Wat is inbegrepen in jouw autoverzekering?

 

Op het ogenblik dat je een verzekering voor je auto af gaat sluiten, dan ga je eigenlijk een forse bundel van verschillende verzekeringen aan die van toepassing kunnen zijn op een groot aantal uiteenlopende situaties, waarvan sommige toepassingen zelfs niet aan kunnen sluiten op je persoonlijke manier van leven en je behoeften. In plaats van meerdere verschillende verzekeringen afsluiten, die je wellicht niet nodig zult hebben, kun je een heleboel geld besparen door je verzekeringspakket aan te passen aan je financiële situatie en de auto die je wilt verzekeren. Om dit te doen, is echter wel het nodige onderzoek vooraf noodzakelijk, en kan het internet een uitstekend hulpmiddel en prima bron van informatie zijn. Online is het zelfs mogelijk om een simulatie te maken van diverse verzekeraars en de formules die zij aanbieden ten aanzien van de verzekering van voertuigen.

Is een autoverzekering afsluiten verplicht?

In het steeds drukker wordende verkeer van vandaag de dag zit een ongeluk in een klein hoekje. Om die reden zal elk gemotoriseerd voertuig, waar je de openbare weg mee op wilt, verplicht over een zogenaamde BA-autoverzekering dienen te beschikken. Het afsluiten van een autoverzekering, zowel de BA-autoverzekering als eventuele aanvullende verzekeringen of waarborgen, zal in de regel gebeuren door de eigenaar van de auto, maar dat is niet in alle situaties het geval (ook derden kunnen een dergelijke verzekering namelijk aangaan).

De eigenaar sluit de autoverzekering af:

In dit geval is het nodig dat de autobezitter, voordat hij of zij met de auto de openbare weg op wil, eerst nagaat welke autoverzekering het beste past bij diens persoonlijke situatie. Vervolgens kan er contact op worden genomen met de verzekeraar die je voorkeur heeft om in elk geval het wettelijk verplichte deel van de verzekering voor de auto af te sluiten.

Een derde sluit de autoverzekering af:

Indien je wel een auto bezit, maar er zelf niet (meer) in rijdt, dan kun je een ander persoon voor een langere periode in je auto laten rijden (terwijl deze wel jouw eigendom blijft). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een oudere autobezitter die zelf geen lange afstanden meer durft te rijden (en dit door diens zoon of dochter laat doen), maar waarbij kleine stukjes nog wel prima verlopen. Ook zou iemand een ander tijdelijk in diens auto kunnen laten rijden als hij, of zij, (om welke reden dan ook) gedurende een langere periode geen auto mag of kan rijden.

Als een derde persoon de autoverzekering aanvraagt, dan is het dus voor de eigenaar niet nodig om dit ook te doen. Het is overigens wel mogelijk dat je dit doet als eigenaar van een auto, om bij schade vervolgens de kosten op de bestuurder van het voertuig te verhalen. Deze constructie is echter niet aan te bevelen omdat het immers veiliger zal zijn om de bestuurder die het meest regelmatig de auto gebruikt (in dit geval dus de derde persoon) de auto te laten verzekeren. Tijdens de looptijd van deze autoverzekering, zal de eigenaar van het voertuig geschorst worden van de verplichting om een dergelijke verzekering aan te gaan. Als eigenaar van de auto heb je overigens nog wel de verantwoordelijkheid (dit is bij wet vastgelegd) om erop toe te zien dat een autoverzekering ook daadwerkelijk af wordt gesloten.

Wettelijk is vastgelegd dat een autobezitter de verplichting heeft om erop toe te zien dat een auto verzekerd is als deze op diens naam staat, en met een derde als bestuurder, de openbare weg op gaat. De wet zegt echter niets over wie deze verzekering af dient te sluiten. Met andere woorden, als autobezitter mag je je voertuig dus gerust aan een derde ter beschikking stellen, alleen zul je erop toe moeten zien dat deze bestuurder ook een autoverzekering op diens naam af heeft gesloten zodra hij, of zij, er ook echt mee op de openbare weg wil gaan rijden.

