Waarde inboedel brandverzekering schatten

 

Ongemerkt verzamelen mensen in de loop van hun leven een heleboel spullen, vervangen ze dingen en gooien of geven ze zelfs zo nu en dan iets weg. Daarnaast zal de waarde van hun inboedel nog kunnen veranderen doordat spullen gewoonweg verouderen. Er kan dan ook geen vaste waarde worden gehangen aan de inboedel van een bepaalde verzekerde als hij, of zij, een inboedelverzekering af wil gaan sluiten. Desondanks is het noodzakelijk dat je een aantal bedragen opgeeft aan de verzekeraar, onder andere om het verzekerde kapitaal en de verzekeringspremie te berekenen.

Aan de hand van de verstrekte gegevens kun je de verzekeraar een indicatie geven ten aanzien van de waarde van de te verzekeren inboedel. Zo zul je onder andere de waarde van een laptop, sieraden, meubels, kleding en audio- of visuele apparatuur zo nauwkeurig mogelijk op dienen te geven. Pas dan kan de verzekeraar de exacte premie vast kunnen stellen die je voor een inboedelverzekering moet gaan betalen. Het is dus zaak dat je de waarde van je inboedel op een juiste manier weet te schatten. Dat lijkt een enorme klus, maar gelukkig bieden we je de helpende hand. We hebben namelijk al wat informatie voor je opgezicht en daarmee kun je eigenlijk direct aan de slag.

Wat is een inboedelverzekering?

Het is in ons land niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten, maar verstandig is het aangaan van een dergelijke verzekering absoluut wel. Door een goede inboedelverzekering zullen alle roerende goederen worden gedekt die aan de verzekerde toebehoren. In de regel zal er vooral de inboedel, in en rondom de woning van de verzekerde, worden bedoeld, zoals de aanwezige meubels, kleding, audio- en videoapparatuur, maar ook een heleboel andere spullen die van waarde zijn en zich in het verzekerde pand bevinden.

Een inboedelverzekering zal de schade vergoeden die is ontstaan aan de roerende goederen (inboedel) van de verzekerde wanneer deze is ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld waterschade, brand of diefstal. Als verzekerde kun je bij een verzekeraar meestal een keuze maken uit meerdere inboedelverzekeringen. Er bestaan zeer uitbreide verzekeringen en standaardverzekeringen en tevens deze verzekering aanvullen met bepaalde extra verzekerde bedragen. Hierbij kun je ondermeer denken aan een diefstalverzekering waarmee een verzekerde zijn, of haar, waarborgen uit zou kunnen breiden.

Wat is de waarde van je inboedel?

Wanneer je dus een inboedelverzekering af wilt gaan sluiten, dan is het essentieel om de juiste waarde van je inboedel te kunnen bepalen. De waarde die je opgeeft bij de verzekeraar zal namelijk voor een belangrijk deel ook de verzekerde waarde bepalen en dus ook invloed uitoefenen op de maximale vergoeding die de verzekerde uit krijgt gekeerd op het moment dat er sprake is van een totaalverlies van de inboedel, bijvoorbeeld als gevolg van een woningbrand.

Te hoge- of te lage inboedelwaarde opgeven

Het is dus van zeer groot belang dat je, als verzekerde, een juist bedrag kunt noemen als het gaat om de waarde van de aanwezige inboedel. Op het moment dat je namelijk niet voldoende opgeeft, dan loop je het risico om bij schade niet genoeg geld uitgekeerd te krijgen van de verzekeraar om de beschadigde inboedel te laten repareren of deze te kunnen vervangen. Een te hoog bedrag doorgeven aan de verzekeraar, zal al evenmin gunstig uitpakken omdat deze waarde eveneens zal meewegen bij de bepaling van de premie die betaald moet worden. Hoe hoger de waarde van inboedel is, hoe hoger ook de premie voor de inboedelverzekering zal zijn. Een te hoog bedrag opgeven als inboedelwaarde zal dus betekenen dat je meer premie gaat betalen dan eigenlijk nodig is.

Gebruik van een inboedellijst

Met behulp van een inboedelverzekering kun je je inboedel tegen schade of verlies verzekeren. Onder je inboedel vallen echter alleen bezittingen die niet in of aan de woning vastzitten. Dit gegeven is van groot belang bij het opstellen van een zogenaamde inboedellijst. Deze handige lijst is op zijn beurt weer erg nuttig als je de waarde van de inboedel vast wilt stellen voor de premieberekening door de verzekeraar.

