Stopzetten van een lening: waar moet je op letten?

Een lening afsluiten is niet iets dat je elke dag doet. Geld lenen brengt immers altijd behoorlijk wat kosten met zich mee. Zodra je financieel wat meer ruimte krijgt, is het wellicht lonend om je lening te beëindigen, te wijzigen, vroegtijdig af te lossen of deze stop te zetten. In de meeste gevallen zullen dergelijke acties ook bepaalde kosten met zich meebrengen.

Wederbeleggingsvergoeding bij vroegtijdige aflossing

Niet bij alle kredietverstrekkers kun je kosteloos vroegtijdig een openstaande schuld aflossen of helemaal stopzetten. In België mogen kredietgevers een wederbeleggingsvergoeding aanrekenen wanneer je een leencontract vroegtijdig beëindigt of wijzigt.

Voor kredietcontracten gesloten vanaf 1 december 2010 mag die wederbeleggingsvergoeding niet hoger zijn dan:

  • 1 procent van het vervroegd afgeloste kapitaal, als het contract nog meer dan een jaar loopt
  • 0,5 procent van het vervroegd afgeloste kapitaal, als het contract nog minder dan een jaar loopt

Vraag bij een stopzetting van de lening altijd aan je bank wat de eventuele kosten daarvan zijn en om daar een simulatie van te maken. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. 

Beëindigen van een lening

Indien je een lening vroegtijdig wenst te beëindigen dien je rekening te houden met de onderstaande elementen:

  • de betreffende lening dient helemaal afgelost te worden,
  • de eventuele wederbeleggingsvergoeding die in de leenvoorwaarden staat vermeld, dienen eveneens te worden voldaan,
  • er is rekening gehouden met de opzegtermijn, zoals deze in de leenvoorwaarden staat vermeld,
  • een kredietverstrekker heeft de mogelijkheid om de lening te beëindigen en de volledige leensom direct op te eisen indien er sprake is van een achterstand in de betalingen. In dat geval kan er ook een boete worden aangerekend. 

Leenvoorwaarden en vervroegde aflossing

Door vooraf goed na te gaan welke voorwaarden uit het leencontract van toepassing zijn als je een lening vervroegd wilt aflossen, of deze zelfs volledig terug wilt betalen. Er zijn bepaalde kredietverstrekkers die het geen probleem vinden als je een lening of krediet vroegtijdig aflost. Bij een aantal aanbieders van leningen en kredieten is een vervroegde aflossing zelfs gemakkelijk online te regelen met behulp van een wijzigings- of beëindigingformulier.

Daarentegen zijn er ook financiële instellingen die bepaalde kosten (de hierboven vermelde wederbeleggingsvergoeding) in rekening zullen brengen op het moment dat je een lening of krediet vervroegde wilt beëindigen.

CKP registratie van een lening

Als je een lening of krediet stopzet dan zal de kredietverstrekker dit melden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Bij de CKP worden alle leningen en kredieten, maar ook eventuele betalingsproblemen, geregistreerd. Je moet er overigens wel rekening mee houden dat de CKP gedurende 3 maanden en 8 dagen na stopzetting van een lening een codering achter je naam laat staan.

Wanbetalingen worden geregistreerd voor maximaal tien jaar. Wanneer je nooit een achterstand in de betaling hebt gehad, is een vermelding bij het CKP niet erg, maar als dit wel het geval is, ook al is de schuld inmiddels volledig ingelopen, dan kan dit problemen geven als je opnieuw geld wilt lenen.

Stopzetten van een hypothecaire lening

Een hypothecaire lening helemaal aflossen staat, op papier in elk geval, gelijk aan het stopzetten van de hypotheek. In de praktijk zal een hypotheek die stop is gezet wettelijk nog steeds bestaan. Een notaris zal een hypotheek eerst moeten doorhalen voordat deze ook echt is stopgezet. Een hypotheek op een woning wordt immers altijd genomen voor een periode van 30 jaar, ongeacht de looptijd van de hypothecaire lening. 

Je bent pas vrij van een hypotheek als de betreffende hypotheekakte door is gehaald door een notaris. Het uitschrijven van een hypotheek gebeurt door het opmaken van een notariële royementsakte. Deze akte zal vervolgens in worden geschreven bij een hypotheekkantoor. Voor de inschrijving zijn echter een aantal gegevens nodig:

  • een recent leningoverzicht van je kredietverstrekker,
  • je persoonsgegevens,
  • een geldig legitimatiebewijs,
  • gegevens van het betreffende vastgoed.

Aan het royeren en het doorhalen van een hypotheek zijn overigens ook kosten verbonden. 

Lees ook: 

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.