deze verschillende soorten autoverzekeringen jij uiteindelijk zal kiezen is in de praktijk sterk afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij onder meer om:

 1. Hoe vaak je jezelf op de openbare weg begeeft;
 2. Welke afstanden je op jaarbasis aflegt;
 3. Welke auto je precies hebt gekocht en de waarde die daaraan verbonden is;

Heb je een dure auto gekocht die je nog aan het afbetalen bent? In dat geval is het vaak niet verstandig om voldoening te nemen met de standaard BA-verzekering. Het afsluiten van een beperkte of volledige omniumverzekering kan in dat geval wenselijk zijn. Doe je dat niet en gebeurt er tijdens de aflossingsperiode iets met de auto? Dan kom je niet alleen mogelijks zonder auto te zitten, daarnaast blijft de financiering wel gewoon verder doorlopen. Het aankopen van een nieuwe auto kan dan zelfs tot het einde van de looptijd van de lening niet meer tot de mogelijkheden behoren. Dit is dus zeker iets om rekening mee te houden.

4.) Het terugbetalen van leningen en andere schulden

Het is tegenwoordig absoluut de normaalste zaak van de wereld om voor bepaalde aankopen of investeringen een lening af te sluiten. Bij het afsluiten van een krediet is het evenwel steeds zo dat je rekening moet houden met verschillende zaken. Heel wat mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om geen standaard persoonlijke lening af te sluiten. In plaats daarvan opteren ze voor het afsluiten van een doorlopend krediet. Dit is natuurlijk perfect mogelijk, alleen is het dan van belang om de openstaande schuld zo beperkt mogelijk te houden. De intrest wordt in deze situatie immers steeds aangerekend op basis van het openstaande bedrag. Des te kleiner dit bedrag, des te lager ook de maandelijkse kosten zullen uitvallen. In het bijzonder over de lange(re) termijn kan zo snel mogelijk een significant deel van je openstaande schuld afbetalen een interessante keuze zijn.

5.) Het noodfonds dat je aanlegt voor onvoorziene omstandigheden

Je zou er van schrikken hoeveel gemoedsrust je kan ervaren wanneer je weet dat je over een noodfonds beschikt voor onvoorziene omstandigheden. Heel wat mensen leven van maand tot maand en spenderen al het geld dat ze in die maand hebben verdiend zonder iets opzij te zetten. Dat kan best gedurende enige tijd goed blijven gaan, maar op een zeker ogenblik loopt het wellicht eens verkeerd. Op het ogenblik dat je geconfronteerd zal worden met een onverwachte financiële kost zal je die vaak niet kunnen betalen. Het mag dan ook duidelijk zijn, elke maand een stukje van je loon opzij zetten op een spaarrekening is in de praktijk altijd een aanrader. Zo voorkom je mogelijks vervelende financiële problemen.

Meer