Van 3G naar 1G: vervelt coronapas tot vaccinatiepas?

In navolging van Frankrijk zou de federale regering een verstrenging van de coronapas (Covid Safe Ticket) tot een vaccinatiepas overwegen. Dat zou neerkomen op een verdoken vaccinatieverplichting, zo erkent minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Er zijn theoretisch drie mogelijke niveaus voor een coronapas:

  • 3G: gevaccineerd, genezen of getest
    Dit is de huidige regeling in België. Als je kan aantonen dat je gevaccineerd, recent genezen of recent getest bent, mag je deelnemen aan het sociale leven, bijvoorbeeld horecabezoek.
  • 2G: gevaccineerd of genezen
    Een negatieve test volstaat niet meer. De redenering achter zo’n verstrenging is dat alleen mensen met antistoffen, via een vaccin of via natuurlijke opbouw na ziekte, zich vrij kunnen bewegen. Op die manier wordt de verspreiding van het virus bij en door niet-gevaccineerden beperkt.
  • 1G: gevaccineerd
    Het meest ingrijpende niveau: alleen gevaccineerden mogen op café op restaurant. Dit institutionaliseert een onderscheid tussen gevaccineerden, die in de ruime meerderheid zijn, en de niet-gevaccineerden.

“Onrechtstreekse vaccinatieverplichting”

In een gesprek met het programma Op Slot, dat dinsdagavond uitgezonden wordt op Canvas, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) open te staan voor een verstrenging van 3G naar 2G en zelfs 1G.

“Als je zou zeggen: het wordt een vaccinatiecertificaat, of eventueel een vaccinatie- en herstelcertificaat, zonder die testmogelijkheid: ik ben daar absoluut niet tegen”, verklaarde hij.

Hij ziet het als een manier om de vaccinatie onrechtstreeks te verplichten. “Zeggen dat je met een vaccinatiecertificaat werkt, in plaats van met een vaccinatie- en testcertificaat, wat in een aantal landen al aan het gebeuren is, is eigenlijk een beetje een andere manier om het te verplichten”, aldus Vandenbroucke.

“Een vaccinatiecertificaat wil eigenlijk zeggen dat mensen die ernstige risico’s nemen voor zichzelf en dus ook voor de gezondheidszorg en voor de mensen rond hen, dat die een aantal mogelijkheden niet hebben die andere mensen wel hebben. Daar heb ik het principieel helemaal niet moeilijk mee.”

Volgens De Tijd zou coronacommissaris Pedro Facon aan het Overlegcomité een mandaat vragen om de introductie van een 1G-vaccinatiepas voor te bereiden. Of zo’n pas juridisch standhoudt, is allerminst een uitgemaakte zaak, want de huidige 3G-pas leidt al tot verscheidene rechtszaken.

Als het regent in Parijs …

De plannen zijn wellicht niet los te zien van de ontwikkelingen in Frankrijk. De regering wil daar een vaccinatiepas, een 1G-pas dus, in januari invoeren, maar het plan leidt tot een hevig maatschappelijk debat.

Net als Vandenbroucke noemde Olivier Véran, de Franse minister van Volksgezondheid, een vaccinatiepas “een bedekte vorm van een vaccinatieverplichting”. En ook: “Het is efficiënter, omdat je geen boetes moet uitschrijven.”

Maar volgens de tegenstanders schuift de overheid zo de vaccinatiecontrole door naar de burgers en zou een expliciete algemene vaccinatieverplichting transparanter zijn, zonder gedoe met passen.

(jvdh)

Meer