Spaanse spoorwegen willen beschermd luchtruim tegen drones

Het Spaanse spoornet moet tegen bedreigingen door drones worden beveiligd. Daarom zal rond de spoorlijnen een beschermd luchtruim worden gecreëerd waar geen activiteit van onbemande vliegende tuigen worden toegelaten. Dat heeft Adif, de beheerder van de Spaanse spoorweginfrastructuur, gemeld.

Adif wijst erop dat de jongste jaren de activiteit van drones sterk is toegenomen. “Daardoor vergroot ook het risico dat die drones het spoorvervoer zouden verstoren of schade aan de infrastructuur zouden veroorzaken”, merkt de Spaanse spoornetbeheerder op.

Dreiging

“Door de creatie van een beschermde luchtruimte, zou het risico op interferenties van drones met de activiteiten en de infrastructuur van het spoorvervoer moet kunnen worden beperkt”, voert Adif aan.

“De beschermde zones zullen dan ook worden uitgebreid tot alle voorzieningen en gebouwen die door het Spaanse spoorvervoer worden gebruikt”, werpt de netbeheerder nog op.

“Het beschermde luchtruim moet ervoor zorgen dat de activiteit van onbemande vliegende tuigen in de buurt van deze constructies wordt beperkt. Drones zouden anders schade kunnen toebrengen aan constructies zoals bovenleidingen, elektrische onderstations, bruggen en tunnels.”

Adif heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de opmaak van een analyse waarin de mogelijke risico’s en de gepaste maatregelen worden gedefinieerd. De analyse zal ook kijken naar de voorwaarden en vereisten die zouden kunnen worden gesteld aan licenties voor onbemande vliegende tuigen.

De aanbesteding heeft een waarde van 95.000 euro. Een rapport zou over zes maanden moeten worden voorgesteld.

Adif zegt daarbij ook te kijken naar de oplossingen die in andere Europese landen door de beheerders van de spoorweginfrastructuur worden toegepast. Daarnaast zal eveneens rekening moeten worden gehouden met de specifieke kenmerken van het Spaanse spoornet”, merkt Adif nog op. “Mogelijk zullen daarbij ook verschillen moeten worden ingevoerd voor landelijke en stedelijke infrastructuur.”

Aardbevingen

Adif heeft recent met het Institut Géographique National (IGN) ook al een samenwerking opgestart om mogelijke schade door aardbevingen op te sporen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het glasvezelnetwerk dat over een afstand van 16.000 kilometer langsheen Spaanse spoorlijnen is aangelegd.

Er worden sensoren aan het glasvezelnetwerk toegevoegd om mogelijke aanwijzingen van aardbevingen te registreren. De sensoren worden met tussenruimtes van ongeveer tien meter aangebracht. Dit systeem zou een realtime controle mogelijk moeten maken.

De twee partners hebben tevens besloten om de seismische risico’s voor de infrastructuur in kaart te brengen en gepaste oplossingen te zoeken. Momenteel wordt bekeken op welke manier een kapotte rail op een spoor kan worden gedetecteerd. Tevens wordt gewerkt aan een waarschuwingssysteem voor steenslag op de spoorlijnen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20