Je moet er overigens wel rekening mee houden dat, op het ogenblik dat je regelmatig een ander je auto laat besturen, dan dien je dit door te geven aan de verzekeraar waar je je autoverzekering af hebt gesloten. Een verzekering is immers op maat gemaakt en om die reden kan elke wijziging in de situatie (en dus ook een verandering van eventueel risico) een cruciale invloed hebben op je rechten en plichten, maar eveneens op eventuele terugbetalingen van ingediende schadeclaims.

Wat is een BA-autoverzekering?

Indien je in België met een auto de weg op wilt gaan, dan ben je wettelijk verplicht om een zogeheten autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (vaak ook de BA-autoverzekering genoemd) af te sluiten. Deze wettelijke verplichting om dergelijke verzekering voor je auto aan te gaan, staat omschreven in De Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering betreffende motorrijtuigen in België.

Deze verzekering zal zich echter niet alleen beperken tot de uitbetaling van de schade die je als verzekerde hebt veroorzaakt, zoals lichamelijk letsel en schade aan kleding. De BA-autoverzekering dekt eveneens de kosten die zijn ontstaan als gevolg van het ongeval, zoals de kosten voor medische zorg, arbeidsongeschiktheid en het verlies van inkomsten. Op het moment dat er sprake is van een ongeval met dodelijk afloop, dan zullen ook de nabestaanden van het verkeerslachtoffer recht hebben op een bepaalde vergoeding. Tevens zal de BA-autoverzekering de schade dekken die toe is gebracht aan de inzittenden van de verzekerde auto.

In dit laatste geval dien je je echter wel te beseffen dat de wet een duidelijke specificatie maakt en heeft bepaald dat alleen schade zal worden gedekt die van toepassing is op de inzittenden, en dus niet op de bestuurder van de verzekerde auto. Met andere woorden: op het moment dat betrokken bent geraakt, ongeacht of dit bewust dan wel onbewust, bij een auto-ongeval en wordt je voor hiervoor verantwoordelijk gesteld, dan zal je BA-autoverzekering elk betrokken slachtoffers en/of hun nabestaanden een gepaste vergoeding uitkeren, met uitzondering van je eigen lichamelijk letsel. Om als bestuurder toch ook verzekerd te zijn, is het noodzakelijk dat je (naast de BA-autoverzekering) een zogenaamde aanvullende bestuurdersverzekering af te sluiten. De BA-autoverzekering zal overigens van toepassing zijn op elk verblijf van de verzekerde auto in een ander land dat zich aan heeft gesloten bij de Europese Economische Ruimte, of het moment echter dat je je auto in een ander land dan België in hebt geschreven, zal de autoverzekering van rechtswege in eigen land zijn beëindigd.

Toepassingen van de BA-autoverzekering

De verplichtende aard van deze wet zal zich niet beperken tot een auto, maar tot elk voertuig dat aan wordt gedreven door middel van een mechanische kracht en alles wat aan het betreffende voertuig gekoppeld is beschouwd zal worden als een onderdeel daarvan. Verder zal de wet eveneens gelden op plaatsen met een vrije toegang voor andere personen (of alleen voor bevoegden) en zal de wettelijke verplichting eveneens gelden voor buitenlandse bestuurders die met een auto in ons land de openbare weg op gaan.

Wat kost een BA-autoverzekering?

De prijzen van een BA-autoverzekering kan van verzekeraar tot verzekeraar uiteenlopen. Om die reden doe je er verstandig aan om vooraf eerst de prijzen van meerdere verzekeraars te vergelijken voordat je definitief een dergelijke verzekering af gaat sluiten. Alleen dan kun je immers de beste deal vinden en geld besparen. Overigens is het niet zo dat de prijzen van BA-verzekeringen enorme verschillen zullen laten zien, maar uiteraard is elke euro die je kunt besparen wel altijd mooi meegenomen.

Welke autoverzekering past het best bij een individuele situatie?

