Vele thuiswerkers vinden zichzelf inmiddels een digitaal specialist

De grotere populariteit van werken op afstand, onder invloed van de coronacrisis, heeft de digitale vaardigheid van de bevolking versterkt. Dat blijkt uit een studie van onderzoeker Gartner, gebaseerd op een enquête bij 10.800 werknemers in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Vastgesteld werd dat meer dan de helft van de ondervraagden zichzelf als een bekwaam digitaal werknemer beschouwd. Tevens bleek dat 18 procent zichzelf als een expert in digitale technologie omschrijft.

Veranderde relatie

‘Een grotere afhankelijkheid van online instrumenten en een gebrek aan persoonlijke technologische ondersteuning bij het werken op afstand heeft de relatie van veel werknemers met de digitale wereld veranderd’, benadrukt Whit Andrews, vice-president onderzoek bij Gartner.

‘Werknemers hebben de crisis aangegrepen om hun kennis over een brede waaier van technologieën in een tijdsbestek van enkele maanden te verbeteren. De huidige werkplek is enorm verschillend dan die van twee jaar geleden. Bedrijven zullen zich dan ook op die veranderde wereld moeten afstemmen wanneer werknemers in de toekomst opnieuw vaker op kantoor zullen zijn.’

Uit het onderzoek bleek dat digitale werknemers het voorbije jaar meer afhankelijk zijn geworden van mobiele technologie. Het aandeel van laptops, smartphones en tablets in de werktijd is met ongeveer 11 procent gestegen. Het aandeel van desktops viel daarentegen met 8 procent terug.

Tevens werd vastgesteld dat 55 procent van de respondenten gebruik maakt van toepassingen die ze zelf hadden aangeschaft. Het merendeel van die instrumenten werd echter wel door de werkgever goedgekeurd. De onderzoekers merken daarbij op dat werknemers op eigen instrumenten teruggrepen, omdat het bedrijf onvoldoende geschikt materiaal ter beschikking stelde.

Flexibiliteit

Gartner merkt nog op dat 36 procent van de werknemers van mening is dat het werken op afstand zijn of haar productiviteit heeft opgevoerd. Het effect wordt vooral toegeschreven aan de toegenomen flexibiliteit in werktijden. ‘Vele werknemers hebben kunnen proeven van de voordelen die het werken op afstand te bieden heeft’, benadrukt Andrews. ‘Flexibiliteit zal dan ook in de toekomst bij de rekrutering van nieuwe werknemers een grotere rol opeisen.’

Uit het onderzoek bleek dat 69 procent van de ondervraagden bij een sollicitatie zou kijken of het werkaanbod een flexibele werklocatie omvatte. Bovendien zou 64 procent rekening houden met de mogelijkheid tot flexibele werktijden.

De onderzoekers merken nog op dat 35 procent geen verandering in productiviteit heeft ervaren. Een kwart van de werknemers maakte echter gewag van een verlies aan productiviteit. Dat werd vooral toegeschreven aan connectiviteitsproblemen en technologische veranderingen.

(am)

Meer