Stuttgart betaalt exposerende kunstenaars een basisvergoeding

De Duitse stad Stuttgart gaat exposerende kunstenaars een basisvergoeding betalen. Op die manier wil het stadsbestuur niet alleen kunstenaars financieel ondersteunen, maar bovendien ook het eigen culturele landschap versterken. Gehoopt wordt immers dat de basisvergoeding een extra stimulans kan worden voor de organisatie van tentoonstellingen.

Het project voorziet in een forfaitair bedrag dat rechtstreeks aan de exposanten wordt betaald, ongeacht andere financiering die de kunstenaar mogelijk zouden ontvangen.

Stimulans

De gemeenteraad van Stuttgart besliste om begin volgend jaar met het nieuwe kunstinitiatief Modell für Stuttgart van start te gaan. “Het project moet als een stimulans voor de lokale artistieke sector werken”, merkte Fabian Mayer, burgemeester van Stuttgart, op.

“Maar tegelijkertijd moet het systeem er ook in lukken om financiële belemmeringen voor de organisatie van tentoonstellingen weg te nemen.” Het project loopt in principe over een periode van vier jaar. Het stadsbestuur heeft voor het initiatief een bedrag van 210.000 euro gereserveerd.

De kunstenaars en instellingen krijgen van Modell für Stuttgart een vastgelegd tarief. Bij een individuele tentoonstelling ontvangt de kunstenaar een vergoeding van 1.500 euro, terwijl voor een collectief initiatief met twee tot drie artiesten een bedrag van 500 euro per deelnemer is voorzien.

Groepstentoonstellingen met vier tot negen deelnemers zullen elke deelnemende kunstenaar een bedrag van 250 euro opleveren. Bij exposities met meer dan negen deelnemers wordt per individu een betaling van 100 euro gegarandeerd.

Beloning

“Bij het uitwerken van het project is bewust voor de term Ausstellungsgrundvergütung (basisvergoeding) gekozen”, merken de initiatiefnemers op. “Daarmee willen we een duidelijk signaal geven dat het project bij de ondersteuning van de lokale kunstscène een alomvattend beleid vertegenwoordigt.”

“Deze forfaitaire bedragen moeten immers als een minimumvergoeding worden bestempeld. Lokale culturele instellingen of organisatoren kunnen daarbij op eigen initiatief voor de kunstenaar nog bijkomende vergoedingen voorzien.”

“Met het Modell für Stuttgart wil het lokale stadsbestuur aan culturele projecten de opportuniteit bieden om bij meerdere bronnen financiële middelen te verzamelen”, luidt het nog. Het initiatief is een proefproject dat mogelijk nog zal worden aangepast.

“Ik ben bijzonder tevreden dat Stuttgart een transparant en flexibel model heeft gevonden om exposerende kunstenaars een vergoeding uit te keren”, merkte burgemeester Mayer nog op. “Ik ben ervan overtuigd dat kunstenaars voor hun bijdrage aan de maatschappij moeten worden beloond. Deze basisvergoeding is een belangrijke stap in de goede richting.”

Stuttgart is een van de grootsteden die in Duitsland het cultureel-politieke concept van de honorering voor kunstenaars in een concrete vorm heeft gegoten. Eerder introduceerden ook Berlijn en Hamburg al een soortgelijk systeem.

(as)

Meer