Toyota investeert 30 miljoen dollar in veiligheidsonderzoek

De Japanse autobouwer Toyota heeft een budget van 30 miljoen dollar gereserveerd om de volgende vijf jaar doorgedreven onderzoek uit te voeren naar diverse aspecten van de autonome mobiliteit. Het Collaborative Safety Research Center (CSRS) van de Japanse constructeur krijgt daarbij onder meer de opdracht uit te zoeken op welke manier de veiligheid van de toekomstige mobiliteit voor alle betrokkenen kan worden gegarandeerd.

Toyota richtte het Collaborative Safety Research Center (CSRC), gevestigd in de Amerikaanse stad Ann Arbor (Michigan) tien jaar geleden op. Bedoeling van het initiatief was onderzoek op te starten naar instrumenten die de veiligheid van de autotechnologie en de organisatie van het wegverkeer verder konden optimaliseren.

Partnerships

Het initiatief, dat het voorbije decennium over een totaal budget van 85 miljoen dollar kon beschikken, maakt gebruik van open partnerships met universiteiten, ziekenhuizen en andere instellingen die in deze onderzoeksgebieden een meerwaarde kunnen aanvoeren.

“Er werd daarbij een brede waaier van projecten opgezet”, verduidelijkt Danil Prokhorov, directeur van het Collaborative Safety Research Center en tevens topman van het Future Research Department (FRD) van de Japanse autoconstructeur.

“Onder meer werd fundamenteel onderzoek opgestart naar de factoren die bij de autobestuurder tot verstrooidheid zouden kunnen leiden. Anderzijds werden ook tools en testprocedures ontwikkeld om de doeltreffendheid van de geavanceerde rijhulpsystemen te analyseren en verbeteren.”

“Het centrum heeft sinds zijn oprichting al vijfentachtig onderzoeksprojecten afgerond”, merkt Prokhorov op. “Daarbij waren meer dan vijfentwintig instellingen en ruim driehonderd onderzoekers betrokken. Deze inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot de publicatie van ruim 260 studies.”

Drie onderzoeksgebieden

Het centrum heeft nu een volgende fase van studies rond de autoveiligheid aangekondigd. De research zal zich gedurende de volgende vijf jaar op drie grote onderzoeksgebieden toespitsen. “In eerste instantie zal daarbij gekeken worden naar de verhouding tussen mens en autonome mobiliteit”, stippen de onderzoekers aan.

“Bedoeling is daarbij te analyseren op welke manier het publiek kan worden geholpen om de mobiliteitstechnologieën van vandaag en morgen te begrijpen en op welke manier met de toepassingen kan worden omgegaan. Daarbij kan worden gedacht aan de organisatie van trainingen en aan strategieën om de gezondheid en het welzijn van het publiek te beschermen.”

“Een tweede groot onderzoeksproject moet zich focussen op de veilige werking van de toekomstige mobiliteitstechnologieën”, stippen de onderzoekers verder aan. “Bedoeling is onder meer om de geautomatiseerde rijsystemen te verbeteren door studies op te zetten over de verkeersomgeving, menselijke bestuurders en mogelijke veiligheidsrisico’s te bestuderen.”

“Dit zou moeten uitmonden in een beter begrip van de interacties tussen de verschillende weggebruikers en de betrokkenheid van de autobestuurders bij de automatisering.”

“Tenslotte zouden ook concrete veiligheidsmaatregelen moeten kunnen worden ontwikkeld om de veiligheid van de technologieën te bevorderen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan maatregelen die de verkeersgebruikers tegen aanrijdingen zouden moeten beschermen, maar ook aan de ontwikkeling van testscenario’s voor nieuwe rijhulpsystemen en geautomatiseerde functies.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20