Vooringenomen of niet? Wikipedia denkt eraan artikel over communistische massamoorden te verwijderen

Een Wikipedia-artikel in het Engels met details over “massamoorden onder communistische regimes” dreigt te worden verwijderd. De online encyclopedie zit verveeld met aantijgingen van vooringenomenheid.

Waarom is dit belangrijk?

Geschiedkundigen schatten het aantal doden dat gevallen is in communistische regimes op ongeveer 100 miljoen mensen. Sommige historici, zoals de Fransman Stéphane Courtois, zijn daarbovenop van mening dat de misdaden van het communisme nog steeds worden doodgezwegen dan wel bedekt met de mantel der liefde. Het schrappen van een artikel dat een overzicht levert van deze slachtingen zou je kunnen zien als ideologische zelfcensuur van het platform.

Een pagina die een overzicht geeft van de dood van miljoenen mensen in eenpartijstaten zoals de Sovjet-Unie en China is gemarkeerd voor verwijdering. Sommige gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van Wikipedia zijn het niet eens met het toeschrijven van massamoord aan de communistische ideologie.

Onder de titel op het Wikipedia-artikel staat momenteel dat “De neutraliteit van dit artikel wordt betwist”, en “Overwogen wordt om dit artikel te verwijderen in overeenstemming met het verwijderingsbeleid van Wikipedia”.

Misdaden tegen de menselijkheid

Met name de speciale rubrieken die de daden van figuren als Stalin, Mao Zedong, Pol Pot en Kim Jong Il opsommen, zijn ervan beschuldigd een bevooroordeeld “anticommunistisch” standpunt naar voren te brengen, weet de Britse krant The Telegraph. De beheerders van de site zullen beslissen of deze moet worden verwijderd.

De pagina vermeldt misdaden tegen de menselijkheid, waaronder de door Stalin veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (Holodomor), de Grote Zuivering, het doden van koelakken (welvarende boeren), en het opsluiten van miljoenen onschuldigen in het goelagsysteem.

Mao’s beleid, waaronder de Grote Sprong Voorwaarts, die een hongersnood veroorzaakte en leidde tot de dood van misschien wel 20 miljoen mensen, wordt ook aangekaart, met talrijke citaten op de pagina, samen met de Killing Fields van Cambodja.

De excessieve sterfte onder regimes in Cuba, Joegoslavië, Roemenië, Oost-Duitsland en Noord-Korea wordt eveneens genoemd, met talrijke bronnen.

“Anticommunistisch standpunt”

Niettemin ziet een voorstander van het verwijderen van de pagina op de discussiepagina van Wikipedia in “de opvatting dat de ideologie van het communisme op de een of andere manier inherent gewelddadig is” het opdringen van “een anticommunistisch standpunt”.

Een andere tegenstander van de pagina vindt dat Wikipedia geen toevlucht mag nemen tot “simplistische vooronderstellingen dat gebeurtenissen worden aangedreven door een specifieke ideologie”.

Sommige andere voorstanders van het verwijderen van de pagina beweren dan weer dat door de combinatie van verschillende elementen dit een origineel onderzoek is, en dat het daarom in strijd is met de Wikipedia-regels.

“Moreel onverdedigbaar”

De voorgestelde verwijdering van de pagina over misdaden onder het communisme wordt fel bekritiseerd. Zo voert em. prof. dr. Robert Tombs, hoogleraar Franse geschiedenis aan Cambridge University, in The Telegraph aan dat het bagatelliseren van het verband tussen genocide en ideologie ook het onderwijzen van misdaden onder het fascisme en het kolonialisme zou verhinderen.

“Dit is moreel onverdedigbaar, minstens even erg als het ontkennen van de Holocaust, want het ‘verband tussen ideologie en moord’ is net waarom deze dingen belangrijk zijn.”

“Ik heb de Wikipedia-pagina gelezen, en die lijkt me zorgvuldig en evenwichtig. Pogingen om deze te verwijderen kunnen dan ook alleen maar ideologisch gemotiveerd zijn – om het communisme wit te wassen.”

“Nu al wordt deze afschuwelijke geschiedenis gebagatelliseerd: in Groot-Brittannië krijgen schoolkinderen veel vaker les over het Derde Rijk dan over de Sovjet-Unie.”

“Weg vrijmaken voor meer tirannie”

Cliff May, directeur van de Federation for the Defense of Democracies, stelt: “De communistische regimes in de wereld – de Sovjet-Unie, de Volksrepubliek China, Cambodja, Noord-Korea en anderen – hebben meer dan 100 miljoen mensen vermoord.”

“Degenen die proberen deze lange en verschrikkelijke geschiedenis van criminaliteit uit te wissen, moeten worden gezien als medeplichtigen achteraf, die de weg vrijmaken voor meer tirannie in de toekomst.”

Een beheerder zal op basis van argumenten die door gebruikers in beide kampen zijn aangevoerd, beslissen of de pagina uiteindelijk wordt verwijderd.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20