Zorgkoepels vragen zelf om verplichte vaccinaties voor zorgpersoneel

De Belgische zorgkoepels vragen de overheid om de vaccinatie verplicht te maken voor alle medewerkers in de zorgvoorzieningen. Momenteel is Italië het enige EU-land waar dat verplicht is, maar ook Frankrijk en Griekenland hebben intussen dezelfde maatregel aangekondigd.

Waarom is dit belangrijk?

Uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70 procent lang niet overal en bij alle beroepscategorieën wordt gehaald. Vorige week zei Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bijvoorbeeld nog in Terzake dat het “een meer dan ernstig probleem” is dat in sommige woonzorgcentra nauwelijks de helft van het personeel is gevaccineerd.

“Met een Delta-variant die terrein wint en fors toenemende besmettingen, vragen de Belgische zorgkoepels de overheid al het nodige te doen opdat de voorzieningen veilige zorg kunnen blijven geven aan hun patiënten en bewoners”, schrijft Zorgnet-Icuro samen met de Brusselse koepel Gibbis en de Waalse zorgkoepels Santhéa en Unessa in een brief naar de federale regering.

Ze verwijzen daarvoor naar een recent rapport van Sciensano dat de resultaten van de vaccinaties onder het Belgisch zorgpersoneel tot 31 mei in kaart brengt. Daaruit blijkt dat 73,5 procent van het zorgpersoneel in ons land gevaccineerd is. Al zijn er wel nog grote verschillen tussen de regio’s, de leeftijdsgroepen en de verschillende categorieën zorgverleners.

Voorbeeldfunctie

In Wallonië en Vlaanderen had eind mei respectievelijk 73 procent en 83,4 procent van het zorgpersoneel minstens één prik gekregen, terwijl de vaccinatiegraad in Brussel (64 procent) en de Duitstalige gemeenschap (69 procent) achterop hinkte. Ook opvallend: hoe jonger het personeel, hoe lager de vaccinatiegraad is. 

Volgens het onderzoek van Sciensano zijn er ook beduidende verschillen tussen de zorgverleners zelf. Zo halen apothekers, tandartsen en artsen een vaccinatiegraad van 80 procent tegenover 64,4 procent bij de kinesitherapeuten. Bij zorgkundigen is dat 68 procent. Ook tussen individuele voorzieningen zijn er grote verschillen, gaande van een vaccinatiegraad van meer dan 95 procent tot minder dan de helft.

“Zorgverleners spelen een sleutelrol in de beheersing van de Covid-crisis; ze hebben ook een voorbeeldfunctie in de vaccinatiecampagne”, klinkt het bij Zorgnet-Icuro. “Ondanks de talrijke wervende acties van de overheid en de directies van de zorgorganisaties in de verschillende regio’s, blijft de vaccinatiegraad bij de medewerkers in sommige voorzieningen te laag.”

“Verschillende goede redenen”

Volgens de Belgische zorgkoepels zijn er drie goede redenen om de vaccinatie voor alle medewerkers verplicht te maken. Ten eerste kan zo de uitval van het personeel vermeden worden. Dat is cruciaal, gezien het grote tekort aan zorgpersoneel. “We hebben alle handen broodnodig”, zeggen ze.

Ten tweede betekent vaccinatie niet alleen dat het personeel niet of veel minder ziek wordt, maar is er ook minder kans dat ze hun collega’s, patiënten of bewoners besmetten. Het zorgpersoneel komt dagelijks in contact met kwetsbare personen, die mogelijks – zelfs na vaccinatie – onvoldoende weerstand hebben. 

Ten slotte vormen medewerkers die zich niet laten vaccineren een gevaar voor hun collega’s, patiënten en bewoners. Volgens zorgkoepels maken ze het “voor de werkgever ook onmogelijk om garant te staan voor een veilige werkomgeving”.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20