Aanbod Engels busvervoer op tien jaar met meer dan een kwart ingekrompen

In Engeland is het aanbod aan busdiensten de voorbije tien jaar met meer dan een kwart gedaald. De uitbraak van de coronapandemie heeft de achteruitgang nog versneld. Dat staat in een rapport van de belangengroep Campaign for Better Transport. De auteurs betogen dat Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, weliswaar aan de autogebruikers een fiscale korting heeft aangereikt, maar geen enkele steun voor het openbaar vervoer heeft voorzien.

De voorbije tien jaar zijn in Engeland bijna 5.000 routes geschrapt, waarbij het noordwesten en oosten van het land het zwaarst werden getroffen.

Pandemie

Uit het rapport bleek dat op tien jaar tijd 27 procent van de busdiensten, gemeten naar afstanden, zijn verdwenen. Tien jaar geleden stonden tijdens de maand maart in Engeland bijna 17.000 diensten op officiële busregisters. Dat was in maart vorig jaar gedaald tot iets meer dan 12.000 verbindingen.

Opgemerkt wordt dat tijdens de coronapandemie de sterkste achteruitgang moest worden gemeld. Tijdens het voorbije decennium werd een inkrimping met 10 procent opgetekend, maar na de uitbraak van de coronacrisis liep dat cijfer op tot 18 procent.

De auteurs riepen op tot een nationale, door de overheid geleide campagne om de bevolking aan te moedigen weer van het busvervoer gebruik te maken. Tegelijkertijd vroegen ze de ministers om prioriteit te geven aan investeringen in bussen en een verlaging van de tarieven, in plaats van de accijnzen op brandstoffen voor automobilisten te verminderen.

“Miljoenen mensen vertrouwen op het busvervoer, dat een centrale rol moeten krijgen in het duurzaam transport van de toekomst”, stipte Paul Tuohy, directeur van Campaign for Better Transport, aan. “Er moet echter worden vastgesteld dat het bustransport al enkele tijd met moeilijkheden worstelt en de uitbraak van de coronapandemie heeft de zaken nog veel erger gemaakt.”

“Minister Sunak heeft recent voor de automobilisten een belastingvoordeel met een accijnsverlaging van 5 pence aangekondigd”, stelde Touhy nog. “Er waren echter geen tegemoetkomingen voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Nochtans zijn de tarieven voor het publiek transport de voorbije jaren veel sterker gestegen dan de prijzen van brandstof.”

Mislukt

In het rapport wordt ook gewezen op initiatieven in andere landen om het gebruik van het openbaar vervoer na het einde van de lockdowns te stimuleren. “In Duitsland en Nieuw-Zeeland werden de tarieven verlaagd, terwijl Wales recent een campagne heeft gelanceerd met gunstiger tarieven om opnieuw meer passagiers te kunnen aantrekken”, voerde Touhy aan.

“In Engeland zijn de bustarieven – net zoals in het treinvervoer – de voorbije tien jaar veel sneller opgelopen dan de gemiddelde lonen van de werknemers. De bustarieven hebben bovendien een sterkere toename gekend dan de benzineprijzen, zelfs na de recente stijging die daar moest worden opgetekend.”

Volgens de RAC Foundation zijn de bustarieven de voorbije tien jaar in Engeland met 58 procent gestegen, terwijl benzine tijdens diezelfde periode 19 procent duurder is geworden. Plannen van de Engelse overheid om de achteruitgang van het busvervoer om te buigen hebben weinig succes gekend.

Kort voor de invoering van de eerste lockdown na de uitbraak van de coronapandemie, had de regering aangekondigd voor het busvervoer 3 miljard pond extra financiering te voorzien. Een groot deel van dat geld is echter opgegaan in noodfinanciering voor de operatoren van de busdiensten, nadat de bevolking was aangeraden onnodige verplaatsingen te vermijden.

Gevreesd werd dat de busdiensten nog meer in problemen zouden komen wanneer de noodfinanciering zou worden stopgezet. Die vrees werd door een aankondiging nog eens 150 miljoen pond hulp tijdelijk afgewend, maar de overheid heeft duidelijk gemaakt dat het steunprogramma in oktober dit jaar onherroepelijk wordt afgesloten.

Dit heeft vele operatoren aangezet hun diensten aan te passen aan de vraag, die momenteel nog slechts 80 procent bedraagt van de reizigers die voor de uitbraak van de pandemie werden geteld.

De Urban Transport Group, een organisatie die regionale steden met grote busnetwerken vertegenwoordigt, heeft er bij de Britse regering op aangedrongen een campagne op te zetten om de bevolking opnieuw aan te sporen van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20