Sport is op markt voor livestreaming veruit de populairste categorie

Bij livestreaming geniet sport de grootste populariteit. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Parks Associates over het mediumgebruik van gezinnen in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling van 43 procent van de online huishoudens de drie maanden voordien van het aanbod aan live streaming gebruik heeft gemaakt.

“In deze groep zegt echter 61 procent daarbij naar een sportprogramma te hebben gekeken”, stippen de onderzoekers aan. “De dominantie van de sport in live streaming is overweldigend.”

Betrokkenheid

De resultaten van het rapport tonen dat de kloof met andere types van content bijzonder groot is. Nieuwsuitzendingen staan op de tweede plaats, maar halen amper een score van 36 procent. Concerten en de uitzendingen van de toekenning van awards worden nog door ruim een op vijf huishoudens bekeken, maar daarna wordt de interesse relatief bescheiden.

De onderzoekers stelden immers vast dat e-sportcompetities, artistieke performances en lokale politieke debatten scores tussen 10 procent en 20 procent laten optekenen. Talentwedstrijden en aanverwante evenementen kunnen echter minder dan een op tien consumenten aanspreken.

De onderzoekers stelden daarbij tevens vast dat abonnees van online sportdiensten de grootste neiging hebben om van livestreams gebruik te maken. “Op dit ogenblik vormt sport een cruciale sleutel om geëngageerde gebruikers van livestreams aan te trekken en vast te houden”, beklemtoont Paul Erickson, onderzoeksdirecteur bij Parks Associates.

“Zelfs met een type van content dat een grote meerwaarde haalt uit zijn live karakter – zoals nieuws en concerten – blijkt het buiten de sportwereld veel moeilijker om consumenten aan te trekken. Het sportpubliek toont een beduidend grotere betrokkenheid bij livestreaming dan andere sectoren.”

Ouderen

Uit het rapport bleek verder dat 78 procent van de abonnees van online sportdiensten van livestreaming gebruik heeft gemaakt. Bij consumenten die zich niet op online sportservices hebben ingeschreven, valt dat aandeel terug tot amper 25 procent.

“Consumenten die regelmatig op livestreaming beroep doen, bleken zich ook geëngageerde gebruikers te tonen”, merkt Erickson nog op. “Bij respondenten die livestreams consumeren bleek live content nagenoeg de helft van hun totale online videogebruik te vertegenwoordigen.”

“Het aanbieden van content met livestreaming is voor mediabedrijven een uitgelezen kans om een geëngageerd publiek aan te trekken”, beklemtoont Erickson nog. “Het medium biedt ook de unieke mogelijkheid om ook hogere leeftijdscategorieën aan te spreken.”

“Deze groepen zijn vaak moeilijk te bereiken, maar livestreaming is een optie die hen mogelijk kan aanspreken, op voorwaarde dat de aanbieder de geschikte content levert.”

(kg)

Meer