Slimme data brengt verkeersveiligheid in beeld

(Foto: José Carmo / Global Images/Sipa USA)

Het Nederlandse bedrijf Cyclomedia heeft een systeem ontwikkeld om de verkeersveiligheid van wegen in kaart te brengen. Op deze manier moeten verkeersongelukken kunnen worden voorkomen. Cyclomedia maakt jaarlijks afbeeldingen van alle openbare wegen in Nederland en kan vervolgens voor segmenten van 50 meter een inventarisatie van de veiligheid van de weg geven.

Het is een streven van de Europese Unie dat er in 2050 geen verkeersdoden meer vallen. Om hiervoor te zorgen moet proactief worden gekeken naar de veiligheid van verkeerswegen. Cyclomedia brengt dankzij de afbeeldingen automatisch in kaart hoe goed de kwaliteit van het wegdek is en of er bijvoorbeeld wegafscheidingen aanwezig zijn om snel en langzaam verkeer te splitsen.

De datasets van Cyclomedia worden gevuld door zowel luchtfoto’s als afbeeldingen die door (elektrische) auto’s worden gemaakt met een 360-gradencamera op het dak. Deze afbeeldingen worden door AI aan elkaar gekoppeld en voeden een interactieve kaart, die vervolgens gebruikt kan worden voor analyse. Op de kaart kunnen voorwerpen herkend worden, zoals putdeksels, wegmarkeringen, verkeerslichten en bomen. Aan de hand van de automatische analyse kunnen aanbevelingen worden gedaan op het gebied van onderhoud of mogelijke aanpassingen aan de inrichtingen van het wegdek.