Roemenië heeft meest dodelijke verkeer van hele Europese Unie

In de Europese Unie kwamen bij verkeersongevallen twee jaar geleden ongeveer 19.000 mensen om het leven. Dat betekende een daling met 17 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Deze sterke terugval moet echter in grote mate worden toegeschreven aan de restricties die tegen de uitbraak van coronapandemie werden geïmplementeerd.

Roemenië bleef ook twee jaar geleden voor de veiligheid in het verkeer het gevaarlijkste land van de hele Europese Unie. De cijfers voor België situeren zich een beetje boven het Europese gemiddelde.

Gestage daling

Bij het begin van het voorbije decennium kwamen in de Europese Unie jaarlijks nog bijna 30.000 mensen om het leven. De cijfers zouden de drie daaropvolgende jaren een gestage daling laten optekenen, tot negen jaar geleden een niveau van 24.000 slachtoffers werd genoteerd.

Daarna bleef het aantal slachtoffers gedurende een periode van zes jaar op ongeveer eenzelfde niveau, tot het laatste jaar van het voorbije decennium. Toen kon immers een versnelde terugval tot 18.786 slachtoffers worden gemeld.

Bij inzittenden van personenwagens moest twee jaar geleden de zwaarste tol worden opgetekend. Daar dienden 44 procent van de overlijdens te worden gemeld, gevolgd door voetgangers (19 procent), motorfietsers (16 procent) en fietsers (10 procent). De resterende 11 procent viel in vrachtwagens, bussen, bromfietsen en andere voertuigen.

Roemenië

Roemenië toonde zich ook twee jaar geleden op het gebied van verkeersveiligheid de meest problematische lidstaat van de Europese Unie. Op de Roemeense wegen kwamen per miljoen inwoners 85 personen bij verkeersongevallen om het leven, gevolgd door Letland (73), Bulgarije (67) en Polen (66).

Zweden was met 20 slachtoffers per miljoen inwoners daarentegen het veiligste land van Europa, gevolgd door Malta (23), Denemarken (27), Spanje (29), Ierland en Nederland (30). Gemiddeld kwamen in de hele Europese Unie per miljoen inwoners 42 personen bij verkeersongevallen het leven. In België werden per miljoen inwoners ruim 43 overlijdens geteld.

De onderzoekers wijzen er verder nog op dat ook de groeiende populariteit van de fiets in de statistieken kan worden teruggevonden. Dat geldt vooral voor landen waar fietsers een grotere aanwezigheid in het verkeer laten optekenen.

Bovenaan de lijst stond Nederland met een aandeel van 30,7 procent fietsers in het totale aantal slachtoffers, gevolgd door België met 17,1 procent. In Estland viel dat aandeel daarentegen terug tot 1,7 procent. Griekenland bleek anderzijds het meest gevaarlijk voor motorfietsen.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20