Vrouwelijke vrijgezel is voor bedrijven de meest geschikte expat

Bedrijven zien vrouwen met een kennis van minstens twee talen en goede netwerkvaardigheden als de ideale executives voor internationale functies. Dat is de conclusie van een internationale studie van zorgverzekeraar Expacare bij een duizendtal internationale bedrijfsleiders. Uit het onderzoek blijkt dat 26,5 procent van de respondenten denkt dat vrouwen het meest geschikt voor internationale opdrachten.

Daarentegen geeft 18,5 procent aan dat mannen in het algemeen meer capaciteiten hebben voor deze functies. De belangrijkste kwaliteiten voor deze functies zijn volgens de respondenten netwerkvaardigheden (60 procent), gevolgd door de beheersing van een tweede taal (55 procent) en verkooptalent (41 procent).

Het onderzoek toont volgens Beverly Cook, managing director van Expacare, aan dat ook op de internationale arbeidsmarkt traditionele vaardigheden zoals talenkennis en netwerkvaardigheden, uitermate belangrijk blijven. Ze voegt er aan toe dat dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat werknemers het gevoel hebben om bij het opstarten van een expat-loopbaan van de onderneming de nodige ondersteuning te krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de bedrijfsleiders late twintigers of jonge dertigers het meest geschikt achten voor internationale opdrachten. De ideale expat is volgens het rapport een vrouwelijke en meertalige vrijgezel met belangrijke netwerkcapaciteiten.

De studie geeft ook aan dat 47 procent van de bedrijven van mening is dat het organiseren van buitenlandse opdrachten veel uitdagingen herbergt. Daarentegen zegt 42 procent dat het proces minder moeilijk en omslachtig was dan vooraf werd verondersteld. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de werknemers eerst met zijn partner zou overleggen over de beslissing om naar het buitenland te verhuizen.

Eén op drie zou in eerste instantie te rade gaan bij zijn ouders, maar 39 procent zegt bij een aanbod van een buitenlandse opdracht niemand te zullen raadplegen. Fiscale regelgeving blijkt volgens de 25 procent van de expats de grootste bekommernis, gevolgd door valuta-problemen (21 procent).

Volgens 37 procent van de bedrijfsleiders geven de betrokken medewerkers zelden aan sneller te willen terugkeren dan oorspronkelijk was afgesproken. (mah)

Meer