Wereldwijde autoverkoop nog lang niet op zijn absolute piek

De wereldwijde autovloot zal ook de volgende jaren nog verder blijven aangroeien. Over veertien jaar pas zal de wereldwijde autoverkoop zijn absolute piek bereiken. Dat blijkt uit een rapport van Bloomberg New Energy Finance. Op dat ogenblik zal echter de sector geconfronteerd worden met het einde van een groei die meer dan honderd jaar heeft geduurd.

“Op dit moment telt de wereldwijde vloot personenwagens 1,2 miljard voertuigen”, merkt het rapport op. “Over een periode van zeventien jaar zal dat aantal uitgroeien tot een recordniveau van iets meer dan 1,5 miljard wagens. Verwacht mag worden dat de wereldwijde verkoop over veertien jaar een hoogtepunt zal bereiken, waarmee een einde zal komen aan een periode van nagenoeg honderd jaar op rij groei.”

Demografische verschuivingen

De onderzoekers wijzen erop dat demografische verschuivingen in de belangrijkste leeftijdsgroep van autobestuurders in de vooruitzichten een krachtige factor vormen. “Naar schatting zal de Europese beroepsbevolking tegen eind volgend decennium met 11 procent afnemen, terwijl in Japan en Zuid-Korea een inkrimping met meer dan 20 procent zal moeten worden opgetekend.”

“In China, de grootste automarkt van de wereld, zal de arbeidsbevolking met 14 procent inkrimpen. Tijdens diezelfde periode zal het aandeel van de leeftijdsgroep boven de 69 jaar van 4 procent naar 10 procent oplopen. Deze veranderingen voorkomen dat de vooruitzichten voor het gebruik van personenwagens hoger zullen oplopen.”

Maar Bloomberg wijst erop dat ook de wereldwijde verstedelijking in de evolutie van het autobezit een belangrijke factor blijkt. “Door de verstedelijking in landen zoals India, Brazilië, Rusland, Mexico, Zuid-Afrika en Turkije zullen vele stadsbewoners het eigendom van een personenwagen duurder of minder handig vinden dan het bezit van een tweewieler of het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten of openbaar vervoer”, merkt het rapport op.

“Dat geldt zeker voor de inwoners van dichtbevolkte megasteden. Dit zal ertoe leiden dat onder meer in India de verkoop van personenwagens tegen het einde van volgend decennium de grens van 8 miljoen voertuigen zal benaderen, maar nooit verder stijgen.”

“Dat fenomeen moet worden gelinkt aan de toenemende verkeerscongestie in de steden en de toenemende interesse van de bewoners voor tweewielers, die in India nu al de meerderheid van de verkoop uitmaken.”

Aandrijving

Maar ook het type aandrijving heeft volgens Bloomberg een impact op de omvang van het totale wagenpark. “Gedeelde en autonome voertuigen zullen een toenemend deel van het wagenpark vertegenwoordigen, maar momenteel wordt de wereldwijde vloot nog altijd gedomineerd door particuliere wagens.”

“Dit heeft ook een impact op de aandrijving. Bij gedeelde en autonome wagens is er immers vaker sprake van elektrische voertuigen dan bij particuliere auto’s. Eind vorig jaar bestond het particuliere wagenpark uit iets meer dan 1 procent elektrische voertuigen, tegenover minder dan 6 procent bij deelauto’s en autonome voertuigen.”

“Privévoertuigen maken echter 98,7 procent uit van het wereldwijde personenwagenpark. Daardoor telt die sector in absolute cijfers vijftien keer zoveel elektrische voertuigen dan gedeelde en autonome voertuigen.”

Tenslotte merkt Bloomberg op dat ook beleidsmaatregelen een impact hebben op de snelheid waarmee elektrische voertuigen worden geïntroduceerd.

Er wordt wel opgemerkt dat deze prognoses nog aan sterke veranderingen onderhevig kunnen zijn. Er is immers sprake van een samenspel tussen veel factoren, die zelfs bij een beperkte aanpassing een aanzienlijke impact op de resultaten kunnen hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20