Straatkunst moet Europese steden verkeersveiliger helpen maken

Straatkunst is in staat om de lokale verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is de bedoeling van het project Asphalt Art, dat dergelijke initiatieven in negentien Europese steden wil ontplooien. Het project werd voorgesteld tijdens het evenement CityLab in Amsterdam, een samenkomst voor stadsontwerpers die door Bloomberg Philanthropies en het Aspen Institute werd georganiseerd.

De participerende steden krijgen voor de ontplooiing van de projecten een subsidie van 25.000 dollar. Onder meer Athene, Brussel, Firenze, Helsinki, Istanboel, Madrid, Reykjavik, Rome en Zagreb nemen aan het project deel.

Snelheid en voorrang

“Het injecteren van straatkunst in de openbare ruimte heeft niet louter esthetische doeleinden”, voeren de organisatoren aan. “Resultaten van recente projecten in de Verenigde Staten tonen aan dat artistieke ingrepen in de openbare ruimte tevens de veiligheid van voetgangers kunnen verbeteren.”

“Dat geldt vooral wanneer deze artistieke projecten worden gecombineerd met andere maatregelen – zoals fysieke hindernissen en versterkte stoepranden – die de lokale verkeerssituaties veiliger kunnen maken.”

In de stad Kansas City (Missouri) werd een kruispunt met een hoog ongevallenrisico heringericht, waarbij gebruik werd gemaakt van de installatie van kunstwerken. Vastgesteld kon worden dat de gemiddelde snelheid van het autoverkeer na de installatie met 45 procent daalde.

Ook in Baltimore (Maryland) zorgde het aanbrengen van artistieke vlakken op de stoep ervoor dat automobilisten aan voetgangers 41 procent vaker voorrang verleenden dan voorheen. “Deze initiatieven, die bovendien geen zware financiële inspanningen vergen, kunnen dus bijzonder doeltreffend zijn”, voeren de organisatoren nog aan.

“De verkeersveiligheid in de Europese steden is veel beter is dan in Amerikaanse steden”, erkent Janette Sadik-Khan, voormalig schepen van transport in New York City en momenteel verantwoordelijke voor vervoer bij Bloomberg Associates.

“Maar toch hopen we dat het aanbrengen van artistieke elementen in het straatbeeld er ook hier voor zal zorgen dat de risico’s die voetgangers en fietsers in het dagelijkse verkeer lopen, verder kunnen worden verminderd.”

New York

Asphalt Art is geïnspireerd op de initiatieven die begin deze eeuw werden opgezet om de veiligheid van voetgangers in New York City, tijdens de ambtstermijn van burgemeester Michael Bloomberg, te verbeteren en tegelijkertijd de straten van de stad levendiger te maken.

“Bij de realisatie van de projecten kan ook de lokale bevolking worden betrokken”, stippen de initiatiefnemers nog aan. “Dat was onder meer het geval in de stad Saginaw (Michigan) waar bijna vijfhonderd inwoners voor de realisatie van de kunstwerken gedurende een hele dag met de kunstenaars samenwerkten.”

Asphalt Art beoogt de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren door het aanbrengen van opvallende schilderingen op de weg, de zebrapaden en langs de trottoirs. “De werken zijn bedoeld om het gebied te verfraaien, maar dragen ook bij aan een optimale doorstroming van het verkeer en het verbeteren van de veiligheid van de weggebruikers”, zegt Janette Sadik-Khan nog.

“In dit opzicht hebben een veertigtal projecten die tot nu toe in de Verenigde Staten werden opgezet, al ruimschoots hun waarde bewezen.”

(as)

Meer