Nieuwe opstoot dodelijke verkeersongevallen in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten vielen tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar 31.720 verkeersdoden. Dat is 12 procent meer dan dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Daarbij wordt gewag gemaakt van het hoogste aantal doden op Amerikaanse wegen in een periode van vijftien jaar.

De stijging vorig jaar – die 3.395 extra doden betekent – was de grootste toename die werd gerapporteerd sinds de Amerikaanse verkeersdienst zijn huidige veiligheidsanalyses in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw introduceerde.

Onacceptabel

“De cijfers suggereren dat de Verenigde Staten vorig jaar uiteindelijk meer dan 40.000 verkeersdoden zullen moeten melden”, stippen de onderzoekers aan. “Het is de eerste keer in veertien jaar dat die grens wordt overschreden. Het aantal verkeersdoden was iets groter dan de toename van de totale afgelegde afstand, waar een stijging met 11,7 procent werd opgetekend.” 

In achtendertig Amerikaanse staten werd een toename opgetekend, terwijl twee andere staten een status-quo registreerden. Elf staten konden nog een daling melden. Idaho voerde dee rangschikking aan met een stijging van 36,4 procent, gevolgd door Nevada (30 procent), Oregon (29,3 procent), Minnesota (25,5 procent), North Dakota (23,6 procent) en Texas (22,3 procent).

Pete Buttigieg, Amerikaans minister van Transport, wil naar eigen zeggen op een mentaliteitsverandering aansturen. “De Amerikanen vinden verkeersdoden acceptabel”, benadrukt hij. “Het land is eraan gewend geraakt. Men lijkt het onvermijdelijk te vinden dat er in het verkeer doden vallen.”

“De Amerikaanse bevolking zou echter nooit dulden dat er bij vliegtuigongevallen, voedselvergiftigingen in restaurants of in de metro 40.000 doden zouden vallen.” Buttigieg noemde het stijgende aantal verkeersdoden op de Amerikaanse wegen dan ook een echte crisis.

Risicogedrag

Twee jaar geleden was er al een toename geregistreerd. “Dat had te maken met de uitbraak van de coronacrisis”, merkt de verkeersdienst op. “Chauffeurs die nog in het verkeer bleven, vertoonden vaak een risicovoller gedrag.”

“De wegen werden minder druk, waardoor een aantal automobilisten van mening was dat de politie minder snel tot bekeuringen overgingen. Overdreven snelheid en inbreuken tegen de gordelplicht namen dan ook toe.”

“Nadat de lockdowns vorig jaar werden beëindigd, bleek dat onveilig gedrag – met onder meer rijden onder invloed van drugs of alcohol – nog verder toe te nemen. Dat had een verdere stijging van het aantal doden tot gevolg.”

De Amerikaanse autoriteiten hebben een strategie voorgesteld om het toenemend aantal verkeersdoden terug te dringen. Buttigieg wil daarbij het ontwerpen van veiliger wegen en voertuigen aanmoedigen en stelt dat de Verenigde Staten uiteindelijk alle verkeersdoden zouden moeten kunnen elimineren.

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.