Rechter in Namen noemt gebruik van Covid Safe Ticket in Wallonië onwettig

De rechtbank van eerste aanleg in Namen legt mogelijk een bom onder het gebruik van de coronapas of Covid Safe Ticket (CST) in ons land.

Volgens de rechter is het Waalse decreet over de coronapas “schijnbaar in strijd” met het Europees recht en lijkt het ook om een buitenproportionele maatregel te gaan, omdat de vrijheidsbeperking niet in verhouding staat tot de beoogde coronadoelstellingen die de overheid heeft.

Het CST, dat aantoont dat je gevaccineerd, recent genezen of recent getest bent, is onder meer verplicht te tonen bij horecabezoek.

De zaak werd in kortgeding aangespannen door de vzw Notre bon droit (“Ons goed recht”), een collectief van gezondheidswerkers, juristen en burgers die sceptisch staan tegen de coronamaatregelen en ook tegen een verplichte vaccinering gekant zijn. De vereniging is verbonden met gelijkaardige groeperingen in het buitenland.

Volgens de advocaten van de vzw vraagt de rechter zich ook af of de coronapas wel strookt met de regels rond privacy en gegevensbescherming.

Dwangsom

Het Waals Gewest moet snel maatregelen nemen om de situatie te corrigeren tot er een uitspraak ten gronde is, oordeelt de rechter in Namen. Zoniet dreigt een dwangsom van 5.000 euro per dag.

De Waalse regering-Di Rupo laat in een korte reactie weten dat de coronapas in Wallonië van kracht blijft, omdat de uitspraak van de rechter geen opschortende kracht heeft, en gaat in beroep.

De grote vraag is nu of deze uitspraak een precedent kan vormen voor gelijkaardige rechtszaken in Brussel en Vlaanderen.

Safe?

Het Covid Safe Ticket krijgt ook kritiek vanuit heel andere hoek.

“Het CST heeft niet gedaan wat men ervan verwachtte. Het heeft niet zozeer de vaccinatiegraad verhoogd, maar leidde wel tot meer contacten, en dus onrechtstreeks ook tot meer besmettingen”, verklaarde viroloog Emmanuel André in een interview aan De Morgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20