Welkom in Griekenland, waar ziektes als kanker niet langer als dringend worden beschouwd…

Onderzoekers van de universiteit van Oxford publiceerden vorige maand een vernietigend rapport voor de Griekse leiders en de troïka van EU, ECB en IMF. Daaruit moest blijken day tussen 2009 en 2011 het Griekse budget voor ziekenhuizen met 25% werd gereduceerd, terwijl de overheid zijn uitgaven inzake famaceutica halveerde, wat tot het verdwijnen van een reeks geneesmiddelen leidde.

De stijgende werkloosheid in het land en de koppeling van ziekteverzekeringen aan jobs maakten dat vandaag 800.000 mensen zonder toegang tot gezondheidszorg leven en afhankelijk zijn van humanitaire organisaties zoals Médecins du Monde.

Omdat ook op gezondheidsprogramma’s van de overheid werd bespaard konden zeldzame infecties, zoals malaria, opnieuw de kop opsteken. De ziekte was sinds 1974 in geen enkel West-Europees land nog gesignaleerd. 

Besparingen op naalden en condooms die ter beschikking van druggebruikers werden gesteld leidden tot een stijging in HIV-infecties van 15 in 2009 tot 484 in 2012. Verder noteerden de academici een stijging van 21% in het aantal doodgeboren kinderen, die wordt toegeschreven aan een verminderde toegang tot prenatale zorg. Ook kindersterfte nam tussen 2008 en 2010 met ruim 43% toe. 

Volgens Grieks minister van Gezondheid Adonis Georgiadis heeft de regering nu een hulpfonds opgericht met geld dat is opgeëist bij belastingontduikers. Toch zal wat hij de Washington Post toevertrouwde weinig Grieken geruststellen:

‘Grieken moeten begrijpen dat het gezondheidssysteem al jaren voor de crisis uitbrak gebroken was door corruptie en mismanagement. De Griekse staat betaalde soms 3 à 4 keer meer voor geneesmiddelen dan andere EU-landen, omdat tussenpersonen, artsen en apothekers het systeem exploiteerden om zichzelf te verrijken. Indien ziekenhuizen nu tekorten hebben is dat omdat ze er niet in slagen meer acceptabele budgetten te respecteren.‘

Georgiadis zei dat spoedgevallen in ziekenhuizen nog altijd ‘in die hoedanigheid’ worden behandeld, of de patiënt verzekerd is of niet. Maar, voegde hij er aan toe:

‘Ziektes als kanker worden niet langer als dringend beschouwd, tenzij de patiënt het eindstadium heeft bereikt.’

 

Meer