“Stijgende kosten levensonderhoud gevaar voor verkeersveiligheid”

Automobilisten kopen oudere auto’s en worstelen met onderhoudskosten naarmate de budgettaire druk op de huishoudens toeneemt. Die waarschuwing komt van Graham Stapleton, chief executive van Halfords, een Britse distributeur van accessoires voor fietsen en auto’s.

Het probleem zorgt er volgens Stapleton voor dat de kosten van levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk dreigen uit te groeien tot een risico voor de verkeersveiligheid.

Domino-effect

Stapleton waarschuwde dat de toegenomen druk op de gezinsbudgetten, die met oplopende energiefacturen moeten afrekenen, op de Britse verkeersveiligheid een domino-effect zou kunnen hebben.

“Op basis van de ervaringen in onze garages en berichten over de haperingen in de leveringen van nieuwe wagens, moet er gevreesd worden dat de Britse autovloot met een snelle veroudering zal worden geconfronteerd”, merkte Stapleton op.

Hij wees erop dat een personenwagen in het Britse verkeer momenteel een gemiddelde leeftijd heeft van 8,7 jaar. Over de tijdsspanne van een decennium is die gemiddelde leeftijd met meer dan een jaar opgelopen.

Voertuigen die voor de sloop worden aangeboden, hebben een gemiddelde leeftijd van dertien jaar. Uit statistieken blijkt echter dat er op de Britse wegen nog 8,4 miljoen wagens met een leeftijd van meer dan dertien jaar rondrijden. Dat is bijna een kwart van alle auto’s die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven.

Leeftijd

“Er mag dan ook verwacht worden dat de gemiddelde leeftijd van de auto’s in het verkeer snel tot meer dan negen jaar zal oplopen”, beklemtoonde Stapleton. “Mogelijk zal zelfs een gemiddelde leeftijd van meer dan tien jaar moeten worden gemeld vooraleer de crisis in de kosten van het levensonderhoud opnieuw zou afzwakken. Dit kan belangrijke consequenties hebben.”

De topman van Halfords erkende dat ook de betrouwbaarheid van de wagens de voorbije jaren is verbeterd, zodat ze langer in het verkeer kunnen blijven dan voordien. “Maar toch moet worden benadrukt dat oudere wagens een hoger risico op defecten hebben, duurder in het onderhoud zijn en voor een grotere vervuiling zorgen”, waarschuwde Stapleton.

“Dit vormt een bedreiging voor de verkeersveiligheid, maar legt bovendien een grotere druk op het budget van de automobilist en kan ook de Britse doelstellingen op het vlak van emissiereducties in het gedrang brengen.”

“Het probleem vormt een echte uitdaging voor de Britse staatssecretaris van Transport”, beklemtoonde Stapleton. In dat kader zegt het bedrijf inspanningen te doen om de klanten te helpen om de impact van de kosten van het levensonderhoud en de oplopende inflatie op te vangen.

Daarbij werd volgens Halfords beslist om de prijzen van bijna tweeduizend producten te verlagen. “Op die manier kunnen onze producten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven”, gaf Stapleton te kennen.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20