Robots op werkvloer mogelijke bron van burnout

Personen die op de werkvloer naast robots werken, lopen een groter risico op een burn-out. Dat heeft te maken met de vrees dat hun baan door automatisering zou worden vervangen. Dat zegt een studie van wetenschappers van de National University of Singapore, gebaseerd op een onderzoek bij werknemers in vijf landen.

De wetenschappers ontdekten dat werknemers zich door het concept van robots onzeker voelen over hun baan. Dat geldt zelfs in sectoren waar geen robots worden gebruikt. Vaak blijkt voor die vrees echter geen enkele reden.

Subjectief

Het onderzoek – uitgevoerd bij werknemers in de Verenigde Staten, Singapore, India en Taiwan – toonde aan dat arbeid in de omgeving van industriële robots gepaard ging met een groter aantal meldingen van burn-outs. De aanwezigheid van de robots zou tevens in verband moeten worden gebracht met hogere percentages wangedrag op de werkvloer.

“Er kon echter worden vastgesteld dat de angst om een baan te verliezen aan een robot in veel gevallen ongegrond blijkt”, merkt onderzoeksleider Kai Chi Yam, professor management aan de National University of Singapore, op.

“Sommige economen denken dat robots in eerste instantie handenarbeid zouden overnemen en veel minder een bedreiging zouden vormen voor hoofdarbeid. Het lijkt er echter op dat robots – alvast in de Verenigde Staten – uiteindelijk niet veel banen zullen elimineren. Een groot deel van de angst blijkt dus subjectief te zijn.”

Daarbij bleek ook een sterke associatie tussen geografische gebieden met een hogere concentratie aan werkplaatsen met robots. In die regio’s kon immers een grotere belangstelling worden opgemerkt voor online jobaanbiedingen.

“Dat moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan een grotere onzekerheid over het behoud van tewerkstelling”, erkent professor Yam. “In werkelijkheid lagen de werkloosheidscijfers in die gebieden niet hoger dan in andere regio’s.” Ook personen die een artikel over het gebruik van robots in het bedrijfsleven te lezen hadden gekregen, rapporteerden significant hogere niveaus van werkonzekerheid.

Nieuwe opportuniteiten

De wetenschappers merkten verder nog op dat oefeningen op het gebied van zelfbevestiging in veel gevallen de angsten voor robots sterk konden verminderen. “De meeste mensen overschatten de mogelijkheden van robots en onderschatten tegelijkertijd hun eigen mogelijkheden”, merkt Yam nog op.

“Berichten in de media over nieuwe technologieën zoals robots en algoritmes vertonen vaak een apocalyptische inslag. Dat heeft tot gevolg dat het publiek voor die innovaties een irrationele angst ontwikkelen.”

Over de reële impact van robots op de tewerkstelling lopen de meningen uit elkaar. Een aantal economen zijn er immers van overtuigd dat de introductie van robots op de werkvloer voor de mens een reeks nieuwe banen en functies zal creëren.

Het World Economic Forum (WEF) zegt anderzijds dat de automatisering tegen het midden van dit decennium mogelijk 85 miljoen arbeidsplaatsen zou kunnen raken. Daarbij zouden een reeks functies verdwijnen, terwijl elders werknemers nieuwe activiteiten zouden kunnen krijgen toegewezen.

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20