Wereldwijd toerisme door coronapandemie twee keer zwaar geraakt

De wereldwijde toeristische industrie zal onder invloed van de uitbraak van de coronapandemie een bijzonder groot verlies moeten incasseren. De sector is zwaar getroffen door de lockdowns die werden opgelegd om de verspreiding van het virus te bestrijden, maar lijdt tevens onder onevenwichtige vaccinatie-operaties. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organization (WTO) en de Conference on Trade and Development (UNCTAD).

De onderzoekers wijzen er daarbij nog op dat ontwikkelingslanden en regio’s met een lage vaccinatiegraad naar verwachting met de grootste verliezen zullen worden geconfronteerd. Geraamd wordt dat het wereldwijde toerisme door de uitbraak van het coronacrisis uiteindelijk met een verlies van meer dan 4.000 miljard dollar rekening zal moeten houden.

Afhankelijk

“Een lage vaccinatiegraad kan in ontwikkelingslanden voor grote problemen zorgen”, merkte Zurab Pololikashvili, secretaris-generaal van de internationale toeristische organisatie, op. “De economieën van veel ontwikkelingslanden zijn immers in belangrijke mate van het toerisme afhankelijk.”

“Het toerisme betekent voor vele miljoenen mensen een cruciale reddingslijn. Het bevorderen van vaccinaties om gemeenschappen te beschermen en een veilige heropstart van het toerisme te ondersteunen, is dan ook van essentieel belang voor het herstel van de tewerkstelling en de verdere verzekering van noodzakelijke inkomsten voor de economie.”

“Nadat de pandemie de wereldwijde reissector nagenoeg volledig tot stilstand bracht, moest vorig jaar in het toerisme en aanverwante activiteiten een verlies van 2.400 miljard dollar worden opgetekend”, wordt in het rapport aangevoerd. “Dit jaar kan, afhankelijk van de distributie van de coronavaccins, een soortgelijk gat ontstaan.”

“Door de daling van de toeristische trafieken bleek de wereldwijde ongeschoolde arbeid het voorbije jaar met 5,5 procent te stijgen. In landen met een gebrekkige sociale zekerheid zullen de werknemers uit de toeristische industrie wellicht met het zwaarste inkomstenverlies rekening moeten houden.”

“In de ontwikkelingslanden liet de stroom toeristen het voorbije jaar de grootste terugval optekenen”, zeggen de onderzoekers nog. “Die verliezen varieerden tussen 60 procent en 80 procent. De meest getroffen regio’s zijn terug te vinden in Noordoost-Azië, Zuidoost-Azië, Oceanië, Noord-Afrika en Zuid-Azië. Anderzijds werden Noord-Amerika, West-Europa en het Caribisch gebied het minst geraakt.”

Vaccinaties

De onderzoekers merken nog op dat de economische schade zich ook in belangrijke mate concentreert in landen met een lage vaccinatiegraad. “Sommige landen hebben minder dan 1 procent van hun bevolking ingeënt, terwijl elders een niveau van meer dan 60 procent is bereikt”, wordt er aangevoerd.

“De asymmetrische uitrol van de vaccins versterkt de economische klap die het toerisme in ontwikkelingslanden heeft moeten opvangen. Die regio’s zouden tot 60 procent van de verliezen van het wereldwijde bruto binnenlands product kunnen vertegenwoordigen.”

In landen zoals Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zal het toerisme volgens het rapport naar verwachting de snelste heropleving kennen. Toch wordt opgemerkt dat de wereldwijde sector zich pas over twee jaar volledig zal hebben hersteld en zich opnieuw zal situeren op een niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie werd opgetekend.

De Unctad merkt nog op dat tijdens de tweede helft van dit jaar enigszins een herstel wordt verwacht, maar toch zou er nog steeds van een verlies tussen 1.700 miljard dollar en 2.400 miljard dollar sprake zijn in vergelijking met twee jaar geleden.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20