Bijna één derde van frackingbedrijven dreigt het te begeven

Fracking heeft er mee voor gezorgd dat de Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot de grootste olieproducent van de wereld. De sector zelf zit echter in een bijzonder wankele positie. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte. Fracking wordt volgens de onderzoekers door de lage prijzen op de internationale petroleummarkten zwaar bedreigd.

Aan de huidige tarieven zouden uiteindelijk minstens 30 procent van de bedrijven uit de sector gedoemd zijn te verdwijnen.

Transformatie

‘De Amerikaanse schalieolie-industrie viert zijn 15de verjaardag,’ betoogt Deloitte. ‘De groei van de sector heeft het energielandschap getransformeerd. Fracking heeft ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten de grootste producent van ruwe olie ter wereld is geworden.’

‘Toch slaagde de schaliesector er niet in om die omzetstijging in een duurzame winst te veranderen. De industrie heeft weinig sterke financiële buffers kunnen opzetten. Daardoor kan de daling van de olieprijzen van de voorbije maanden veel frackingbedrijven fataal worden. De uitbraak van de coronacrisis heeft die situatie trouwens nog verergerd.’

Er moet volgens Deloitte dan ook met een golf faillissementen en overnames rekening worden gehouden. ‘Tegen prijzen van 35 dollar per vat is ongeveer 30 procent van de Amerikaanse schalie-exploitanten technisch insolvent,’ aldus het rapport.

‘Wanneer de prijzen tot 20 dollar per vat terugvallen – een niveau dat in april dit jaar werd opgetekend – zou ongeveer de helft van de bedrijven onleefbaar worden. Gelukkig zijn de prijzen inmiddels weer tot ongeveer 40 dollar per vat gestegen.’

Naast de bedreigde ondernemingen zou bij een prijs van 35 dollar volgens Deloitte nog eens 20 procent van de bedrijven onder zware financiële druk komen.

Vaticaan

‘De fenomenale groei van de productie heeft de bedrijven in realiteit weinig opgeleverd,’ aldus Deloitte. ‘Geholpen door historisch lage rentetarieven genoten de Amerikaanse frackingbedrijven gedurende een lange periode een gemakkelijke toegang tot kapitaal van investeerders, die door het groeipotentieel geboeid waren.’

‘Deze investeringen maakten technologische innovaties mogelijk, waardoor de productie omhoog schoot en de efficiëntie een sterke stijging kende. Winsten bleven echter achterwege. De Amerikaanse schalie-industrie heeft het voorbije decennium 300 miljard dollar verbrand.’

De aanhoudende recessie en de lage energieprijzen dwingen vele oliebedrijven de waarde van hun activa af te boeken. Volgens Deloitte zullen in de schalie-industrie die afschrijvingen mogelijk tot 300 miljard dollar oplopen. ‘Dat kan vele schalieproducenten fataal worden,’ zegt de consulent.

‘Onder meer Whiting Petroleum heeft onder die druk begeven. Chesapeake Energy, een pionier van de fracking-industrie, zou wel eens het volgende slachtoffer kunnen zijn. Mogelijk zullen een aantal bedrijven worden overgenomen, maar het is zeer de vraag of er veel geïnteresseerden zullen opdagen. Investeringen in de sector lijken momenteel bijzonder riskant.’

‘Bovendien hebben deze investeringen een groot deel van hun populariteit verloren. Onder invloed van de klimaatverandering wordt gemakkelijker uitgekeken naar opportuniteiten in duurzame alternatieven, zoals windenergie of zonnekracht. Zelfs het Vaticaan waarschuwt voor investeringen in fossiele brandstoffen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20