Een autoverzekering kun je eigenlijk vergelijken met het voertuig zelf. Je kunt er namelijk ook van alles en nog wat aan toevoegen om het geheel nog aantrekkelijker te maken of deze beter af te stemmen je persoonlijke wensen en behoeften. Dit is echter nog niet alles want een autoverzekering zal je een zekere bescherming bieden tegen onvoorziene schade en ongemakken. Er kunnen overigens een aantal verschillende waarborgen worden onderscheiden voor een autoverzekering, te weten:

 • de verplichte waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA),
 • aanvullende waarborgen (deze zijn optioneel en mag je dus vrij kiezen),
 • aanvullende verzekeringen (ook deze zijn vrij om zelf te kiezen en dus niet wettelijk verplicht gesteld)
 • De BA (of voluit burgerlijke aansprakelijkheid)-autoverzekering: de minimale verzekering die bij wet verplicht is gesteld in ons land en die dus iedereen die met diens auto op de openbare weg wil rijden, eerst af dient te sluiten. Vanwege de verplichtende aard van de BA-autoverzekering vereist verder dat deze verzekering dient te voldoen aan een aantal wettelijke minimum voorwaarden. Zo zal bijvoorbeeld schade die een ander veroorzaakt heeft met jouw verzekerde auto, aan personen en/of goederen, ook gedekt zijn.
 • Aanvullende waarborgen bij een autoverzekering die vrij gekozen kunnen worden, zullen de minimum voorwaarden die verbonden zijn aan de BA-autoverzekering aanvullen. Deze aanvullende waarborgen zullen je dekking dus verruimen en bijvoorbeeld glasschade of diefstal verzekeren, maar het is eveneens mogelijk om te kiezen voor een volledige dekking zodat de schade aan je auto ook wordt gedekt als jezelf (onbewust) de veroorzaker bent: de zogenaamde full omnium autoverzekering.
 • Aanvullende verzekeringen bij een autoverzekering die vrij gekozen kunnen worden, zijn (anders dan bij de aanvullende waarborgen) afzonderlijke verzekeringen die je toe kunt voegen aan je de polis van je autoverzekering. Je kunt hierbij onder Andre denken aan een bestuurdersverzekering, een rechtsbijstandverzekering, uitbreiding bijstand en een garantieverlenging voor een nieuw- of gebruikte auto. De prijs van één of meerdere aanvullende verzekeringen zal natuurlijk niet standaard in zijn begrepen bij je BA-autoverzekering. Vanwege het belang van de aanvullende beschermingen voor jezelf en de andere inzittenden van je auto, is het goed om aanvullende verzekeringen te kiezen die bij je persoonlijke situatie passen in je autoverzekering op te nemen. Aan deze aanvullende verzekeringen zijn uiteraard wel extra premies verbonden. 

Meer over de full omnium autoverzekering

Een full omnium verzekeringsformule staat ook bekend onder de naam all risk formule. Deze verzekeringsformule zal immers de meest ruime dekking bieden. In deze formule zullen namelijk de dekkingen van de verplichte BA autoverzekering samen worden gebracht met alle individuele aanvullende waarborgen die beschikbaar zijn. De full omnium verschilt van een zogenaamde mini omnium autoverzekering doordat de er een aanvullende waarborg is opgenomen die ook eigen schade zal vergoeden.

Je zult bij deze formule dus ook verzekerd zijn voor (materiële) schade aan je auto die je zelf, weliswaar niet opzettelijk, veroorzaakt hebt, bijvoorbeeld als je per ongeluk een andere verkeersdeelnemer of tegen een voorwerp of een geparkeerde auto aan hebt gereden. Bovenal zullen de meeste full omnium autoverzekeringen eveneens schade aan je auto dekken die ontstaan is als gevolg van vandalisme. Bij een autoverzekering met een meer beperkte dekking zullen dit soort schades echter voor rekening komen van de eigenaar van het voertuig, mits de veroorzaker van de schade niet kan worden achterhaald of als deze weigert om schuld te aanvaarden.

