Werken in duo’s stimuleert innovatie

Het werken in duo’s stimuleert de innovatie en de creativiteit. Uit onderzoek in opdracht van Steelcase blijkt dat we bijna even vaak in duo’s werken als individueel en dat we vaker met twee personen werken dan met drie of meer. Hoe groter de groep, des te minder frequent de samenwerking wordt. Van de ondervraagden zegt 65 procent vaak of heel vaak alleen te werken. In tweetallen werken komt bijna evenveel voor (62 procent).

De voordelen kunnen worden gezocht in het beter problemen oplossen, leren en innoveren. Als mensen namelijk met zijn tweeën werken bouwen ze voort op elkaars gedachten en ideeën. Dit proces wordt ‘laddering’ genoemd. Door deze dynamiek wordt de individuele productiviteit van de twee personen hoger.

De toevoeging van een derde persoon verandert de situatie drastisch. In een duo zijn beide deelnemers op elkaar aangewezen. Het paar vormt een eenheid en kan geen verantwoordelijkheden afschuiven naar de groep. De interactie is intens en de setting is informeel. Met een derde persoon erbij wordt de onderlinge communicatie formeler en beter overdacht. Er is meer sociale interactie en de mogelijkheden tot individuele expressie worden beperkt. De dynamiek is volledig anders.

Alhoewel werken in duo’s een veel voorkomend werkproces is, wordt er volgens Steelcase, een bedrijf dat actief is in de kantioormeubelsector, vaak te weinig aandacht aan besteed bij de inrichting. Vaak wordt het werken in duo’s niet erkend als een unieke vorm van samenwerking die fundamenteel verschilt van individueel of in groepen werken.

Meer