Werkende Belg ziet balans werk-privé als belangrijkste prioriteit

Een betere balans tussen werk en privé is momenteel voor de werkende Belg de belangrijkste prioriteit. Dat evenwicht primeert zelfs boven goede financiële verdiensten. Dat blijkt uit een rapport van uitzendspecialist Vivaldis Interim, gebaseerd op een enquête bij duizend Belgische werknemers.

Waarom is dit belangrijk?

Hoewel 70 procent van de werkenden Belgen zijn baan best leuk vindt, blijft volgens Vivaldis Interim de overdreven werkdruk een aandachtspunt. Daarbij geeft 40 procent van de ondervraagden aan zich op het einde van de werkdag moeilijk te kunnen ontspannen. Bij jongeren loopt dat zelfs op tot 53 procent. Bovendien blijkt 67 procent zich op dat ogenblik ook uitgeput te voelen.

Vooral jongeren ervaren problemen: “In deze snel veranderende maatschappij is het van fundamenteel belang om te leren balanceren”, geeft Elke Van Hoof, experte stressmanagement, aan.

 • “De cijfers van deze enquête tonen aan dat we deze problemen nog niet meester zijn. Vooral jongeren hebben het daar moeilijk mee, omdat ze vaardigheden zoals nuanceren nog niet hebben ontwikkeld.”
 • Uit het onderzoek van Vivaldis Interim kwam nog een reeks opmerkelijke vaststellingen naar de oppervlakte.
  • Onder meer kon worden vastgesteld dat de Belgische werknemer zijn stressniveau gemiddeld een waarde van 60 procent meegeeft.
  • Bovendien denkt 34 procent dat het stressniveau in de loop van dit jaar nog verder zal toenemen, terwijl 41 procent diezelfde voorspelling doet over de werkdruk.
 • De absolute professionele prioriteit van de Belgische werknemer is een goed evenwicht tussen werk en privé, dat door 72 procent van de ondervraagden in de top drie van zijn wensen wordt gerangschikt, gevolgd door gevolgd door werkzekerheid (67 procent), vrije tijd (50 procent) en goede verdiensten (44 procent).
  • Anderzijds blijkt dat 43 procent van de Belgische arbeidskrachten het wat rustiger aan willen gaan doen op het werk, versus 20 procent die de activiteitsgraad dan net weer willen opvoeren.

Duidelijke trend: Er heeft zich volgens Elke Van Hoof een duidelijke trend afgetekend op Belgische arbeidsmarkt, waarbij werknemers niet meer over hun eigen grenzen willen gaan.

 • “De eigen persoon komt op de eerste plaats”, merkt Van Hoof op. “Dan pas volgt het werk. Daarmee proberen de werknemers zichzelf te beschermen tegen overbelasting, maar de keerzijde van de medaille is dat hierdoor de veerkracht binnen een organisatie nog verder wordt uitgehold.”
  • “Het is belangrijk dat bedrijven zich daarvan bewust zijn en dat ze leren om hun werknemers veerkracht te helpen opbouwen. Anders dreigen hun medewerkers bij het eerste betere bod te vertrekken.”
 • De Belgische werknemers verwachten dat vele trends zich in de toekomst nog verder zullen doortrekken.
  • Zo denkt 23 procent van de bevraagden dat het engagement voor een extra inspanning onder de medewerkers nog zal afnemen. Slechts 15 procent verwacht een stijging.
  • Ook de bereidheid om overuren te presteren zou volgens 29 procent van de Belgen dalen, terwijl ook hier amper 15 procent een versterking voorspelt.
  • Eveneens 29 procent maakt gewag van een dalende bereidheid om mails en oproepen buiten de werkuren te beantwoorden. Niet meer dan 12 procent dankt hier aan een verbetering.
  • Anderzijds verwacht 20 procent van de bevraagden wel dat de wil om meer verantwoordelijkheden op te nemen zal groeien, tegenover 19 procent die aan een achteruitgang denkt.
  • Opnieuw 20 procent verwacht dat de collegialiteit en de samenwerking erop vooruit zullen gaan. Hier denkt 12 procent aan een verslechtering van de situatie.

(as)

Meer