Verenigd Koninkrijk sluit opschorting moratorium op schaliegas uit

Het Verenigd Koninkrijk zal niet naar het gebruik van schaliegas teruggrijpen om zijn energielevering veilig te blijven stellen. Dat heeft Greg Hands, Brits minister van energie, duidelijk gemaakt nadat een aantal conservatieve politici hadden gesuggereerd fracking opnieuw toe te laten.

Drie jaar geleden besloot het Verenigd Koninkrijk tot een moratorium op fracking over te gaan. Een aantal conservatieve politici hebben recent, onder invloed van de sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne, echter geopperd om de winning van schaliegas opnieuw toe te laten.

Russische invoer

Op die manier zou het volgens hen immers mogelijk zijn de invoer van Russisch gas in het Verenigd Koninkrijk helemaal te blokkeren. Ondanks de sancties zouden Russische gasproducenten met de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk dit jaar nog altijd 2 miljard pond inkomsten kunnen genereren.

Voorstanders van de heropstart van fracking merkten daarbij op dat Russische schepen met gas weliswaar niet meer in Britse havens mogen aanmeren, maar dat geldt niet voor schepen uit derde landen die Russisch gas vervoeren.

“De oorlog in Oekraïne is alleen mogelijk omdat Europa verslaafd is aan Russisch gas”, merkte voormalig brexit-minister Steve Baker daarbij op. In een reactie had de Britse premier Boris Johnson aangegeven alle mogelijke opties te zullen bekijken om de energieleveringen aan de Britse bevolking te kunnen blijven garanderen.

Geen oplossing

Minister Hands heeft nu echter herhaald dat schaliegas geen deel uitmaakt van die ambities. “Het is duidelijk dat schaliegas voor leveringsproblemen op korte termijn geen oplossing kan aanreiken”, beklemtoonde de minister.

“Het zou immers verscheidene jaren exploratie en ontwikkeling vergen vooraleer commerciële hoeveelheden schaliegas zouden kunnen worden geproduceerd. Het is ook onwaarschijnlijk dat er voldoende hoeveelheden schaliegas beschikbaar zouden komen om de hoge prijzen op de West-Europese markt aan te pakken. Op korte termijn zou zeker geen effect mogen worden verwacht.”

“Daarentegen zal de nieuwe strategie voor energievoorziening in het Verenigd Koninkrijk gebaseerd zijn op een verdere uitbreiding van hernieuwbare en nucleaire energie en bijkomende investeringen in olie en gas in de Noordzee”, stipt Hands nog aan.

“We zijn altijd duidelijk geweest dat de ontwikkeling van Brits schaliegas veilig moet zijn en de overlast en schade op de omgeving tot een minimum dient te beperken.”

Studies hebben uitgewezen dat fracking belangrijke negatieve gevolgen voor het leefmilieu en de veiligheid – onder meer wegens een gevaar voor aardbevingen – kan hebben.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20