Coronacrisis dreigt ook carrière jonge werknemer in lockdown te houden

Werk op afstand roept bij kantoormedewerkers heel wat vragen op. Dat geldt vooral voor werknemers onder de leeftijdsgrens van dertig jaar. Deze nieuwe manier van werken kan ook gevolgen hebben voor de verdere loopbaan van deze jonge arbeidskrachten. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Censuswide en het bedrijf Sharp, fabrikant van elektronische apparatuur voor kantoorgebruik.

Het onderzoek was gebaseerd op een enquête bij meer dan zesduizend kantoormedewerkers in kleine en middelgrote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Italië en Polen.

Opleidingen

De onderzoekers ontdekten dat 51 procent van de Europese werknemers zich bekommeren over onder meer vraagstukken zoals een gebrek aan opleiding en kansen en het onderhouden van hun vaardigheden. ‘Hieruit blijkt dat werk op afstand een impact kan hebben training en ontwikkeling, aangezien veel jongeren zich afgesneden voelen van beschikbare routes naar bijscholing,’ zeggen de onderzoekers

Werk op afstand blijkt bij jonge werknemers echter nog meer vragen op te roepen. Het bleek dat 61 procent van deze groep door werk op afstand grotere moeilijkheden zou ervaren om van allerhande gebeurtenissen binnen hun bedrijf op de hoogte te blijven.

Bovendien voelde 55 procent zich geïsoleerd van hun team, wat suggereert dat de communicatie door de fysieke scheiding aanzienlijk wordt beïnvloed. Een vergelijkbaar aantal gaf toe moeilijkheden te ervaren om gemotiveerd te blijven. Nog eens 24 procent bleek zich zorgen te maken op welke manier ze hun team vanop afstand gemotiveerd zouden kunnen houden.

De jonge werknemers uitten echter ook positieve gevoelens over werken op afstand. 51 procent van de jonge werknemers voelde zich door het werk op afstand productiever, terwijl 63 procent getuigde dat het thuiswerk hen toeliet hun arbeid efficiënter uit te voeren.

Loopbaanontwikkeling

Wanneer de jonge werknemers gevraagd werd naar de lessen die ze tijdens de lockdown hadden geleerd, merkte 63 procent op dat ze aan de mogelijkheden voor bijscholing een groter belang zijn beginnen te hechten. Als gevolg hiervan gaf 41 procent aan dat werkgevers, ondanks de fysieke afstand, hun werknemers door middel van online trainingen of gelijkaardige activiteiten toch de kans zouden moeten bieden om nieuwe vaardigheden aan te leren.

‘De jonge arbeidspopulatie dreigt door het werken op afstand de kernvaardigheden mis te lopen die nodig zijn voor loopbaanontwikkeling,’ waarschuwt de arbeidspsychologe Viola Kraus. ‘Dit zou ertoe kunnen leiden dat ook hun loopbaan in de lockdown gevangen raakt.’

‘Er is een groeiende trend merkbaar om deze jonge werknemers – digitale natives die weten hoe ze technologie moeten gebruiken – aan hun lot over te laten en zelf hun weg te laten zoeken. Nochtans moet deze generatie niet alleen de vaardigheden opbouwen om het beste uit de technologie te halen, maar ook moet zij algemene zakelijke vaardigheden leren om in hun werk vooruitgang te boeken.’

‘De angst van deze jonge werknemers voor loopbaanontwikkeling komt mogelijk voort uit een gebrek aan contact en advies vanuit het team en hun ervaren collega’s,’ meent Kraus. ‘Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat werkgevers ook in een systeem van thuiswerkbegeleiding bieden en een geformaliseerd platform bieden waar peer-to-peer leren wordt aangemoedigd.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20