Behalve van een inboedellijst kun je, bij het vaststellen van de waarde van de inboedel, eveneens gebruikmaken van een online inboedelwaardemeter. Op die manier kun je bovendien voorkomen dat je onder- of oververzekerd bent. De inboedellijst of –meter zal je immers een goedbeeld geven van de werkelijke waarde van de spullen die je in je bezit hebt en het bedrag waartegen je het wilt verzekeren. Een nauwkeurige bepaling van de inboedelwaarde is dan ook een belangrijke taak die je uit dient te voeren voordat je een inboedelverzekering af gaat sluiten. Bij het invullen van een inboedellijst of –meter zul je overigens altijd uit moeten gaan van de nieuwwaarde van je eigendommen. Zowel de inboedellijsten als de inboedelmeter zijn op de meeste websites van verzekeraars binnen enkele minuten te downloaden.

Nauwkeurig te werk gaan, voorkomt onnodige kosten

De premie van de inboedelverzekering zal in feite afhankelijk zijn van de waarden die de verzekerde op heeft gegeven op zijn, of haar, inboedellijst. Om die reden is het essentieel om deze lijst altijd zeer nauwkeurig in te vullen. Op het moment dat je gaat verhuizen is het bovendien aan te bevelen om de inboedellijst nog een keer door te lopen, zeker wanneer je nieuwe spullen aan hebt geschaft. Wanneer je alleen dezelfde spullen meeverhuist, dan zal de inboedellijst echter wel ongewijzigd blijven waardoor ook de premie van de inboedelverzekering gelijk zal blijven.

Hoe ziet een inboedellijst eruit?

Vandaag de dag zijn er een groot aantal verschillende inboedellijsten in omloop. Op een inboedellijst die bedoeld is om de waarde van je spullen te schatten, staan echter altijd de meest voorkomende goederen vermeld die iemand in zijn woning heeft. In de regel is een dergelijke lijst onderverdeeld in verschillende ruimtes zodat je gemakkelijk de aanwezige inboedel kunt inventariseren en schatten.

De meeste verzekeraars kunnen hun verzekerden een standaard inboedellijst verstrekken, meestal op papier en in een versie die je gemakkelijk van hun website kunt downloaden. Wanneer je een inboedellijst nodig hebt, dan kun je deze gewoon vanachter je computer in handen krijgen en direct aan de slag gaan. Op het moment dat er zaken ontbreken op een dergelijke voorbeeldlijst, dan ben als verzekerde uiteraard vrij om zelf waardevolle bezittingen toe te voegen. Uiteraard dien je dan wel eerst na te gaan of deze bezittingen ook daadwerkelijk door de inboedelverzekering gedekt worden. Alle informatie die je nodig hebt, kun je doorgaans vinden in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de inboedelverzekering die je af hebt gesloten, of die je van plan bent om af te gaan sluiten.

Hoe vul je een inboedellijst correct in?

Door een inboedellijst op de juiste manier in te vullen, is het goed mogelijk om de waarde van je inboedel te bepalen. De nadruk zal tijdens het invullen echter in het bijzonder dienen te liggen op het correct invullen van de waarde van al je waardevolle bezittingen die zich in je huis bevinden. Op het ogenblik dat je je inboedel namelijk voor een te laag bedrag verzekert, dan zul je in geval van schade niet het volledige bedrag uitgekeerd krijgen door de verzekeraar en dus zelf voor eventuele restkosten op moeten draaien.

Het is echter ook mogelijk, indien je niet nauwkeurig te werk gaat tijdens het invullen van deinboedellijst, dat de waarde van je bezittingen te hoog wordt geschat. In dat geval zal weliswaar de uit te keren waarde van de inboedelverzekering gaan stijgen, maar zul je er eveneens rekening mee dienen te houden dat je een veel hogere premie berekend krijgt door de verzekeraar. Vaak zul je, zelfs als er een schadeclaim uitbetaald wordt, zeker geen voordeel halen uit deze vorm van verzekeren. Je hebt dan immers voortdurend te veel premie voldaan waardoor je als het ware (deels) een sigaar uit eigen doos te roken krijgt.

Een inboedelwaardemeter gebruiken bij de bepaling van de inboedelwaarde

Natuurlijk kun je als verzekerde zelf een lijst op gaan stellen van alle spullen die je in de verzekerde woning hebt. Dit is niet alleen een erg tijdrovende klus, maar ook loop je zo de kans dat je bepaalde waardevolle spullen over het hoofd ziet en dus niet meeneemt bij de waardebepaling van je inboedel. Gelukkig bieden de meeste verzekeraars ook handige inboedellijsten aan die je kunt gebruiken als checklist.

