‘Snel breedband in Europese landelijke regio’s eist investering van 200 miljard euro’

De Europese Unie zal ongeveer 200 miljard euro moeten investeren om burgers in landelijke regio’s een toegang tot breedband met minstens 100 megabit per seconde te garanderen. Dat heeft Harald Gruber, projectverantwoordelijke digitale infrastructuur bij de Europese Investeringsbank (EIB), gezegd.

Gruber benadrukt dat hierbij wel op de particuliere sector beroep zal moeten worden gedaan, want deze doelstellingen zijn volgens hem met louter subsidies niet realiseerbaar.

Garanties

‘We hebben inmiddels geleerd op welke manier financiële instrumenten van de overheid – onder meer door garanties of andere mechanismen – kunnen worden aangewend om particuliere investeerders te bewegen in infrastructuur te investeren,’ aldus Gruber. ‘Op die manier kunnen plannen worden gerealiseerd die voor de louter commerciële markt onvoldoende rendabel zouden zijn.’

De Europese Commissie werkt al jaren aan projecten om de internetverbinding in landelijke regio’s te verbeteren, maar niet overal zijn de nationale overheden even ver gevorderd met de realisatie van die ambities. In stedelijke gebieden heeft inmiddels 86 procent van de Europese bevolking toegang tot snel breedband, maar in landelijke gebieden valt dat cijfer terug tot minder dan 60 procent.

De digitalisering van de Europese landbouw wordt bovendien als een essentieel instrument bestempeld om de klimaatverandering aan te pakken, zoals in de Green Deal en het Recovery Fund van de Europese Commissie wordt vooropgesteld.

Generatievernieuwing

Duurzame ontwikkelingen in landelijke regio’s moeten ook een antwoord vormen om de toenemende kloof in de digitale vaardigheden bij jongere generaties weg te werken. Dat moet ook een dreigende braindrain in bepaalde regio’s tegengaan.

Janusz Wojciechowski, Europees commissaris of landbouw, bevestigt dat een sterkere breedbandinfrastructuur van de landelijke regio’s voor de Europese Unie een prioriteit is. ‘Dergelijke toepassingen bieden de mogelijkheid om onder meer een precisielandbouw te ondersteunen,’ voert Wojciechowski aan. ‘Daarnaast kunnen zij ook voor verbeterde onderwijsmogelijkheden en een sterkere gezondheidsvoorziening zorgen.’

‘Dergelijke pijlers zijn noodzakelijk om de generatievernieuwing in de landbouw en de ontwikkeling van de moderne plattelandseconomie mogelijk te maken.’ Daarbij verwijst hij ook naar het concept van de intelligente dorpen.

Gruber benadrukt nog dat in deze ontwikkelingen draadloze verbindingen een cruciale rol zullen spelen. Vooral in extreem afgelegen gebieden zullen mobiele technologieën volgens hem onontbeerlijk zijn. Er moeten volgens hem dan ook snel politieke beslissingen over de implementering van 5G-technologie worden genomen.

‘Het ontberen van toegang tot 5G-technologie zal tot enorme kosten leiden,’ aldus Gruber. ‘Dat bleek al tijdens de corona-pandemie, die vaak belangrijke nadelen creëerde voor burgers die van digitale technologieën waren afgesneden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20