Hoe kies je een autoverzekering?

Een voorbereid man telt voor twee, zo luidt een oud gezegde. Dit geldt absoluut ook voor het kiezen van de meest geschikte autoverzekering. Het kiezen van een autoverzekering doe je dan ook bij voorkeur weloverwogen. Dit wil echter niet zeggen dat het vinden van een gepaste autoverzekering een ingewikkeld proces hoeft te zijn. Vaak kun je namelijk al een autoverzekering vinden die aansluit bij je persoonlijke situatie en prioriteitenpakket in een paar simpele stappen, te weten:

 • Bepaal eerst voor jezelf welke waarborgen er belangrijk zijn in je persoonlijke situatie. Deze waarborgen zullen vaak afhangen van de manier waarop je je auto wilt gaan gebruiken (voor langere of kortere ritten, in binnen- of ook in het buitenland, alleen of met een andere bestuurder),
 • Ga na welke verzekeraars er op de Belgische markt zijn die een interessante autoverzekering aan kunnen bieden (je dient hierbij de verschillende voorwaarden en prijzen te vergelijken). Naast offertes aan te vragen bij meerdere verzekeraars en van meerdere formules, is het ook verstandig om de reputatie te checken van de verzekeraar waar je mee in zee wilt gaan (doormiddel van online klantbeoordelingen en reviews
 • Pas nu zul je in staat zijn om de meest geschikte autoverzekering tegen de meest gunstige voorwaarden en prijs, te kiezen. Voor het gemak alleen langs gaan bij je huidige verzekeraar zal immers niet altijd de meest voordelige optie zijn, al is het natuurlijk wel mogelijk dat je bijvoorbeeld een pakketkorting krijgt omdat je bij dit bedrijf al meerdere producten afneemt. Uiteraard kun je wel altijd proberen of je eigen verzekeraar bereid is om tegen dezelfde voorwaarden, als bij de meest gunstige deal die je hebt kunnen vinden, een autoverzekering af te sluiten. Niet geschoten zal immers altijd mis zijn en bovendien heb je niets te verliezen door dit te vragen.

Aandachtspunten bij het afsluiten van een autoverzekering

Het afsluiten van een autoverzekering is niet iets dat je snel even regelt, tenminste niet als je het goed wilt doen, je niet te veel premie wilt gaan betalen en ook niet voor vervelende verrassingen wilt komen te staan achteraf. Wanneer je aan de slag gaat om een geschikte autoverzekering te vinden, dien je dus op een heleboel zaken te letten. Een paar in het oog springende aandachtspunten hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

