Vlaamse patiëntenverenigingen vragen verplichte vaccinatie zorgverleners

Een verplichte Covid-19-vaccinatie van zorgverleners is een noodzaak om de zorg veilig te laten verlopen, vindt het Vlaams Patiëntenplatform. “Momenteel schommelt de vaccinatiegraad van gezondheidszorgbeoefenaars sterk en dat kan niet.”

Uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform, een koepel van patiëntenverenigingen, blijkt dat bijna acht op de tien personen met een chronische ziekte ja antwoorden op de vraag of vaccinatie tegen het coronavirus verplicht moet zijn voor alle zorgverleners.

“Verplichte vaccinatie noodzakelijk”

Op minder dan een week tijd hebben meer dan 350 leden de bevraging ingevuld. Dat geeft volgens de koepel aan hoe belangrijk dit thema is voor deze doelgroep. “Zo’n krachtig signaal mag niet verloren gaan”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. 

“Verplichte vaccinatie is noodzakelijk om juist de meest kwetsbare patiënten of bewoners waar zorgverleners mee in aanraking komen te beschermen”, voegt Weeghmans eraan toe. “Voor hen blijft Covid-19 immers levensbedreigend.”

Het platform lanceerde de bevraging naar aanleiding van het Franse en Griekse voorbeeld, waar een vaccinatie tegen het coronavirus sinds enkele weken verplicht is voor alle zorgverleners. In ons land is dat niet het geval. 

Ook zorgkoepels

Eerder deze maand vroegen ook de Belgische zorgkoepels de overheid om de vaccinatie verplicht te maken voor alle medewerkers in de zorgvoorzieningen. Uit een rapport van Sciensano bleek toen dat de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70 procent lang niet overal en bij alle beroepscategorieën wordt gehaald. 

“Zorgverleners spelen een sleutelrol in de beheersing van de Covid-crisis; ze hebben ook een voorbeeldfunctie in de vaccinatiecampagne”, klonk het bij Zorgnet-Icuro. “Ondanks de talrijke wervende acties van de overheid en de directies van de zorgorganisaties in de verschillende regio’s, blijft de vaccinatiegraad bij de medewerkers in sommige voorzieningen te laag.”

Daags na de oproep herhaalden de ministers van Volksgezondheid in ons land dat zorgmedewerkers zich voorlopig niet verplicht moeten laten vaccineren. Wel wordt het wettelijke kader voor een verplichting voorbereid “voor het geval het nodig blijkt”, zei Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toen.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20