Ook New York wil een congestieheffing op autoverkeer

In Europa en sommige andere delen van de wereld hebben al talloze steden een tolheffing ingevoerd om de verkeerscongestie en de luchtvervuiling in hun centra aan te pakken. In de Verenigde Staten lijkt New York de eerste metropool te worden om dat voorbeeld over te nemen. Dat heeft de Metropolitan Transportation Authority (MTA), de vervoersautoriteit van New York, aangekondigd.

Niet iedereen is echter gelukkig met het initiatief. Onder meer in het aanpalende New Jersey voelen pendelaars zich dubbel geviseerd.

Opbrengst: 1 miljard dollar per jaar

“New York streeft ernaar om de eerste stad in de Verenigde Staten te worden die automobilisten een extra vergoeding vraagt ​​voor het betreden van een aantal overbelaste gebieden”, merkt het persbureau Associated Press op.

“De Metropolitan Transportation Authority heeft de publicatie van een milieurapport terzake aangekondigd. Vervolgens komen er een aantal openbare hoorzittingen. Er is ook een raad geïnstalleerd die over de tarieven, kortingen en vrijstellingen beslissingen moet nemen.”

“De congestieheffing wordt al gebruikt in steden zoals Londen, Singapore en Stockholm”, verduidelijkt het persbureau. “In New York zouden automobilisten die Manhattan binnenrijden vanaf 60th Street een elektronische tol moeten betalen. De opbrengst wordt geschat op 1 miljard dollar per jaar. Dat bedrag zou worden gebruikt om het openbaar vervoer in de stad verder te versterken.”

De trafieken in de metro van New York herstellen zich langzaam van de impact die de strijd tegen de verspreiding van het virus Covid-19 op de maatschappij heeft gehad. Momenteel ligt het gebruik van de metro in de Amerikaanse metropool ongeveer op 60 procent van het niveau dat voor de uitbraak van de pandemie werd opgetekend.

Het autoverkeer de de bruggen en tunnels van New York bleken daarentegen vorig jaar al tot hun vroegere niveau te zijn teruggekeerd. Vele pendelaars zijn door een vrees voor besmettingen minder geneigd om van het openbaar vervoer gebruik te maken en kiezen dan ook vaak voor persoonlijk transport.

De tolheffing zal naar verwachting pas op zijn vroegst eind volgend jaar worden ingevoerd. Het stadsbestuur van New York keurde drie jaar geleden al een plan voor de introductie van de congestieheffing in.

Verwacht werd toen dat de heffing vorig jaar zou kunnen worden ingevoerd. Maar de uitbraak van de pandemie en een gebrek aan een ontbreken van de nodige federale kaders voor de invoering van het systeem, hebben voor een vertraging gezorgd.

Kortingen en vrijstellingen

De vervoersautoriteit van New York hoopt nog deze maand een reeks hoorzittingen te kunnen houden om de nodige feedback te verzamelen. Vooraleer de heffing definitief van worden ingevoerd, moet ook nog de Federal Highway Administration het milieuplan voor het project definitief goedkeuren, 

In het aanpalende New Jersey hebben een aantal wetgevers echter al tegen het plan van New York geprotesteerd. Zij wijzen erop dat inwoners van New Jersey door de nieuwe heffing dubbel zouden worden belast.

Bij het binnenrijden van New York worden die weggebruikers immers al met een tolheffing bij bruggen en tunnels geconfronteerd. Tegelijkertijd wordt geklaagd dat de inkomsten van het systeem niet zullen worden gebruikt om het openbaar vervoer in New Jersey te verbeteren.

Sommige categorieën automobilisten die tol betalen om Manhattan vanuit New Jersey binnen te komen, zullen naar verwachting op de nieuwe heffingen kortingen krijgen of van de belasting worden vrijgesteld.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20