3 op elke 4 Amerikaanse producenten van schalie-olie maken verlies

In de Verenigde Staten hebben de producenten van schalie-olie vorig jaar opnieuw meer geld uitgegeven dan ontvangen. Daarmee blijven de investeerders in de sector tevergeefs op sterke rendementen wachten. Dat blijkt uit een rapport van Reuters, het Sightline Institute en het Institute for Energy Economics and Financial Analysis, gebaseerd op een analyse van negenentwintig onafhankelijke producenten.

Op uitzondering van zeven bedrijven, bleken alle bestudeerde producenten vorig jaar meer geld te hebben uitgegeven dan hun operaties hadden opgeleverd. De totale overbesteding lag wel iets lager dan het jaar voordien.

Recordproductie

“De Amerikaanse aandelenkoersen hebben het voorbije jaar in het algemeen een sterke groei gekend,” zegt Reuters. “De schalieproducenten moesten echter met een verdere daling rekening houden. De sector heeft de Amerikaanse olieproductie weliswaar naar recordniveaus gestuwd, maar de prioriteit van de ondernemingen lag op investeringen in bestaande en nieuwe boorprojecten.”

“Slechts weinig producenten konden een sterk rendement genereren. Daarvoor kon zelfs een stijging van de Amerikaanse olieprijzen vorig jaar met 28 procent tot een gemiddelde van 65,06 dollar per vat geen oplossing bieden.”

“Alle schalieproducenten kenden vorig jaar een dalende aandelenkoers,” benadrukte Reuters nog. “De sector stond onder druk van de volatiele prijzen op de oliemarkt. Daarnaast moesten de bedrijven ook optornen tegen de sterkere rendementen in de andere sectoren van de economie. Tegenover twee jaar geleden kon bovendien alleen Cabot Oil & Gas een hogere koers laten noteren.”

Een investeerder die zes jaar geleden 100 dollar investeerde in de Amerikaanse Oil & Gas Exploration & Production Index, zou eind vorig jaar daarvan nog 58,99 dollar hebben overgehouden. Bij Apache en Devon is er zelfs een terugval tot respectievelijk 33,51 dollar en 38,88 dollar. Bij Whiting Petroleum bleef amper 9 dollar over. Eenzelfde investering in het bredere Amerikaanse beursplatform leverde tijdens diezelfde periode een gemiddeld resultaat op van 150,33 dollar.

Vertrouwen

“De schalieproducenten maken een cruciale periode door,” zegt Clark Williams-Derry, directeur energiefinanciering bij het Sightline Institute. “De sector heeft bij vele beleggers het vertrouwen verloren.” Het aandeel van de energiesector in de index van de grote beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven is dan ook in zes jaar tijd van 11 procent naar 5 procent teruggevallen.

Bob Gwin, president van Anadarko Petroleum, zegt te geloven dat de investeerder op termijn wellicht wel zal terugkeren. “Daarvoor moet hij zich echter eerst opnieuw comfortabel voelen met de sector,” aldus Gwin. “Daarbij kijkt hij niet alleen naar het product, maar ook naar het gedrag van de managementteams.”

“De schalierevolutie maakte van de onafhankelijke producenten echte sterren,” getuigt Reuters. “Deze ondernemingen bleken immers in staat om snel tot een exploratie en productie over te gaan. Zij hoefden geen jarenlange voorbereidende investeringen, kenmerkend voor de conventionele bronnen, te doen. De schalieproductie kende echter na enkele jaren een sterke terugval. Daardoor moesten de bedrijven hun booractiviteiten verder blijven zetten.”

Volgens sommige beleggers zal de sector uiteindelijk een selectie kennen. Bedrijven die onvoldoende rendement leveren, zullen volgens hen verdwijnen. “De focus zal liggen op kapitaalefficiëntie,” zegt Dimitry Dayen, een analist bij ClearBridge Investments. “Daarbij zal het cruciaal zijn om de uitgaven terug te brengen tot een niveau dat grotere winstmarges creëert.”

Bankroet

Volgens Tarigh Yusufi, analist bij Steadfast Capital Management, zal de verkoop van activa als financiering voor een terugkoop van aandelen de beleggers niet langer tevreden stellen. Yusufi betoogt dat de bedrijven zullen moeten aantonen dat er ook uit hun activiteiten winst kan worden gehaald.

Vorig jaar gebruikten onder meer Anadarko en Noble Energy de verkoop van activa om aandelen in te kopen. “Een groot aantal schalieproducenten kan op die strategieën echter geen beroep doen,” waarschuwt Gregory Beard, specialist grondstoffen bij investeerder Apollo Global Management. “Vele beleggers willen immers bewijzen van winstgevende activiteiten vooraleer ze in het kapitaal van de onderneming willen stappen.”

Ben Dell, managing partner bij Kimmeridge Energy Management, is van mening dat meer dan de helft van de Amerikaanse schalieproducenten door fusies of overnames zal moeten verdwijnen. Slechte rendementen en volatiele olieprijzen staan echter vaak in de weg van succesvolle akkoorden. Diezelfde problemen vormen ook een barrière voor beursintroducties.

“Akkoorden rond overnames en fusies zijn grotendeels tot stilstand gekomen toen de olieprijzen de voorbije herfst met ongeveer 30 dollar per vat daalden,” zegt Andrew Dittmar, analist fusies en overnames bij het onderzoeksbureau Drillinginfo. “Die prijzen hebben zich nog steeds niet volledig hersteld. Daardoor is er inmiddels een grote reserve aan activa die voor een verkoop in aanmerking komen. Het is echter moeilijk te zeggen wanneer die transacties weer op gang zouden kunnen komen.”

EP Energy, een schalieproducent die vorig jaar 245 miljoen dollar investeerde in nieuwe projecten in Zuid-Texas, waarschuwde recent nog voor een mogelijk bankroet indien de onderneming geen extra financiering zou kunnen vinden of de olieprijzen niet opnieuw snel zouden beginnen te stijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20