Een dergelijke inboedellijst geeft je als verzekerde absoluut een zeer nauwkeurig beeld van de totale inboedelwaarde. Daar staat echter wel tegenover dat het invullen van een dergelijke lijst ook erg veel tijd en moeite zal kosten. Om die reden bieden steeds meer verzekeraars hun klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde inboedelwaardemeter.

Een inboedelmeter is misschien nog wel handiger dan de eerder genoemde inboedellijst omdat deze tool, aan de hand van de antwoorden op een aantal standaard vragen, een reële schatting kan maken van de totale waarde van je inboedel. Gegevens die onder andere ingevuld dienen te worden in de inboedelmeter zijn:

  • de oppervlakte van je woning,
  • de inhoud van de woning,
  • de samenstelling van het huishouden,
  • de aanwezigheid van eventuele huisdieren,
  • de aanwezigheid van bijzondere- of erg waardevolle goederen,
  • het totale gezinsinkomen van de verzekerde.

Natuurlijk kan de waarde die de inboedelmeter heeft berekend, sterk afwijken van de werkelijke inboedelwaarde. Dit zal in het bijzonder het geval zijn als er een groot aantal specifieke spullen in je woning aanwezig zijn. Op het ogenblik dat je ook deze eigendommen goed wilt verzekeren, dan zul je helaas niet ontkomen aan het opstellen van een nauwkeuriger waardebepaling van je inboedel.

Een heleboel verzekeraars zullen hun klanten echter een extra voordeel bieden op het moment dat deze besluiten om gebruik te maken van de inboedelwaardemeter, namelijk in de vorm van een garantie tegen onderverzekering. Door deze garantie zul je dus verzekerd zijn van de juiste dekking van alle eigendommen die zich in de verzekerde woning bevinden. Voorwaarde is echter wel dat in de algemene voorwaarden van de betreffende inboedelverzekering een indexclausule moet bevatten. Dit betekent dat ieder jaar de verzekerde waarde van de inboedel met een zeker percentage verhoogd zal worden. De meeste mensen schaffen immers in de loop van de tijd voortdurend meer spullen aan, met als gevolg dat de waarde van de inboedel zal gaan stijgen. Verder kunnen sommige verzekeraar nog een aantal aanvullende verplichtingen gaan stellen als een verzekerde in aanmerking wil komen voor deze garantie tegen onderverzekering. Zo kan ondermeer worden geëist dat een verzekerde iedere vijf jaar opnieuw de inboedelwaardemeter invult.

Conclusie

Het is bekend dat de meeste mensen een heleboel spullen in hun woning hebben verzameld, en bovendien deze spullen graag goed verzekerd willen hebben tegen schade. Een verzekeraar kan echter niet bij elke verzekerde een medewerker langs sturen om de waarde van de inboedel persoonlijk te gaan schatten. Toch is het voor een verzekeraar, maar eveneens voor de verzekerde, van essentieel belang dat er een goede schatting wordt gemaakt van de inboedelwaarde. Om die reden kan een verzekerde gebruikmaken van:

  • een inboedellijst die handmatig ingevuld dient te worden en dus een erg tijdrovend karweitje. Wanneer je bijzondere- of erg waardevolle goederen in je woning hebt, dan is dit helaas de enige manier om een juiste schatting van de inboedelwaarde te kunnen maken.
  • een inboedelwaardemeter gebruiken en in een relatief korte tijd, aan de hand van een aantal standaard vragen, de waarde van de persoonlijke bezittingen kan schatten. Bijzondere- of erg waardevolle spullen kun je echter niet op deze manier in de schatting van de inboedelwaarde meenemen.

In beide gevallen dient de schatting erg nauwkeurig te gebeuren om over- en onderverzekering te kunnen tegengaan. Ook zal de waarde van de inboedel na verloop van tijd (soms als gestelde voorwaarde van de verzekeraar) opnieuw worden geschat. Dit dient te gebeuren omdat mensen nu eenmaal steeds nieuwe spullen aanschaffen en daardoor de waarde van de inboedel kan veranderen. Hoewel de meeste verzekerden best wel opzien tegen het schatten van de waarde van hun inboedel is dit klusje wel noodzakelijk om er zeker van te zijn dat je correct verzekerd bent en eveneens niet te veel premie hoeft te betalen voor de afgesloten inboedelverzekering.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20