 • Wees op je hoede voor onder- of juist oververzekeren. Dit wil zeggen dat je ervoor moet zorgen dat je niet te laag bent verzekerd, maar ook geen onnodige aanvullende waarborgen en –verzekering af dien te sluiten. In beide gevallen zou je jezelf immers te kort doen. Bij onderverzekering zou namelijk de dekking niet voldoende zijn in vergelijking tot je persoonlijke wensen en behoeften, terwijl bij oververzekering je een aanslag pleegt op je eigen portemonnee.
 • Geef wijzigingen die van belang zijn voor de autoverzekering, en in het bijzonder de dekking ervan, zo snel mogelijk door aan je verzekeraar. Hierbij kun je onder andere denken aan een verandering die betrekking heeft op de hoofdbestuurder van het voertuig, zoals wanneer je je volwassen zoon of dochter vaker in je auto wilt laten rijden. Hierdoor kan immers het risico op schade veranderen en dient de premie aangepast te worden voor de autoverzekering. Indien je nalaat om wijzigingen op tijd door te geven kunnen uitbetaalde claims soms teruggevorderd worden of loop je het risico dat de verzekeraar je auto niet langer wil verzekeren.
 • Op het moment dat je regelmatig in het buitenland verblijft met je auto, dan is het aan te bevelen om van tevoren na te gaan in welke landen een bepaalde autoverzekering geldig is. Elke verzekeraar kan je vertellen in welke landen je gewoon mag rijden met de autoverzekering die je af hebt gesloten en wat je moet doen als je in een land gaat rijden waar je niet verzekerd bent.
 • Je premie zal laag blijven op het ogenblik dat je weinig aanspraak maakt op je autoverzekering. Indien er sprake is van een beperkte schade, dan kun je soms dus beter zelf de kosten voor je rekening nemen, in plaats van een schadeclaim in te dienen bij je verzekeraar. Indien je bijvoorbeeld een krasje hebt veroorzaakt met je auto op een ander voertuig, dan is het in de regel verstandiger om de kosten zelf te gaan betalen en je verzekeraar buiten de schadeafhandeling te houden. Zou je dit immers wel doen dan is de kans groot dat je verzekeringspremie op een bepaald moment zal worden verhoogd.
 • Bij het afsluiten van een autoverzekering wil je niet onnodig veel premie betalen. Om die reden is het goed om onder andere rekening te houden met een factor zoals de leeftijd van je auto. Het heeft bijvoorbeeld niet veel zin om een omniumverzekering aan te gaan voor een auto die 10 jaar oud is, en dus waarschijnlijk nog maar een beperkte dagwaarde heeft.
 • Je kunt ook een heleboel geld besparen als je vooraf meerdere offertes voor een autoverzekering aanvraagt bij meerdere verzekeraars. Soms is het zelfs handig om dit te doen voor meerdere verzekeringsformules. Op die manier kun je namelijk gemakkelijker bepalen welke formule het beste aansluit bij je persoonlijke wensen en behoeften, terwijl je toch ook de meest gunstige deal kunt vinden.
 • Sluit altijd een autoverzekering af op de persoon die de werkelijke hoofdbestuurder van een auto is. Het kan dan wel aantrekkelijk lijken om een autoverzekering voor je kind af te sluiten op je eigen naam, maar zodra aan het licht komt dat je niet de hoofdbestuurder bent dan bestaat er een reële kans dat je uitbetaalde claims moet gaan terugbetalen of dat je zelfs wordt geroyeerd door de verzekeraar.

Conclusie

Een autoverzekering kan voor iedereen anders zijn. Niet elke bezitter van een auto zal namelijk dezelfde persoonlijke voorkeuren en wensen hebben ten aanzien van de dekking en eventuele aanvullingen. Zo zal bijvoorbeeld een oud barrel niet tegen alle vormen van schade verzekerd hoeven zijn, gewoonweg omdat de dagwaarde van het voertuig erg beperkt is. Daar staat tegenover dat een nieuwe auto juist wel beter full omnium verzekerd kan worden omdat elke beschadiging de waarde van het voertuig zal verminderen. Verder zal iemand die alleen maar een auto gebruikt om van huis naar diens werk te rijden, en zo nu en dan wat korte ritjes binnen de eigen woonplaats maat, geen uitgebreide dekking in het buitenland nodig hebben. Een goede buitenland dekking is echter wel weer cruciaal voor iemand die geregeld voor zaken de grenst over rijdt. Voor het definitief kiezen en afsluiten van een autoverzekering zul je dus voor jezelf moeten bepalen wat je gedekt wilt hebben.

Bovendien kunnen autoverzekeringen, zelfs met vergelijkbare formules, sterk verschillen per verzekeraar. Door meerdere offertes aan te vragen, bij voorkeur van meerdere formules en bij meerdere verzekeraars, zul je in staat zijn om een goed beeld te krijgen van de kosten van een autoverzekering ten opzichte van de geboden dekking en geldende voorwaarden. Zelfs als je ervoor kiest om alleen een BA-autoverzekering af te sluiten, is het maken van een vergelijking de enige manier om de meest gunstige deal te kunnen sluiten. Verder zou je met je huidige verzekeraar kunnen onderhandelen over de meest gunstige verzekering die je hebt gevonden. Wellicht dat deze dan je auto tegen nog aantrekkelijker voorwaarden en tarieven wil verzekeren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20